Denizcilik

Anasayfa/Denizcilik

Denizcilik ve Turizm başlı başına büyük ve ciddi sektörler olup, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin büyük riskler ve zor şartlar altında çalıştığı bilinmektedir. Ülkemizde son yıllarda turizm alanındaki gelişmeler marinacılık sektörünü de etkilemiştir. Marinalar turizm sektörünün bir parçası olmakla beraber, deniz üzerinde sunulan bir hizmet olması yanı ile de denizcilik sektörünün de bir parçasıdır.

Bir marina kendi ürün ve pazarıyla, teknoloji ve yöntemleriyle özel bir işletme türüdür. Marinalar bir çok alanda harcama gücünü kendilerine çeken ve ziyaretçiler için harcama eğilimi veren önemli çekim merkezleridir.

Çünkü, bir teknenin marina ile irtibata geçmesinden itibaren başlayan hizmetler zincirinin teknenin marina içinde uygun bir yere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve konaklama süresince doğal tehlikelerden korunması denizcilik kapsamındaki hizmetleri, tekne içinde bulunan insanların talep edeceği diğer hizmetler (elektrik, su, iletişim, vb.) de turizm kapsamındaki hizmetler şeklinde ifade edilebilir.

Marinalar restoranları, barları, alış-veriş mağazaları ve diğer üniteleri oldukça fazla bir şekilde yerel müşteri çekmekte çoğu marinalar kendi çevrelerinin sosyal merkezi olabilmektedirler.

Marinaların tesis ve hizmetler dizisini barınma sürelerine göre müşterilerinin tüm gereksinmelerini sağlayacak ve marinayı alış-veriş dükkanları, eğlence ve rekreasyon tesisleri ile kendi kendine yeten küçük bir toplum olarak genişletmek mümkündür. Ancak yine de bu safhada, marina kavramını sadece genellikle çoğu marinalar tarafından karşılanan temel müşteri gereksinmelerini içerecek biçimde ele almak daha uygun olacaktır. Marinaların çoğunda temel olarak müşteri talebi, sığınma, barınma, bakım-onarım ihtiyacının tatmini şeklinde gerçekleşir.

Marina işletmelerinin değişik özellikleri de dikkate alınarak marina yönetimini şöyle tanımlayabiliriz. “İşletmelerin belirlenen amaçlara ulaşmasında; karlılığı maksimum kılmak, iş görenlerin amaçları ile işletmenin amaçlarını bütünleştirerek motivasyonu artırmak ve işletmeye sosyal çevrede olumlu bir imaj yaratmak amacıyla faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, koordinasyonu ve denetimi ile ilgili olarak yapılan faaliyetlerin bütünüdür.”

BİLTAŞ Marina Çözümü, bir marina ile ilgili iş süreçlerinin bilgi teknolojisi desteği ile yönetilmesini sağlayan entegre ve modüler bir yapıda hazırlanmıştır. Bir marinanın süreçleri içinde yer alan tüm objeler bağlama yerleri, tekneler, kişi ve kurumlar vb.; kiralanan mal ve hizmetler; satılan mal ve hizmetler; bu hizmetlere ait fiyat listeleri detaylı ve esnek bir yapılandırma içinde tanımlanabilir.

Yat limanlarına gelen tekne sahiplerine verilen hizmetlerin takibi, tekne yerleşimleri, kontrat bilgileri gibi marinalarda yapılan günlük işlemlerinin tümünün sistem üzerinden yapılması ve yapılan hizmetler karşılığında müşterilerin cari hesap ve faturalandırma işlemlerinin takip edilmesini sağlayan entegre bir çözümdür.

Diğer bir deyişle, rezervasyon ile başlayıp teknenin marinaya gelmesinden sonra devam eden tüm hizmetler birbirini takip eden süreçler şeklinde gerçekleştirilir ve izlenir. Avans alımı ile başlayıp fatura, tahsilat belgelerinin hazırlanması ve takibi ile devam eden tüm muhasebe-finans işlemleri de aynı şekilde gerçekleştirilir ve izlenir.

BİLTAŞ Marina Çözümü, %100 Web tabanlı bir yazılımdır. Alt sistemleri şunlardır; Ön Büro ve Rezervasyon, Sözleşme, Hizmetler, Günlük Tekne İşlemleri, Deniz Yerleşim Planlama, Kara Park Planlama, Tekne Bakım, Güvenlik, Back Office Entegrasyonu.
Genel Özellikler

 • Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak,
 • Marinalardaki hizmet kalitesini arttırmak,
 • Marina içindeki tüm işlemlerin bilgisayar ortamında takip edilmesini sağlamak,
 • Kullanımı kolay ekran tasarımları ile marina yönetimini daha kolay hale getirmek,
 • Marina planı görseli üzerinde teknelerin yerlerini, durumlarını göstermek, istenilen durumda teknelerin yer ve konumlarını değiştirebilmek,
 • Tümüyle parametrik, entegre ve modüler bir yapı sunmak,
 1. Para Birimleri
 2. Ülke Tanımları
 3. İl – İlçe – Semt – Köy Tanımları
 4. Bayrak Tanımları
 5. Liman Tanımları
 6. Tekne Model Tanımları
 7. Tekne Tip Tanımları
 8. Ponton Tanımları
 9. Tonoz Tanımları
 10. Kredi Kartı Tanımları
 11. Banka – Şube Tanımları
 12. Hizmet Tanımları
 13. Sözleşme Tipi Tanımları
 14. Ünvan Tanımları
 15. Sigorta Firmaları ..v.s
 • Marina içinde yapılan her işlemin istenildiği zaman dinamik sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlayabilmek,
 • İstatistik raporlarını (verilen tarihler arasında ne kadar tekne çekildi, ne kadar tekne atıldı, en çok alınan hizmetler, toplam gelirler) istenildiği zaman sistemden alabilmek,
 • Web tabanlı mimarisinden dolayı, marinanın durumunu istenilen her yerden kontrol ediyor olabilmek,
 • Çoklu döviz sistemi, çoklu birim ve dil desteği sağlamak,
 • Parametrik veri girişleri sunmak (hizmetler, ürünler, paketler, ücretler, kur ve birim çevrimleri, hesaplama formülleri, vb.),
 • Kullanıcılar, gruplar, yetkiler; aktivite logları tanımlayabilmek,
 • Farklı Back Office Programları ile entegrasyon sağlayabilmek.

Bu Sektör İçin Geliştirdiğimiz Uygulama Çözümü