Hazır Beton Yönetim Sistemi

Anasayfa/Dikey Çözümler/Hazır Beton Yönetim Sistemi

Project Description

Modüller

Cari hesaplarınızı (Satıcı, Müşteri, Banka v.b.) gruplamanın yanı sıra detay hesap (satış, karşılıksız, vade farkı…vb.) bazında takip edebildiğiniz, anlık ekstreleri, yaşlandırma raporlarını alabildiğiniz ve sonuç olarak tüm finansmanı rahatlıkla yönetebildiğiniz bir uygulamadır. Entegrasyondan gelen borç ve alacak kayıtları cari hesaplara otomatik yansıtılır.

Satış programından kesilen irsaliyeler anında ödeme tarihi ile birlikte cariye borç olarak işlenir. Fatura kesildiği zaman bu irsaliyeler cariden silinerek fatura bazında borç yazılır.

Çek/Senet programından girilen çek/senetler anında vade tarihleri ile cariye işlenir. Bu aşamada otomatik borç kapama işlemi yapılır. Borç kapama belirtilen hesap önceliğine göre (örneğin, önce karşılıksız sonra vade farkı borçları gibi) en eski borçtan itibaren kapatılır.

Diğer borç ve alacaklar cari programından elden işlenir, bu aşamada da otomatik borç kapama yapılır.

Bu uygulamada işlem tarihi, vade tarihi ve/veya satıcı sicil numarasına göre müşterilerin borç/alacak yaşlandırma raporları şirket genelinde ve santral bazında alınabilir.

Şirket genelinde ve/veya santral bölge/santral bazında toplam detay alacak raporları, vadesine uygun alınan, vadesinden önce alınan, vadesinden sonra alınan tahsilat raporları, ortalama vade, ortalama ıskonto raporları alınabilir.

Müşterilerin hangi santrallerden ne kadar, toplam ne kadar borç/alacakları, vadesi gelmiş, vadesi geçmiş borçları izlenebilir.

Cari kart işlemleri

· Cari hesap kartlarını alfanümerik ve nümerik olarak tanımlayabilir, detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz

· Cari kartları istediğiniz şekilde farklı gruplara dahil edebilir ve bu gruplar bazında raporlar alabilirsiniz.

· Tek bir cari kart üzerinde üzerinde istenilen sayıda detay hesap tanımlayabilir, bu hesaplar bazında tüm raporları alabilirsiniz.

· Bir cari karta aynı anda farklı döviz cinslerine göre hareket girişi yapabilir ve istenilen tüm raporları alabilirsiniz.

· Cari kartlara detaylı olarak nüfus bilgileri girişini yapabilir, banka hesaplarını ve karta ait özel bilgileri takip edebilirsiniz.

· Cari kartlara plasiyer kodu tanımlayabilir, plasiyer bazında risk ve müşteri işlem takibini yapabilirsiniz.

· Cari kart detaylarında hesaba özel takvim kodları tanımlayıp, ödeme gün ve para cinslerini takip edebilirsiniz.

· Cari hesabın banka, şube, hesap detaylarının takibini yapabilirsiniz.

Cari hareket işlemleri

· Farklı para cinslerine göre cari hareket girişi yapabilirsiniz.

· Farklı özellikte ve isimde hareket kodları tanımlayarak.işlem detaylarını hareket tipi bazında da takip edebilirsiniz.

· Cari hareketlerin borç ve alacaklarını istediğiniz kriterlere göre eşleştirip vade farkı, borç/alacak analiz raporlarını alabilirsiniz.

· Kapama işlemleri programları ile isteğe göre borç kapama, alacak kapama seçenekleri kullanılabilir.

· Kapama bilgileri kontrol raporları ile açık borçların takibi yapılabilir.
Cari hareket raporlama işlemleri

· Cari kart hareketlerini, işlem kodlarına göre farklı para cinslerinde raporlayabilirsiniz.

· Genel borç / alacak mizanı alarak firmanızın son durumunu tek rapordan takip edebilirsiniz.

· İcmal raporları yardımı ile istediğiniz özet bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

· Cari yaşlandırma raporları sayesinde müşteri tahsilat ve risk takibini yapabilirsiniz.

Cari hesaplar teminat işlemleri

· Cari karta bağlı alınan teminat bilgilerinin gerişini yapabilirsiniz.

· Farklı teminat tipleri tanımlayarak, teminat tiplerine icmal raporlar alabilirsiniz.

· Teminat uyarı listeleri sayesinde, bitiş tarihi yaklaşan teminatların raporunu alabilirsiniz.

· Teminat çeşitleri takibi (Nakit, Çek, Senet, Banka teminat) yapabilirsiniz.

· Bankalara göre teminat raporları alabilirsiniz.

Sınırsız sayıda ambar, birim ve esnek seviyelerde stok kartı tanımlayabileceğiniz, ay sonlarında ise istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabileceğiniz ve raporlayabileceğiniz Windows tabanlı bir uygulamadır. Mamule ait reçete tanımlarını, sayım işlemlerini ve ambarlar arası transferleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Stok kartlarını istediğiniz sayıda seviye vererek tanımlayabilir ve bunları değişik gruplar altında toplayabilirsiniz. Sınırsız sayıda ambar ve birim tanımlayabilir, stoklarınızı bu tanımlara göre (ambar, birimler v.b.) raporlayabilirsiniz. Sayım işlemlerini, sayım fark fişlerini, ambarlar arası transferleri, mamule ait reçete tanımlarını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ay sonlarına istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabilir ve raporlarını alabilirsiniz.

Genel Özellikleri

 • Stok kartlarını istediğiniz sayıda seviye vererek tanımlayabilir ve bunları değişik gruplar altında toplayabilirsiniz.
 • Stok kartlarında minimum/maksimum stok seviyeleri, en az sipariş miktarı, ekonomik sipariş miktarı, ortalama temin süreleri, en, boy, yükseklik, ambalaj bilgileri, raf ömrü v.b. detayların yanısıra barkod tanımlarını (firma içinde, satışta, satınalmada kullanılan v.b.) yapabilirsiniz.
 • Sınırsız sayıda ambar, lokasyon ve birim tanımlayabilir, stoklarınızı bu tanımlara göre (ambar, lokasyon, birimler v.b.) raporlayabilirsiniz.
 • Sayım işlemlerini, sayım fark fişlerini, ambarlar arası transferleri, mamule ait reçete tanımlarını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Ay sonlarına istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabilir ve raporlarını alabilirsiniz.
 • Muhasebe entegrasyon tanımlarını stok kartı, ana grup, alt grup ve genel olarak istenilen seviyede tanımlayabilir, stok ve muhasebe entegrasyonunu parametrik şekilde yapabilirsiniz.

Stok kart işlemleri

 • Stok kartlarında ana birimin yanı sıra sınırsız sayıda yardımcı birim tanımlayabilir, tanımlanan birimler bazında tüm raporlarınızı alabilirsiniz.
 • Stok kart gruplarını istediğiniz sayıda ve kırılımda tanımlayabilirsiniz.
 • Stok kartlarına tanımlanan gruplar sayesinde detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz.
 • Stok kartlarının en, boy, yükseklik, ambalaj bilgileri gibi detaylarını takip edebilirsiniz.
 • Stok kartları için satışta ve satın almada belirlenmiş barkodları ayrı ayrı tanımlayarak takip edebilirsiniz
 • Mamule ait farklı özellikteki reçeteleri tanımlayabilirsiniz.
 • Stok kartları için tanımlanan minimum, maksimum stok miktarlarının yanında sipariş miktarı, ekonomik sipariş miktarı, raf ömrü ve ortalama temin süresini takip edebilirsiniz.

