Sectors

Home/Sectors

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize sektöre özgü çözümler sunabilmek için BİLTAŞ, organizasyonunu sektörel yapılanma üzerine kurmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne farklı sektörlere geliştirdiğimiz iş odaklı uygulama yazılımları ile müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmanın yanı sıra müşterilerine rekabet avantajı, operasyonel verimlilik, etkin iş modelleri ve katma değer sağlamaktadır.

Geliştirdiğimiz sektöre özel yazılımlar ile daha doğru kararlar, daha etkin stratejiler, daha hızlı ve kaliteli servisler, daha rekabetçi işletmeler, daha verimli kurumlar yaratmanın alt yapısını oluşturuyoruz.