Perakende

Anasayfa/Perakende

Perakendecilik, mal ve hizmetlerin ticari bir amaçla tekrar satmama, kişisel gereksinmeleri için kullanmama koşuluyla, doğrudan doğruya son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünüdür. Perakende sektörü günümüzde üreticilerin temsilcisi, tüketicilerin de garantörüdür. Mal naklinin yanı sıra ne zaman ne miktarda malın hazırlanması gerektiğini de belirlemektedir.

Perakendecilik faaliyetinin yarattığı faydaların karşılığı ve düzeyi ekonomik sistemlere ve gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterir. Gelişmiş ülkelerde perakendecilik sektörünün bu faydaları yerine getirdikleri ve karşılığını da aldıkları ileri sürülebileceği halde gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bu faydaları yaratmak üzere gereğinden fazla perakendeci ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de perakendecilik özellikle 1980’li yılların ortasından itibaren gıda ekseninde ve genelde Avrupa merkezli perakendecilerin etkisinde kalarak büyük bir değişim sergilemiştir. Türk perakendeciliğini etkileyen faktörler şunlardır;

 • Uzmanlaşma; belli ürünlerde uzmanlaşmış satış noktalarının artışı.
 • Ekonomik büyüme ve liberal sistemin etkisiyle iç piyasaya yabancı mal ve hizmet akışının hızlanması.
 • Teknolojik gelişim ve yeni teknolojilere ulaşımdaki kolaylık.
 • Uluslararası perakende sektörlerinin Türkiye pazarına verdikleri önemin artması
 • Yerli firmaların farklı ticari işleyiş yöntemleri ile tanışması.
 • Türkiye’deki kişi başına kullanılabilir gelirdeki artış, farklı tüketim eğilimleri, orta ve üst sınıfın tercihlerindeki farklılık.

İki yönlü olarak hizmet veren bu sektörde, tüketici kendisine sunulan mal ve hizmetlerin gelişmesini izlemekte ve zamanında fark etmektedir. Diğer taraftan mal ve hizmet sunan üretici de bu sektör sayesinde tüketicinin nabzını tutabilmekte, geri bildirimler ile kalite ve gelişimini iyileştirebilmektedir.

Perakendeciliğin tüketiciye açılan yüzü olan mağazalardaki mal ve hizmet çeşitliliği, personel ve müşteri yoğunluğu, tedarik-stok-satış politikaları ve finansman boyutu nedeniyle tüm bu iş süreçlerini kapsayacak teknolojilere ve tam bir entegrasyona ihtiyaç vardır.

Perakendecilik, tanımı gereği malı ya da hizmeti üreticisinden satın alarak, son tüketiciye satmaktır. Bu nedenle sektörde stokların etkin yönetilmesi, hız, verimlilik, en önemlisi de tedarik zinciri yönetimi büyük önem taşımaktadır. Doğru seçilmiş ve uyarlanmış yazılım sistemleriyle yönetilen bir tedarik zincirinin etkinlik düzeyinin yükseldiği yapılan çalışmalarla kanıtlamış bir gerçektir.

BİLTAŞ Perakende Çözümü, market, kantin, fast food ve benzeri yerlerde barkodlu, barkodsuz ürünlerin hızlı satışını  yapabileceğiniz, terazi ve mali onaylı kasalar ile entegrasyonu olan entegre bir çözümdür. Dokunmatik ekran, kartlı satış sistemini destekleyen ve farklı promosyonları uygulayabileceğiniz bir uygulamadır.

Genel Özellikleri

 • Dokunmatik ekran desteği,
 • Yazarkasa ve POS Sistemleri Entegrasyonu,
 • Tartılı ürün desteği ve terazi entegrasyonu,
 • Sınırsız sayıda kasiyer ve kasa takibi,
 • Sınırsız sayıda mağaza ve depo takibi,
 • Sınırsız sayıda banka(kredi kartı) ve döviz takibi,
 • Sınırsız sayıda ödeme seçeneği (nakit, kredi kartı, döviz, sodexho, ticket, indirim kartı v.b.),
 • Müşteri seviyelerine göre tanımlanabilen kart desteği,
 • Tam entegre (Stok, Cari, Kasa, Banka v.b.) bir yapı,
 • Tüm şubelerinizi tek bir noktadan takip edebilmek,
 • Kullanımı kolay ekran tasarımları ile daha hızlı satış yapabilmek,
 • Sektördeki yenilikleri işletmenize daha hızlı uyarlayabilmek,
 • Farklı Back Office (Netsis, Logo, Mikro v.b.) uygulamaları ile entegre çalışabilmesi.

Bu Sektör İçin Geliştirdiğimiz Uygulama Çözümü