Stok Fişi İşlemleri

 • Stok hareket kodlarını isediğimiz sayıda ve tipte çoğaltabilirsiniz.
 • Oluşturulan hareket tiplerine göre-Giriş-Çıkış-Transfer işlemlerinin öndeğer özelliklerini belirtebilir. Fiş işlemleri sırasında hızlı giriş yapabilirsiniz.
 • Stok durumlarını ambar bazında ve genel bazda takip edebilir, tüm ambardaki stok durumlarını tek bir rapor üzerinde alabilirsiniz.
 • Fiş girişi programındaki renk kodları sayesin girilmiş olan fişlerin genel özelliklerian ekrandan tespit edilebilir.
 • Fişin girişini ve değişikliğin yapana kullanıcı bilgilerini takip edebilirsiniz.
 • Stok muhasebe hesaplarını stok kartı, ana grup, alt grup ve genel olarak istediğiniz seviyede tanımlayabilir, muhasebe entegrasyonunu parametrik şekilde yapabilirsiniz.

Stok raporlama

 • Parametrik olarak hazırlanmış envanter raporları sayesinde istediğiniz detay da raporlar alabilirsiniz.
 • Tüm raporları stok kartında tanımlanmış farklı birilmlerde oluşturabilirsiniz.
 • Tek bir raporda tüm ambarlardaki stok miktarınızı alabilirceğiniz gibi tek bir ambardaki detay tüm hareket raporlarını alabilirsiniz.
 • Farklı hareket tiplerine göre gruplandırmalar yaparak stok icmal raporları alabilirsiniz.
 • Stok raprolarının tutarlı ve miktarlı olarak ana gruplar basında alabilirsiniz.

Sayım işlemleri

 • İstediğiniz tarihlerde tekrar tekrar sayım işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Sayım raporlarını farklı kriterlere göre oluşturabilir. Sayım öncesi ve sayım sonrası raporlarını alabilirsiniz.
 • Yaptığınız sayım sonuçlarının girişini yaparak otomatik olarak sayım fazlası ve eksiği fişlerinin oluşmasını sağlayabilirsiniz.
Müşterilerden gelen hazır beton siparişlerinin alınması, teknik ve mali onay işlemlerinden sonra, şantiyeye teslimatına kadar olan tüm süreci yönetebileceğiniz %100 windows tabanlı bir uygulamadır.

Her santral için ayrı sipariş alınmaktadır. Başka bölgelerin müşterilerine sipariş alınabilir. Sipariş alma esnasında teslimatın istendiği günkü sipariş programı ve araç durumu izlenebilir. Siparişi veren kişinin yetkisi, şantiyenin istenen tarih için uygunluğu, şantiyeye ait özel uyarılar, müşteriye ait özel uyarılar, sözleşme süresi, kontrol parametreleri, sözleşme ile ilgili özel uyarılar sistem tarafından kontrol edilip, gerekiyorsa kullanıcı uyarılır.

Yeni müşteri, müşterinin yeni şantiyesi, yeni sözleşmesi, yeni ödeme şekli gibi tanımlamalar kullanıcı yetkili ise sipariş aşamasında yapılabilir. Herhangi bir santralden alınan siparişin diğer bir santralden teslim edileceği belirtilebilir. Başka bir santral için sipariş alınabilir. Sipariş sırasında sistem fiyatları ve ödeme şekillerini sözleşme bilgilerinden bulur ancak değiştirebilir. Siparişin alındığı tarih, müşterinin teslim edilmesini istediği tarih, saat ve şirketin teslim edebileceği tarih, saat tutulur. Daha sonra sevk programında boşluk olması durumunda ertelenmiş siparişler izlenerek sevk edilebilir.

HBS6

Sistem, sipariş işlemleri sırasında, aşağıdaki üç onay merciine başvurmaktadır ve onay alınmaması durumunda siparişin sevki gerçekleşmeyecektir.

Teknik Onay

Teknik sorumlular, siparişin belirtilen tarihte sevk edileceğine dair onay verirler. Teknik onayda dikkate alınan, araç durumu ve teknik kapasitedir. Onay verilmemesi durumunda, sevk yapılmayacaktır.

Mali Onay

Mali sorumlular tarafından, müşterinin cari hesap, kredi durumunu incelendikten sonra, aksi bir durum bulunmadığı taktirde, onay verilir. Onay verilmemesi durumunda, sevk yapılmayacaktır.

Teyit

Siparişin sevk gününden önce müşterinin şantiyesi telefonla aranarak siparişin teslim edileceği bildirilir. İnşaatın hazır olup, olmadığı öğrenilir. Aynı zamanda, siparişin asılsız olması veya yetkisiz biri tarafından verilmiş olması ihtimali kontrol edilmiş olur.

Sipariş bazı gerekçeli durumlarda kapatılabilir. Bu durumlarda sevk yapılamayacaktır.

Hazır Beton üretimi yapılan santrallerden alınan beton örneklerinin mukavemet testlerinin yapıldığı, verilerin tutulduğu ve raporlamalarının yapıldığı uygulamadır. Talep edilen periyodlarda beton sınıfı için istatistiksel veriler oluşturulur.

Satın alınan hammaddelerden alınan örneklerle elek testleri yapılır, bunların standartlara uygunluğu incelenir. Bu hammaddeler de üretilecek beton için verilen oranlara uygunluğu, TSE standartlarına uygunluğu kontrol edilir. Programa tespit edilen oranların elek eğrisi içinde kalıp kalmadığını gösterir, bu oranlarla beton sınıfı içinde reçete oluşturulur.

Onayları ve teyidi verilen siparişlerin plana göre sevk işlemlerinin yapıldığı, belirli dönemlerde sevk irsaliyelerine satış faturalarının yanı sıra vade farkı ve özel fatura düzenlemelerin gerçekleştirildiği uygulamadır.

SEVK (İRSALİYE)

Onayları ve teyidi verilmiş siparişlerin sevki yapılabilir. Bir santralden diğer bir santralin siparişi sevk edilebilir. Diğer bölge müşterilerine sevk yapılabilir.

Sevk irsaliyesi kesilirken; miktar, araç kodu, şoför dışındaki tüm bilgiler siparişten otomatik gelir.

Santralde bulunan ve üretimi kontrol eden PC’ler, sunuculardan gelen “İrsaliye kes” komutunu aldıktan sonra, belirtilen ürün, belirtilen miktarda PC tarafından üretilir. Üretim tamamlandıktan sonra yazıcıdan irsaliye basılır, üretim için kullanılan hammaddeler stoktan düşülür. İrsaliye bedeli cari hesaba otomatik işlenir, anında borç kapama yapılır. Müşteri remote bölgede ise, program o bölgedeki cari hesaba borç işler. Sevk miktarı sipariş miktarından düşülür.

İletişimin kesik olduğu zamanlarda PC yapılan üretimi ve kullanılan hammadde miktarlarını saklar. Bağlantı yapıldığında PC’den kesilen irsaliyeler sunucuya aktarılır. Bu aşamada da PC’de saklanmış olan bilgiler, gerekli modüllere (stok, cari v.b.) işlenir.

FATURA

Ürün Satış Faturası

Kesilmiş olan sevk irsaliyelerine belirli dönemlerde (Örneğin; 10 günlük) fatura kesilebilir. Şirkette kesilmiş tüm irsaliyelere bir seferde fatura kesilebileceği gibi, bölge, santral, müşteri, şantiye, sevk şekli, teslim şekli, ürün grubu, ödeme şekli seçilerek de fatura çekimi yapılabilir. Toplu fatura çekimi kontrol amacıyla müsvedde olarak da yapılabilir. Sistem müşterinin her şantiyesi ve ödeme şekli için ayrı bir fatura çıkartır. Aynı özellikteki faturaları mümkün (irsaliye adedine göre) tek faturada toplar.

