Kimya

Anasayfa/Kimya

Türkiye’de, gelecek 50 yılın en parlak sektörlerinin başında gösterilen kimya sektörünün küresel boyutta rekabet edebilmesi ve bu değişim sürecinde kendi sürdürülebilirliğini sağlaması için yeni stratejilere ihtiyaç duyduğu bir gerçektir.

Bütün sanayileşmiş ülkelerde kimya sektörü; enerji, tarım, sağlık, ulaştırma, gıda, inşaat, elektronik, tekstil ve çevre koruma gibi alanlara sağladığı, yüksek katma değer içeren ürünleri nedeniyle ve yine bu sektörlere sunduğu teknolojik yenilikleriyle, lokomotif sektör konumundadır. Bu nedenle kimya sektörü gelişmeden endüstriyel olarak gelişmiş ülkelerin arasına katılabilmenin mümkün olmadığı görülmektedir.

Kimya sektörünün yapısal özellikleri, özellikle de üretilen malların çokluğu ve çeşitliliği, sektörün içeriği konusunda açık bir tanım yapılmasını gerekli kılmaktadır. Sektörün sınıflandırmasında hangi alt sektörleri bünyesinde bulundurduğu, kapsamının ve genişliğinin ne olduğu konusunda farklı yorum ve yaklaşımlar bulunmakta olup, kimya sektörünün tanımı ve kapsamı kullanılan sınıflandırma sistemlerine göre ele alınmaktadır.

BİLTAŞ Kimya Sektörü Çözümü, Özellikle üretim, satın alma ve satış süreçlerini ile birlikte depo, lojistik operasyonları da yönetebilmek için geliştirilmiş entegre bir yapıyı içermektedir. Bu uygulamaların tamamı ayrıca BİLTAŞ ERP uygulamalarının temel modülleri ile entegrasyon sağlamaktadır.

BİLTAŞ Kimya Sektörü Çözümü’nün en önemli modüllerinden bir tanesi olan LABORATUVAR ve KALİTE KONTROL süreçlerinin de eklenmesi ile analiz ve kontrole dayalı olan KİMYA sektörün de özel müşteri memnuniyeti ve kalitenin arttırılması hedeflenmiştir.

Laboratuar ve Kalite kontrol uygulamaları uluslararası akreditasyona sahip gıda ve kimya laboratuarlarının tüm süreçlerini içermektedir. Analiz edilecek materyalin kabulü, barkodlanması, analizi, analiz sonuçlarının farklı dil ve formatlarda raporlanması ve saklanıp imha edilmesine kadar geçen tüm adımları kapsamaktadır. Üst seviye yetkilendirme adımlarının yer aldığı uygulama da temel prensip gizlilik ve bilgilerin elektronik ortamda saklanmasıdır.

BİLTAŞ Kimya Sektörü Çözümü sektöre özel uygulamalar ile diğer ticari hayatta olmazsa olmaz İnsan kaynakları yönetimi, Genel Muhasebe, Cari işlemler, Çek, Senet, Demirbaş,  süreçlerinde entegre çalıştırılması mümkündür. Son dönemde sektörün büyümesi ve buna bağlı olarak e-devlet uygulamalarının da başlaması ile E-fatura, E-defter süreçleri de tam entegre olarak uygulamaların içerisinde yer almaktadır.

Sektörde öne çıkan birçok Laboratuar cihazı yazılımları ile de web servis alt yapısı ile çift taraflı entegrasyona sahip olması BİLTAŞ Kimya Sektörü Çözümü’nü diğer benzer uygulamalardan farklı kılmaktadır.