Çimento – Demir Çelik

Anasayfa/Çimento – Demir Çelik

Günümüz Türkiye sinde gelişen ve değişen sektörlerin başında İnşaat sektörü gelmektedir. Bu sektörün en önemli yapıtaşları da Çimento, Hazır beton ve Demir Çelik tir.

Çimento üretim tarafında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, küresel üretimin yaklaşık yüzde 60’ını tek başına gerçekleştirmektedir. Toplam 67 tesisle faaliyet gösteren Türk çimento sektörü ise üretim sıralamasında Çin, Hindistan, ABD ve İran’ın ardından küresel üretim sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. İhracat tarafında ise Türkiye Avrupa ve Doğu Akdeniz’in en büyük üreticisi konumunda iken 2013 verilerine göre bir sıralama yapıldığında Çin’in ardından dünyanın en büyük 2.çimento ihracatçısı konumunda bulunmaktadır.

Hazır Beton gelişen ve büyüyen inşaat sektörünün en önemli yapı taşı olarak yer almaktadır. 1970’li yılların sonuna doğru ülkemizde faaliyet gösteren inşaat firmaları öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır beton üretimine başlamışlardır. Ülkemizde hazır beton tüketiminin yaygınlaşması 1980’li yılların ikinci yarısında gerçekleşmiştir.

Müşteri tatmininde, müşteriye sunulan ürününün kalitesi önemli bir etkendir. Rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren firmaların satışlarını ve buna bağlı olarak kârlılığını arttırabilmesi yüksek kalite düşük fiyatla ürün satmasına bağlıdır.

Hazır beton Sektörü taş ve kum ocakları, çimento, kimyasal ve mineral katkılar ile bunları taşıyan nakliye sektörleriyle doğrudan temasta olan bir sektördür.

Demir çelik sektörü; demir cevherinin yer altından çıkartılması ve konsantrasyonundan başlamak üzere demir ve çeliğin çeşitli yöntemlerle üretimlerini demir ve çeliği dökme; dövme, haddeleme, çekme ve benzeri yollar ile üreten bir sektördür. Metal ana sanayiyi oluşturan demir-çelik sektörü, birçok sektöre girdi sağladığı için sanayinin lokomotif sektörü niteliğini taşımaktadır. İnşaattan otomotive, savunmadan elektroniğe kadar birçok sektörün gelişiminin demir-çelik sektörüne bağlı olması, sektörü stratejik kılmaktadır.

BİLTAŞ Çimento-Demir Çelik Çözümü, özellikle Hazır Beton üretim, çimento, demir çelik tedarik ve satış süreçlerini ile birlikte depo, lojistik operasyonları da yönetebilmek için geliştirilmiş entegre bir çözümdür. Bu uygulamaların tamamı ayrıca BİLTAŞ ERPuygulamalarının temel modülleri ile entegrasyon sağlamaktadır. Laboratuar ve Kalite kontrol süreçlerinin de eklenmesi ile sektöre özel müşteri memnuniyeti ve kalitenin arttırılması hedeflenmiştir.

BİLTAŞ Çimento-Demir Çelik Çözümü, sektöre özel uygulamalar ile diğer ticari hayatta olmazsa olmaz İnsan kaynakları yönetimi, Genel Muhasebe, Cari işlemler, Çek, Senet, Demirbaş,  süreçlerinde entegre çalıştırılması mümkündür. Son dönemde sektörün büyümesi ve buna bağlı olarak e-devlet uygulamalarının da başlaması ile E-fatura, E-defter süreçleri de tam entegre olarak uygulamaların içerisinde yer almaktadır.

Sektörde öne çıkan birçok hazır beton otomasyon yazılımları ile de web servis alt yapısı ile çift taraflı entegrasyona sahip olması, BİLTAŞ Çimento-Demir Çelik Çözümü‘nü diğer benzer uygulamalardan farklı kılmaktadır.

Bu Sektör İçin Geliştirdiğimiz Uygulama Çözümü