Fatura kesildiği zaman sistem cariye işlenmiş olan irsaliyeleri atar. yerine faturayı yazar, aynı şekilde borç kapamasını otomatik yapar. Fatura iptal edilirse cariden fatura silinir, irsaliyeler geri gelir. Aynı irsaliyelere tekrar fatura kesilebilir.

Vade Farkı Faturası

Sistem müşterilerin cari hesaplarındaki borç kapamalarından, müşterinin sözleşmesinde belirtilen vade farkı oranına göre vade farkı hesaplaması yapıp kullanıcıya gösterir. Kullanıcı isterse vade farkı tutarlarını değiştirebilir. İstenilen müşterileri seçerek yalnızca onlara vade farkı faturası çıkartılabilir.

Özel Fatura

Satış ve vade farkı dışında hizmet faturası vb. faturalarının bilgisayardan kesilmesini sağlar.

Fatura Mahsubu

Kesilen faturalar tarih veya numaraya göre seçilerek, otomatik mahsup oluşturur.

Satış Raporları

Bölge, santral, müşteri, şantiye, ürün, sevk şekli, teslim şekli, ödeme şekli, sevk tarihi, fatura tarihi, sipariş tarihi kriterlerine göre detay ve özet çeşitli görüntüleme ve raporlar alınabilir.

Sipariş sevk karşılaştırma raporları alınabilir.

Rapor programları çalıştığında bölgenin, santralin veya müşterinin remote makinada olduğunu tespit eder ve gerekiyorsa hat bağlantısıyla bilgileri o makinaya getirir.

Araçlarda meydana gelebilecek arızaların önceden tespiti ve onarımlarının en iyi şekilde yapılabilmesi, periyodik olarak araçların bakım ve kontrolünün yapılabilmesi ve de arıza onarım ve bakım giderlerin verimli bir şekilde takibi POROSHBS_TB Araç Bakım modülü ile gerçekleştirilir.

 • Arızalar

POROSHBS_TB Araç tipleri bazında arızaları gruplara ayırmaya olanak sağlamaktadır. Bu tarz bir gruplama arıza veri tabanının oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Böylelikle, bir arıza ile karşılaşıldığında yapılması gereken işlemler, kontrol edilmesi gereken malzemeler ve de muadilleri onarımcının önüne getirilebilir. Arıza ile ilgili bilgilere otomatik olarak ulaşan onarımcı, arıza ile ilk defa karşılaşıyor dahi olsa yapması gereken işlemleri kolayca öğrenebilir. Onarımda riskin azaltılması ve de onarım güvenirliliğin arttırılması hedeflenmektedir.

 • Arıza Bildirimleri

Arızaların kolayca ve de verimli bir şekilde çözülmelerinde bir başka önemli faktör, istenmeyen sonuçlar alınmadan arızanın tespiti ve de onarımın gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla POROSHBS_TB tarafından sağlanan Arıza Bildirim olanağı ile araç kullanıcılarının hissettikleri ya da şüphelendikleri arızaları kaydetmeleri olasıdır. Araç kullanıcıları, onarımcılar ile yüz yüze gelmeseler dahi onarımcılara, şüphelerini aktarabilmiş olurlar.

HBS18

 • 3) Atölye ve Dış Tamirhane

POROSHBS_TB modülü; firma bünyesinde arıza onarımlarının gerçekleştirildiği onarım merkezlerine atölye, onarım gerçekleştiren firma dışı ticari merkezlere dış tamirhane adı vermektedir. Arızalara göre onarımların atölyelerde ya da dış tamirhanelerde gerçekleştirilmesi önlenebilir ya da zorunlu kılınabilir.

 • Onarım/ Gerçekleştirilen Bakım

Onarımları ya da bakımları tamamlanan arızalar için tamamlayan personel bilgileri, kullanılan malzemeler, yapılan masraf, tamamlama için geçen süre, onarımın tamamlandığın onaylayan personel, gerçekleştirilen işlemler gibi pek çok bilgi girişi olasıdır. Onarım ya da bakım tamamlamaları arızalar ya da bakımlar ile ilgili bilgi birikiminin artmasına da yol açacaktır. Örneğin önceden arızanın/bakımın giderilmesi için kullanılması gereken malzemeler listesinde bulunmayan bir malzeme onarımda/bakımda kullanıldı ise, bir sonraki aynı tarz arıza onarımında ya da bakımda onarıcıya, kullanılabilecek malzemeler listesinde bu malzeme de gösterilir. Onarım sürelerinin bilinmesi atölye ya da dış tamirhanenin verimliliğinin tespitinde önemli rol oynamaktadır.

 • Bakımlar

Araç grupları bazında gerçekleştirilen bakım tanımlamaları, arızalarda olduğu gibi yapılması gereken işlemlerin listesi ile birlikte kullanılacak ya da kontrol edilecek malzemelerin bir listesini de içermektedir.

 • Bakım Periyotları

Araç grupları bazında bakım periyotları tanımlamaları gerçekleştirilebilir. Bakım periyotları kilometre, devir ya da tarih aralıkları baz alınarak tanımlanır. Bakım periyodu tanımlaması ile araçların bakımlarının zamanında yapılması hedeflenmektedr. POROSHBS_TB uyarıları ile bakımı yaklaşan, ya da geçmiş araçlar görüntülenir ve de bakımcılara haber verilir.

 • Araçların Geriye Dönük Bakımları ve Arızaları

‘Hangi araç hangi arızaları sıkça yapıyor ?’ , ‘Hangi araçlar ne kadar süreli bakım ya da onarım için kullanım dışı kalmış ?’, ‘Hangi bakım ne kadar süre gerektiriyor?’, gibi araç kullanım ve de gider verimliliğini arttıracak soruların cevaplarına kolayca ulaşılabilir.

POROSHBS_TB, araçların değiştirilmesi, satılması, yeni araçların satın alınması, araçların aksesuarlarından bir ve ya bir kısmının yenilenmesi gibi aracın toplam maliyetini doğrudan ilgilendiren kararların alınmasında etkin sorgulamaları bünyesinde barındırır.

HBS19

 • Araç Onarım/Bakım Hayat Döngüsü

Kimi zaman herhangi bir arızanın giderilmesi ya da bir bakım işleminin tamamlanması işlemi aracın birden fazla hareket gerçekleştirmesi ile olur. Örneğin arıza onarımı için bir araç atölyeye çekilmiş olsun. Atölyede bulunan onarımcılar arızayı gideremezler ise bir dış tamirhaneye gönderebilirler. Dış tamirhane sorunu çözebilir ya da başka bir dış tamirhaneye gönderebilir. Ya da kimi dış tamirhaneler belli bazı konularda yetkin, diğerleri başka konular da yetkin olabilir. Onarım ya da bakımın tamamlanması için aracın atölye ve de/ ya da dış tamirhaneler arasında gezmesi gerekebilir. Örneğin boyama işlemini A dış tamirhanesi gerçekleştirir de motor kontrolünü B dış tamirhanesi yapar.

İkinci bir olasılıksa arıza ya da onarımların yetkili personel tarafında ertelenmesidir. Bu gibi erteleme durumları da dahil olmak üzere onarım ya da bakım süresi içerisinden ki tüm araç hareketleri o aracın onarım/bakım hayat döngüsünü oluşturur.

