Data Collection

Businesses encounter various losses during production. Poor quality, defects, reprocessing, scrap, production lines established for speed losses are facts of daily life. In today's competitive world, the most important goal of businesses is to increase productivity and gain an advantage against their competitors. The important thing is how much you produce and

TPM-Total Productive Maintenance

In addition to the developmental management style, the use of methods such as Total Productive Management (TPM) and the contribution of improvements to the products, production processes, quality, and therefore competitiveness and profitability of the company's creativity are all great. TPM is a maintenance approach that involves autonomous maintenance, avoids malfunctions, and maximizes

Quality Management System

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak