Otomotiv

Anasayfa/Otomotiv

Otomotiv sektörü genel olarak, karayolu taşıt araçları (binek otomobil, otobüs, minibüs, midibüs, çekici, kamyon, traktör vb.) ve bu araçların üretiminde kullanılan parçaları imal eden bir sanayi dalı olarak tanımlanmaktadır.

Otomotiv sanayii, tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi, diğer sanayi dalları ve ekonominin diğer sektörleri ile çok yakından ilişkili olmasıdır. Otomotiv sanayi; demir-çelik, petro-kimya ve lastik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı konumundadır.

Ayrıca, turizm, altyapı, inşaat, tarım ve ulaştırma gibi çeşitli sektörlerin ihtiyaç duydukları birçok motorlu araç otomotiv sektörü tarafından sağlanmaktadır. Bu sektörde meydana gelen değişmeler ekonomiyi önemli derecede etkilemektedir.

Birçok sektörün sürükleyicisi olan bu sektörde, son yıllarda artan rekabet, değişen pazar ve küreselleşme nedeniyle gerçekleşen şirketler arası birleşmeler ve satın almalar sonucunda üretici firmaların sayısının giderek azaldığı gözlemlenmektedir.

Gelişen ve değişen teknolojiler göz önünde bulundurulduğunda bu büyüklükte öneme sahip olan Otomotiv sektöründe yazılım çözümlerinin sektörün gelişimine ve yönetilmesine katkı sağlaması kaçınılmazdır.

BiLTAŞ Otomotiv Çözümü, özellikle üretim, satış, tamir ve bakım süreçlerini ile birlikte depo ve lojistik operasyonları da yönetebilmek için geliştirilmiş entegre bir yapıyı içermektedir. Bu uygulamaların tamamı ayrıca BİLTAŞ ERP uygulamalarının temel modülleri ile entegrasyon sağlamaktadır. Laboratuar ve Kalite kontrol süreçlerinin de eklenmesi ile sektöre özel müşteri memnuniyeti ve kalitenin arttırılması hedeflenmiştir.

BİLTAŞ Otomotiv Çözümü, sektöre özel uygulamalar ile diğer ticari hayatta olmazsa olmaz süreçlerin de entegre çalıştırılması mümkündür. Son dönemde sektörün büyümesi ve buna bağlı olarak e-devlet uygulamalarının da başlaması ile E-fatura, E-defter süreçleri de tam entegre olarak uygulamaların içerisinde yer almaktadır.

Sektörde öne çıkan birçok ERP ile de web servis alt yapısı ile çift taraflı entegrasyona sahip olması, BİLTAŞ Otomotiv Çözümü’nü diğer benzer uygulamalardan farklı kılmaktadır.