Aşağıdaki şekilde aracın tamamlanması gereken işleri arasında

 • A Arızasının giderilmesi
 • B Arızasının giderilmesi
 • Aracın boyanması

HBS20

B Arızasının atölyede giderilebileceği tespiti yapılmış ve de onarım atölyede gerçeklenmiştir. Atölyeden çıkan araç A dış tamirhanesinde boyama işlemini tamamlar. A Arızasının aracın çalışmasına bir süre daha etkisinin olmadığına karar verilmesi ile ya da B dış tamirhanesinin ilerde bir tarihe gün vermesi ile A Arızası onarımı ertelenir. A Arızası çalışmaya engel teşkil etmeyecek bir arıza olduğundan aracın çalışmasına izin verilir. Eğer arıza çalışmaya engel olabilecek nitelikte bir arıza olsa idi: POROSHBS_TB aracı kapatıp, çalışmasına izin vermezdi. Erteleme zamanı dolduğunda ise B dış tamirhanesinde A Arızasının onarımını tamamlanır.

Şekil sadece örnek bir senaryo içermektedir ve de hareketler ne kadar karmaşık olursa olsun POROSHBS_TB kontrolü elinden bırakmaz.

 • Bağlantı Gerektiren Sistemlerde Hata Giderim Yönetimi

Birden fazla sunucu sistemine sahip olan firmalarda bilginin dağıtık yapısının güvenliği kontrol altında tutulmalıdır. Bağlantının işlem sırasında kesilmesi durumunda verilerin kaybının önlenmesi için POROSHBS_TB Hata Giderim Yönetimi sürekli devrede bulunmaktadır. Kullanıcıya, bağlantı olmasa da sistemler arasında gerekli veri akışları yapılıyormuş gibi hissettirilir. Bağlantı yeniden kurulduğunda ise verilerin ilgili sistemler arasında otomatik olarak transferi sağlanır.

Araç Takip alt modülü, firmanın elinde bulunan herhangi bir aracın daha verimli kullanılması için hareketlerinin, maliyetinin ve de kullanımının kontrolünü hedeflemektedir.

1) Aracın Santrali

Birden fazla santral içeren firmalar araçlarını santrallere atayabilirler. Sorumlulukları santralle göre ayrılmış olan araçların takibi gerçekleştirilirken, santral personeli sadece kendi sorumluluğuna giren araçlar ile ilgilenmiş olacaktır ve de diğer santrallerin araçlarını isterler ise ve de yetkileri var ise görebileceklerdir. Bu durum bilgi güvenilirliğini arttıracağı gibi işlem kolaylığı, verimlilik artışı ve de hataların önlenmesi gibi bir takım ek avantajları da beraberinde getirecektir.

Ancak gereksinimler bazen araçların farklı santrallerde kullanılmalarına yol açmaktadır. POROSHBS_TB Transfer adını verdiği işlem ile araçların santraller arası kullanımlarına da olanak tanımaktadır. Herhangi bir aracın istenen herhangi bir zaman ya da zaman diliminde hangi santralde bulunduğu tespiti çok kolay yapılacağı gibi farklı santrallerdeki farklı bilgiler sadece yetkili kullanıcılara gösterilecek ve de yaratılan bir soyutlama bariyeri ile santral kullanıcılarına o aracın sorumluluğu kolayca atanmış olacaktır. Santral sahasında fiziksel olarak bulunmayan araçların doluma girmeleri olası olmadığına göre; aracın santrali, doluma girecek aracın kontrolünün de doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için etkin bir kontrol sağlayacaktır.

2) Araç Hareketleri:

Araç’ların bir yerden diğer bir yere gerçekleştirdiği zaman, yakıt ve de personel, yani kaynak gerektiren yer değişimlerine araç hareketi adı verilir. Araç hareketleri, araç grupları bazında belirlenen hareket senaryoları baz alınarak kontrol altında tutulurlar. Bu senaryolardan yola çıkarak her bir aracın gerçekletire bileceği hareketler de tanımlanmış olur.

Araç hareketi başlangıç ve de bitiş yeri ile birlikte aracın fonksiyonel durumunu da içerir. Örneğin mikserin dolu olup olmadığı. Bu bilgiler sayesinde istenen herhangi bir zaman diliminde herhangi bir aracın nerede olduğu ve de hangi beton döküm işi ile ilgili hareket gerçekleştirdiği anlaşılabilir. POROSHBS_TB sorgulama modülleri ile aracın o anki konumu anında görüntülenir.

3) Akaryakıt :

Araçların verimlilik takibinde ve de arıza tespitlerinde en çok ihtiyaç duyulan bilgilerden birisi de araçların yaktıkları yakıtların miktarıdır. Bu gereksinim etkin bir şekilde akaryakıt takibini zorunlu kılar. Akaryakıt edinimi iki farklı şekilde olabilir. Birincisi dış benzinlik olarak tanımladığımız, farklı kuruluşların sahip oldukları akaryakıt sağlayıcılarıdır. İkincisi ise;

eğer firmanın kendi akaryakıt pompaları var ise şirket içi benzinliklerdir. Dış benzinlikler ve de ilgili dış benzinliklerden gerçekleştirilen alımların takibi bu firmalar ile ilgili ödemelerin de takip edilebilmesine kolaylık sağlayacaktır.

HBS17

Şirket içi benzinliklerin takibi ise; santraller arası verimlilik hesaplamalarında aktif rol oynayan şirket içi akaryakıt alımlarında farklı santrallerden alınan akaryakıt maliyetinin aracın kendi santraline yansıtılmasında önem kazanmaktadır. Bu tarz bir ihtiyaç A santralinde bulunan bir aracın A santrali için bir müşteriye beton dökümü gerçekleştirirken B santralinden akaryakıt alması durumu düşünüldüğünde anlaşılacaktır. Çünkü aracın beton dökümü A santraline gelir yazarken harcadığı akaryakıt da gider yazması gerekirken, bu tarz alımlarda kontrol etkin bir şekilde gerçekleştirilmediğinden gider B santraline yazılmaktadır. POROSHBS_TB bu sorunu ortadan kaldırarak gelir ve de giderin gerçek santraline yansıtılmasını sağlar.

Araçların akaryakıt harcamaları incelenebilir ve de araçta var olabilecek aksaklıkların tespiti sorun büyümeden gerçekleştirilebilir. Araçların akaryakıt sarfiyatlarının kilometreye ya da devir saatine endeksli kontrolü olasıdır.

Mikser gibi özel araçların akaryakıt sarfiyatlarının doğrudan kilometreye göre irdelenmeye çalışılması hatalı sonuçlar çıkarılmasına yol açabilir. Sefer adı verilen ve de müşteriye döküm için aracın gerçekleştirmesi gereken hareketlerin tanımlı dizisi olarak adlandırdığımız süreç içerisinde aracın ek aksamının da çalıştığı unutulmamıştır. Bu ek çalışma, aracın kilometre sayacında belirlenen den daha fazla akaryakıt tüketimine sebebiyet vermektedir. POROSHBS_TB bu ek çalışmadan kaynaklanabilecek tüketimi de hesaba katarak aracın gerçek akaryakıt sarfiyatını otomatik olarak bulmanızı sağlar.

Akaryakıt alımları sırasında kilometre sayacının bozuk olması durumu da hesaba alınmıştır.

 • Araç Telsizleri

Araçlar üzerinde ya da kontrol merkezlerinde bulunan telsizlerin kontrolü sağlanır.

 • Lastikler

Lastik tipleri ve markaları, lastiklerin kullanıldıkları araçlar kontrollerinin tamamı POROSHBS_TB ile olasıdır. Hangi lastiğin aracın hangi pozisyonuna takılı olduğuna kadar detay lastik takibi yapılabilir.

 • Vize, Araç Pulu Kontrolleri

Vize, araç pulu gibi yasal zorunlulukların kontrolü çabuk ve de kolay yapılabilir. Vizesi dolan araçlar çabucak izlenebilir.

 • Şoför (Personel)

İstenen zaman diliminde istenen aracı kimin kullandığının kontrolü kolayca gerçekleştirilebilir. Geriye dönük bilgilere ulaşılması ve de aracı kullananın tespiti pek çok çözümü zor soruna cevap olacaktır. Personel verimliliğinin hesaplanabilmesinde araçları kullanan şoförlerin bilinmesi önemli bir rol oynamaktadır. Hangi şoförlerin araçları daha iyi, daha verimli kullandıkları sorgulama programları aracılığı ile kolayca anlaşılabilir. Doğal olarak verimsiz, kötü ya da art niyetli kullanımlar da gözden kaçmayacaktır. Şoför başına gerçekleştirilen beton dökümleri gözlemlenebilir.

 • Beton Dolum ve İrsaliye

Hazır beton dolumu gerçekleştirilen araç irsaliye ile birlikte müşteriye gider. Beton doluma girecek araç bir takım özelliklere sahiptir. Öncelikle o santral sahasında bulunması gerekmektedir, arızalı ya da bakım da olmamalı ya da başka bir yönetimsel gerekçe ile kapatılmış olmamalıdır. Normal işleyişte uygulanan bu tarz kuralların bilgisayar ortamı tarafından da desteklenmesi gerekmektedir. POROSHBS_TB irsaliye modülü ile tam olarak entegre çalışmaktadır. Araçların otomatik olarak doluma uygunluğu kontrol edilir. Böylelikle yanlış araçlara dolum yapılması ve de irsaliye kesilmesi önlenmiş olur. Aynı zaman da santral sahasında doluma uygun tek bir araç var ise irsaliye otomatik olarak (aksi söylenmedikçe) o araç üzerine kesilir.

 • Sipariş Sevk Planlaması

Hazır beton kuruluşlarının karlılığını arttırıcı en önemli etkenlerden biriside sevk planlamasının etkin yapılmasıdır. Birden fazla santrali bulunan firmaların araçlarını sipariş sevk planına en uygun ve hızlı bir şekilde santraller arası kullanabilmeleri gerekmektedir. POROSHBS_TB araçların bu anlamda en etkin kullanımını sağlayacak sorgulamaları içermektedir. Hangi santralde kaç araç var, ne kadarı arızalı ya da bakımda görmek bir tuşa basmak kolaylığındadır.

 • Kilometre/ Devir saati takibi

Araç ile ilgili akaryakıt alım, araç teslim, araç transfer gibi farklı hareketler sırasında edinilen kilometre ya da devir saatleri ile aracın son ve güncel kilometresi sürekli olarak gözlem altında tutulması olası olacaktır.

 • Sigorta

Araçların sigorta poliçelerinin takibi POROSHBS_TB aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Santral bazında ve şirket genelinde maliyetleri safhalarına göre çıkartabildiğiniz, dağıtım ve maliyet fişlerini muhasebeye otomatik olarak gönderebileceğiniz uygulamadır. Maliyet ile ilgili değerler, POROShbs’yi oluşturan modüllerden (satış, stok, araç v.b.) otomatik alınır.

Bu uygulamada santral bazında ve şirket genelinde gerçekleşen maliyet, safhalarına göre çıkartılır. Muhasebeye, ilgili dağıtım ve maliyet fişlerini hazırlar.

Program şirket genelinde oluşan giderleri santrallere, santrallerde oluşan giderleri gider yerlerine kullanıcının belirttiği oran, tutar, miktar veya anahtara göre dağıtır. Santral içindeki bir gider yerinden diğer santrallere dağıtım yapılabilir.

Gerçekleşen bazı değerler, satış, stok, araç takip programlarından getirilir. Kullanıcının bu değerleri değiştirme olanağı vardır.

Araçlarla ilgili giderlerin dağıtımı için atıl kapasite hesaplaması yapılarak, bir santralde oluşan araç yığılmasının giderlerini diğer santrallere belirli anahtarlara göre dağıtır.

Santral bazında safha maliyetleri ve toplam maliyetler izlenebilir.

1) Maliyetleri İzleme

Safha Maliyeti : Aşağıda listesi verilen safhalarının maliyetlerini izlemek mümkündür.

 • Hammadde,
 • Üretim,
 • Dağıtım,
 • Pompasız Beton Maliyeti,
 • Pompa Maliyeti,
 • Genel İdare,
 • Satış Pazarlama,
 • Toplam Beton Maliyeti

Safhalar kullanıcı tarafından çeşitlendirilebilir. Örneğin ‘Santral teslimi beton maliyeti’.

Üretim bilgileri kullanılarak birim maliyetlere de ulaşılabilmektedir.

Sabit ve değişken maliyetlendirme yapılabilir.

Safha maliyetlerinin oransal olarak izlenmesi olasıdır.

Safhaların detayını izleme; giderleri guruplayıp gider guruplarına göre ve istenirse daha detaya gidip safha için oluşan giderin değerine kadar bilgilere ulaşmak olasıdır.

Muhasebede miktarlı tutulan giderlerin miktarları, birim üretim miktarı için kullanım miktarı ve ortalama fiyatı izlenebilmektedir. Özellikle hammadde maliyetleri izlemek için önemli bir özelliktir.

Maliyetler, şirket genelinde izlenebildiği gibi, santrallere göre ayrı ayrı da izlenebilir.

Santrallerin maliyetlerinin karşılaştırılması mümkündür.

Muhasebe ile entegre olarak çalışmaktadır.

2) Atıl Kapasite

Her santralde bulunan araç, o santralde kullanılıyor anlamında değildir. Bir santrale ait çok sayıda araç olduğu halde bu araçlar gün içinde birçok santralde kullanılıyor olabilir. Bu yüzden araç sayısı çok olan merkezi santrallerin maliyetlerini haksız yere şişirmemek için maliyete esas araç sayılarını hesaplanmaktadır.

3) Otomatik Yardımcı Gider Yerlerinin Dağıtım Fişi

Dağıtılan Gider Yerleri (Yardımcı Gider Yerleri ): Birden fazla santralin bulunduğu ve santral bazlı maliyetin izlenmek istendiği sistemlerde, şirket genelinde oluşan üretim giderlerine verilen isimdir.

Bu üretim giderlerinin oluşmasına, santrallerin birden fazlası sebep oldu ise, santral maliyetleri hesaplanırken, her bir santrale, bu giderin oluşmasında etkili olduğu oranda pay verilmelidir. Üretim giderlerinin, adil olarak santrallerdeki gider yerlerine dağıtımı ile santral bazında gerçek karın hesaplanması sağlanabilir. Dağıtılan gider yerlerine örnek verilmek istenirse : Laboratuar, Atölye, Genel Müdürlük Mikser, Pompalar, Silobuslar. Yardımcı giderlerin santrallere dağıtımı için çeşitli bilgilerden yararlanılmaktadır. Bu bilgileri şöyle özetleyebiliriz.

3.1) Maliyete Esas Araç Sayıları

Araç takip ile entegre çalışır. Atıl kapasite ile hesaplanan maliyete esas araç sayıları kullanılarak, santrallere dağıtımın bu oranlarda yapılmasını sağlamaktadır. Dağıtımlarda aşağıdaki kriterlerden yararlanılır:

 • Pompa sayısı
 • Mikser sayısı
 • Toplam araç sayısı

3.2) Araç Kilometrelerine Göre

Araç Takip/Bakım ile entegre olarak çalışmakta ve her santralde yapılan kilometre değerlerine göre dağıtım gerçekleştirilmektedir.

3.3) Personel Sayıları

Personel ile entegre çalışmakta, Santrallerin personel sayılarına göre giderin dağıtımını gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki kriterlerden yararlanılmaktadır.

 • Saat Ücretli Personel sayısı
 • Aylık ÜcretliPersonel sayısı
 • Toplam Personel sayısı

3.4) Üretim Miktarları

Satış ile entegre çalışmakta ve her santralin ürettiği beton miktarına göre gideri dağıtmaktadır. Aşağıdaki kriterlerden yararlanılmaktadır.

 • Pompalı üretim miktarı
 • Pompasız üretim miktarı
 • Toplam üretim miktarı

3.5) Her Santrale Eşit Dağıtım

3.6) Silobus Bilgileri

Silobus giderleri santrallerde taşıdığı ton miktarlarına göre dağıtmaktadır.

3.7) Kullanıcının İstediği Oranlar

Santrallere dağıtımı: kullanıcı kendi belirlediği oranlarda yapabilir.

4) Santraller Arası Dağıtım

Eğer bir santralin giderleri, başka santrallerin yüzünden çoğalıyorsa; gerçek ve adil maliyet ve karlılık tespiti için santraller arasında da belirlenen oranda ve anahtarlar ile dağıtım payı vermek mümkün olmaktadır.

Yukarıda belirtilen dağıtım bilgileri kullanılarak, muhasebe dağıtım fişi otomatik olarak oluşturulur.

5) Maliyet Fişi

Ay sonunda gider hesaplarının kapatılması ve giderlerin yansıtma hesaplarına atılmasını sağlayan muhasebe fişi santral bazlı otomatik yaratılmaktadır.

Gelir bütçesinde planlanan üretim bilgileri ile gider bütçesinde belirlenen yöntemlerin yanı sıra kullanıcı değişiklik ve tahminlerini de kullanarak, işletmelerin ileriye dönük maliyetlerini ve karlarını görebilmesini sağlayan, dinamik bir uygulamadır.

Gider bütçesinin yapısında bir sonraki ayın maliyetlerini tahminlemeye yarayan Standart Maliyet ismi verilen küçük bir bütçe uygulaması bulunmaktadır. Küçük görünmesi sizi yanıltmasın, yaptığı iş çok büyük ve önemlidir. Bu uygulama yaz-boz tahtasına benzemektedir. Kullanıcıların ileriye dönük maliyetleri ve karlarını görebilmesi sağlanmaktadır. Dinamik bir yapısı vardır.

Yakın dönem için gelir bütçesinde planlanan üretim bilgileri ve gider bütçesinde belirlenen yöntemler alınır. İstenirse yaşayan yapıya göre istenildiği gibi değişiklikler gerçekleştirilir ve tahminleme yapılır. Sakın korkmayın bütçeleriniz kesinlikle değişime uğramaz.

Kişi yakın geleceğin maliyetini, karını ve BAŞABAŞ NOKTASINI gerçeğe yakın görebilmektedir.

HBS11

Bu uygulama sayesinde yön-eylem araştırmaları yapılır, yakın gelecekteki kar/zarar gidişatı önceden görülerek gerekli önlemlerin alınması sağlanabilir. Santrallerin başa baş noktaları tespit edilir gerekiyorsa satış stratejilerinde değişiklikler yapılabilir. Çalışanlar motive edilebilir.

Beton bazında maliyetler hesaplanabilir. Bu sayede fiyat belirlemede yaşanan sorunlar ortadan kalkmaktadır. Büyük çaplı projeler için tahminleme yapılıp, ihalelere en uygun fiyat ile katılmak olasıdır. Projenin karlığının tahminlenmesi mümkündür.

Yöneticiler için gelecekteki gelir düzeyini, maliyetleri, giderleri tahmin etmek ve nakit akışını doğruya yakın tahminlemek çok önemledir. POROShbs Bütçe, tüm bu beklentileri karşılayan bir uygulamadır.

Bütçe yöneticiler için vazgeçilmez bir süreçtir. Gelecekteki gelir düzeyini, maliyetleri ve giderleri tahmin etmeyi, nakit akışını belirlemeye çalışmayı gerekli kılan pek çok neden vardır.

Bütçe yöneticiler için vazgeçilmez bir süreçtir. Gelecekteki gelir düzeyini, maliyetleri ve giderleri tahmin etmeyi, nakit akışını belirlemeye çalışmayı gerekli kılan pek çok neden vardır. BİLTAŞ Bütçe uygulaması ile bütçeleme, sadece bürokratik bir işlem veya çalışanların korkulu rüyası haline gelmiş, zahmetli ve zaman alıcı bir yıl sonu projesi olmaktan çıkmıştır. Sayfalar arasında gezinmeye devam ettiğinizde karşınıza Bütçe uygulaması altında yer alan Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi, Standart Maliyet ve Nakit Akışı modülleri hakkında bilgiler bulacaksınız.

Gelir Bütçesi

Tüm bütçeleme süreci içinde gelir tahminlerini ilk sıraya koymak mantıklıdır. Böylece gider bütçesi oluşturulurken, değişken giderler, gelir tahminlerine dayanarak değişecektir. Buradan elde edilecek bilgiler nakit akışı ve gider bütçesi için kullanılacaktır.

Gelir bütçesi, planlanan yıla ait hedeflenen beton üretim miktarının her bir santral için detaylı olarak nasıl gerçekleşeceğinin tahminlenmesini sağlamaktadır. Tahminleme için, önceki yıllarda gerçekleşen üretim bilgilerini kullanarak yapılan istatistiksel çalışmalar ile elde edilen oranlar kullanılır. Bu oranlara göre hedeflen üretim miktarının, hangi santralde, hangi ayda, ne kadar olacağı hatta beton cinsi, pompa ve ödeme şekli detayında da miktar tahminlemesi yapılabilmektedir.

Fatura dönemleri ve ödeme şekilleri detayında bütçe tahminlemesi yapılabilmesi sayesinde nakit girişlerinin hangi dönemlerde olacağı bilgisine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Tahminlenen bilgiler, istenilen her detayda oransal ve/veya miktarsal olarak değiştirilebilmektedir.

HBS7

Revize edilebilme özelliği ile birden çok gelir bütçesi oluşturma ve buna bağlı olarak değişik kriterler ile alınabilecek sonuçları görme imkanı sağlamaktadır.

Gelir Bütçesi modülü ile artık enflasyon gözünüzü korkutmayacak ; çünkü bütçe yıllık veya istenirse aylık enflasyonla çalışabilir. Böylece Enflasyondan doğacak fiyat artışları da dikkate alınacağından daha gerçekçi sonuçlara ulaşılacaktır.

Gelir bütçesi istenirse dövizli olarak ta çalışmaktadır.

Gelir bütçesi tutarlandırma ise bütçe içinde belirlenen ıskonto kullanılarak güncel fiyatlar ile yapılmaktadır. Bu sayede geleceğe yönelik elde edilecek ciro tahminlenip fiyat ve satış politikalarında değişikliğe gidile bilinir.

HBS8

Yıl içinde yapılan revizelerde gerçekleşen üretim bilgileri de bütçeden izlenebilmekte ve kalan ayların tahminlenmesi de sağlanmaktadır. Tutarlandırma güncel fiyatlar üzerinden yapılacağı için hesaplanan ciro gerçeğe daha da yaklaşmaktadır. Plan bütçe ile gerçekleşen karşılaştırması yaparak, sapmalar izlenebilmekte ve tahminler üzerinde revizeler yapılarak bütçe daha sağlıklı hale getirilebilmektedir.

Gerçek hayatta çok sayıda beton ve çok sayıda faturalar için ödeme yöntemi olduğu bir gerçektir. Bütçede her bir beton ve ödeme şekli için ayrı tahminleme yapmak yerine, beton cinsleri ve ödeme şekilleri guruplandırılarak, tahminleme işlemi bu guruplara göre yapılmaktadır.

Daha öncede bahsedildiği gibi, gelir bütçesi bilgileri, planlanan nakit akışında, gider bütçesinde değişken (üretime bağlı) giderlerinin tahminlenmesinde ve gelir tablosunun oluşturulmasında da kullanılmaktadır.

Gider Bütçesi

Gider bütçesi modülü ile, planlanan yıl için oluşacak giderlerin tahminleme işlemleri yapılmaktadır. Giderler santraller ve maliyet uygulamasında kullanılan üretim safhalarına göre aylık tahminlenir.

Gider tahminleme için anahtarlar belirlenmiştir. Kullanıcı gider için uygun anahtarı seçerek tahminlemeyi gerçekleştirir. Tahminleme işlemi için, Gelir bütçesi, laboratuar, stok, demirbaş, maliyet, personel, araç takip ve muhasebe uygulamalarından yararlanılmaktadır.

Sistemde kullanılan anahtarlar şunlardır.

HBS9

 • Reçeteye Göre Tahminleme:

Hammadde giderlerinin tahminlenmesi için kullanılmaktadır. Gelir bütçesinden alınan üretim miktarları ve laboratuar uygulamasından alınan beton reçeteleri kullanılarak, üretim için gerekli hammadde miktarları tahminlenir. Stoktan elde edilen hammadde fiyatları istenirse kullanıcı tarafından değiştirilip, üretilmek istenen beton için oluşacak hammadde gideri bilgileri hesaplanmaktadır.

HBS10

 • Motorin Tahminlemesi : Birim üretim için gerekli motorin tüketim bilgisi eski bilgi birikimine dayanılarak katsayı olarak belirlenir. Motorin tüketimi bu katsayı yardımı ile üretim miktarına bağlı olarak tahminlenir.
 • Kilometreye Göre Tahminleme : Yapılan kilometreye bağlı olarak kullanım miktarı değişen ve üretim için kullanılan malzemeler, bu anahtar ile tahminlenir. Örneğin, araç lastikleri, mikserlerin yaptıkları kilometreye göre değiştirilmektedir. Araç takip uygulamasından elde edilen bilgiler ışığında, birim üretim için yapılan kilometre bilgisi katsayı olarak tahminlenir. Ayrıca lastiklerin değişme işleminin kaç kilometrede bir yapıldığı bilgisi de tahminlenerek, lastik maliyeti, üretim miktarına bağlı olarak verilen katsayılara göre tahminlenmektedir.
 • Üretim Miktarına Göre Tahminleme : Üretim için direkt kullanılan malzemelerin tahminlenmesi için bu anahtar kullanılır. Bazı malzemeler üretim yapıldıkça eskirler ve değişmeleri gerekir. Filtreler bunun için güzel bir örnektir. Kaç birim üretim için değiştirildiği bilgisi bilinen malzeme için tahminleme toplam üretim için tahminlenecektir.
 • Araç Kira Giderleri Tahminleme : Araç kiralanan santrallerin kira giderlerinin tahminlenmesi için kullanılmaktadır. Kiralanacak araç sayısı tahminlenir. Toplam üretime kiralanan araçların katkı payı göz önüne alınarak ve kiralama ücreti kullanılarak hesaplama yapılır.
 • Zamana Göre Tahminleme : Belli zaman dilimlerinde değişmesi gereken malzemelerin tahminlenmesi için bu anahtar kullanılmaktadır. Malzemenin aya göre değişim periyodu ve miktarı tahmini belirlenir. Bu bilgiler ışığında hesaplama yapılır.
 • Sabit Giderlerin Tahminlenmesi
  • Belirlenen yıl için muhasebeden gerçekleşen bilgiler alınarak aynı değerler planlanan yıl için kullanılır.
 • Belirlenen dönem için gerçekleşen muhasebe bilgilerinin aylık ortalaması alınarak plan yılının her ayı için bu değerler kullanılır.
 • Her santral için ayrı olarak belirlenebilen sabit değerler her ay için kullanılır.
 • Amortisman Tahminlemesi :

Demirbaş uygulaması ile entegre çalışmaktadır. Eğer planlanan yıl için yeni demirbaş alımları düşünülüyor ise bu demirbaş bilgi eklenerek daha gerçekçi amortisman tahminlemesi yapmak mümkündür.

 • Personel Giderleri Tahminlenmesi:

Personel uygulamasından mevcut kadro ve ortalama kadro ücretleri alınır. Üzerinde değişiklikler yapılarak plan, kadro ve ücretler elde edilebilir. Personel uygulaması ile entegre çalışarak ücretler, ikramiyeler, SSK, tasarruf teşvik kesintileri gibi personel giderleri tahminlenir.

Ayrıca fazla mesai tahminlemesi yapılabilir. Bunun için kadroların verimlilik katsayıları sisteme girilerek, üretim miktarına bağlı fazla mesai tahminlemesi yapmak mümkün olmaktadır.

 • Yeni kurulacak beton santralleri:

Yeni kurulacak santrallerin gider tahminlenmesi yapılabilir.

Gelir bütçesinde olduğu gibi revize edilebilme özelliğine sahiptir.

İstenirse bütçe dövizli de çalışabilir.

Enflasyonlu çalışabilir. Hatta istenirse her gider için ayrı enflasyon tahminlenmesi yapılabilir. Ek olarak istenirse giderler için artış katsayıları tanımlanabilir.

Yıl içinde revize edildiğinde gerçekleşen bilgiler muhasebeden alınır. Gelecek aylara ait tahminleme ise güncel fiyat ve diğer bilgiler ile yapılarak daha gerçekçi sonuçlara ulaşılır.

Gelir ve Gider bütçeleri kullanılarak gelir tabloları oluşturulur.

Gider bütçe bilgilerini gerçekleşen maliyetlerin izlendiği yapıda izlemek mümkündür.

Gerçekleşen ile planı karşılaştırabilirsiniz.

Bütçe revizelerini birbirleri ile karşılaştırabilirsiniz.

İlk bütçe ile revizeleri karşılaştırabilirsiniz.

Santrallerin bütçelerini birbirleri ile karşılaştırabilirsiniz.

Santral bazında ve şirket genelinde bütçe üretim safhalarına göre çıkartılır. Üretim tahminlerine göre birim maliyet tahminlemesi de yapılabilir. Sabit ve değişken gider tahminlemesi yapılabilir. Safha maliyet tahminlerini oransal olarak izlenmesi mümkündür.

Safhaların detayını izleme; giderleri guruplayıp gider guruplarına göre ve istenirse daha detaya gidip safha için oluşan giderin değerine kadar bilgilere ulaşmak olasıdır.

Muhasebede miktarlı tutulan giderlerin tahminlenen miktarları, birim üretim miktarı için kullanım miktarı ve ortalama fiyatı izlenebilmektedir. Özellikle hammadde maliyet tahminlerini izlemek için önemli bir özelliktir.

Gider bütçesi bilgileri, aynı zamanda, planlanan nakit akışının oluşmasında da kullanılmaktadır.

Nakit Akışı

Bütçe işlemlerinin asıl amacı nakit akışı tahminlemesi için gerekli bilgilerin elde edilmesidir. Yöneticileri için en önemli işlemlerden biri de nakit akışıdır. Bu sayede hangi dönemlerde elinde ne kadar nakit oluşacağını görebilecektir. Nakit dar boğazına girilip girilmeyeceği görülüp gerekli önlemler önceden alınabilecektir. Her zaman çok satış yapmak karlılığı sağlamaz önemli olan uygun ödeme şartları ile satış yapmaktır. Yüksek vadelerle yapılan satışlar da bütçe karlılık gösterse bile gerçek karlılık nakit akışı ile anlaşılmaktadır.

Nakit akışı uygulaması, gelir ve gider bütçelerinden elde edilen bilgiler ışığında, fatura dönemlerine göre nakit giriş ve çıkışları tahminlenmektedir. Tahminleme işlemi gelirler için belirlenen vade gününe göre, giderler için ise her bir gider için tahminlenen ödeme yöntemine göre olmaktadır.

Gerçekleşen nakit akışında, harcamalar Ödeme Planı kullanılarak, Nakit girişleri ise Müşteri Cari bilgilerinden yaralanılarak hesaplanır. Böylece tahminlenen ve gerçekleşen nakit akışı karşılaştırması yapmak mümkün olmaktadır.

Harcamalar guruplanıp, her bir gider nakit akışının ayrı izlenmesi yerine, harcama guruplarının toplam nakit akışının izlenmesi de sağlanabilir.

Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabileceğiniz, muhasebe hareketlerinizi orijinal, yerel ve standart para cinslerinden takip edebileceğiniz, miktarlı muhasebenin yanısıra, yardımcı hesaplar ve gider yeri/gider çeşidi, gelir yeri/gelir çeşidi yapısını destekleyen bir uygulamadır.

Genel Özellikleri

 • Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabilir, muhasebe hareketlerinizi orijinal, yerel ve standart para cinslerinden takip edebilirsiniz.
 • Hesap planı kod yapısını istenilen seviye sayısına göre tanımlayabilir, tanımladığınız her seviye bazında tüm raporları alabilirsiniz.
 • Miktarlı muhasebenin yanısıra, hesap planı dışında yardımcı hesaplar ve gider yeri/gider çeşidi, gelir yeri/gelir çeşidi yapısını tanımlayabilir ve bu yapıya uygun raporları alabilirsiniz.
 • Fiş girişlerinde (mahsup, tahsil, tediye v.b.) kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Hesaplarda belirteceğiniz miktar birimlerine göre hesapların miktarsal takibini yapabilirsiniz. Mizan, muavin ve hesap bazında var olan ayrıntılı raporlarda, miktar izlemesi yapabilir ve oluşturulan tüm mali tablo verilerinden otomatik olarak grafiksel görüntü alabilirsiniz.
 • Farklı modüllerden (stok, sabit kıymet, personel v.b.) gelen entegrasyon fişlerini isteğe bağlı olarak otomatik veya veri havuzunda toplayarak kontrollü bir şekilde kesinleştirebilirsiniz.
 • Muhasebe fişlerini hızlı bir şekilde kopyalayabilir ya da fiş genel özelliklerini değiştirebilirsiniz. Yansıtma hesapları tanımlayarak, istenilen tarihler arasında yansıtma fişi oluşturabilirsiniz.
 • Dönem sonunda otomatik kapanış ve açılış fişlerini yaratabilirsiniz.
 • Kanunen geçerli olan tüm defter ve raporları (Yevmiye defteri, Kebir defteri, Muavin defteri, bilanço tablosu, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, e-bildirgeler v.b.) farklı döviz cinslerine göre alabilirsiniz.

Hesap Planı

 • Hesap planı kod yapısını istenilen seviye sayısına göre düzenleyebilir, hesapta tanımlanan her seviye bazında tüm raporları alabilirsiniz.
 • Tanımlanmış bir hesabı gider yeri ve çeşitleri ile ilişkilendirebilirsiniz.
 • Hesaba tanımlanmış gider yeri ve çeşidi ile ilgili raporlar alabilirsiniz.
 • Hesap planında takip edilmesini istemediğiniz hesap detaylarını, yardımcı hesaplar tanımlayarak takip edebilirsiniz. Tanımlanan yardımcı hesaplar bazında mizan, muavin raporlarını alabilirsiniz.
 • Hesap tanımlamada belirtilecek miktar birimleri ile mizan, muavin ve hesap bazında var olan ayrıntılı raporlarda miktar izlemesi yapabilirsiniz.
 • Fiş girişlerinde kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.

Muhasebe fiş işlemleri

 • Fiş girişlerinde kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Hesap ile ilişkilendirilen gider yeri ve gider çeşidi yardımı ile hesap fiş hareketlerini takip edebilirsiniz.
 • Farklı modüllerden gelen entegrasyon fişlerini kontrol etmek amacı ile veri havuzunda toplayabilir ve kontrollü bir şekilde kesinleştirebilirsiniz.
 • Muhasebe fişlerini şirket içinde veya grup şirketleri arasında hızlı bir şekilde kopyalayabilir ya da fiş genel özelliklerini değiştirebilirsiniz.
 • Farklı fiş numaralama seçeneklerini kullanarak, Bölge, Yıl ,Ay, Gün, fiş tiplerine göre fiş numaralarınızı takip edebilirsiniz.
 • Muhasebe hareketlerini aynı anda üç farklı para cinsinden (Yerel, Orijinal, Standart) takip edebilir, bu para cinslerine göre raporlar alabilirsiniz.

Finansal raporlar

 • Muhasebe sisteminde kullanıcı tanımlı finansal raporlar hazırlayabilirsiniz.
 • Oluşturulan tüm mali tablo verilerinden otomatik olarak grafiksel görüntü alabilirsiniz.
 • Finansal raporları farklı para cinslerine göre oluşturabilirsiniz.
 • Dönem bazında ve istenilen tarihler arasında bilanço tablosu, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu gibi finansal tabloları otomatik olarak hızlı bir şekilde hazırlayabilir, istenilen döviz cinsine göre raporlayabilirsiniz.
 • İstediğiniz Hesap kırılımlarına göre mizan ve muavin alabilirsiniz.

Dönem sonu işlemleri

 • Dönem sonunda otomatik kapanış/açılış fişi oluşturabilirsiniz.
 • Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabilir, yasal her türlü rapor alabilirsiniz.
 • Otomatik oluşturulan açılış fişini istediğiniz başka bir şirkete otomatik olarak kopyalayabilirsiniz.
 • Resmi defter dökümlerini almadan kontrol amaçlı resmi defter çekim işlemi yapabilirsiniz.

Kasa işlemleri

 • Muhasebe Sistemi içerisinde değişik para cinslerine göre kasa tanımlayabilir.
 • Tanımlanan kasalar için günlük kasa defteri raporlarını otomatik alabilirsiniz.
İşletme içerisinde kayıtlı sabit kıymetlerin detay ve toplu olarak takip işlemlerinin yanı sıra, finansal kiralama yolu ile alınan demirbaşların tüm detay bilgilerini sistemde tutabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme hesaplamalarını, sabit kıymet alış/satış detaylarını ve zimmet işlemlerini de yapabilirsiniz. Bu uygulama ile;

 • Demirbaşlar için kart açarak cins, bölüm, departman kodu, alış ve satış bilgilerinin takibini yapabilirsiniz.
 • Demirbaş girişlerini toplu ve birim bazında yaparak hızlı giriş sağlayabilirsiniz.
 • Demirbaş alış ve satış detaylarını, garanti bitimlerini detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.
 • Personele zimmet işlemlerini yapabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Finansal kiralama yolu ile alınan demirbaşların tüm detay bilgilerini sistemde tutabilirsiniz.
 • Dönemsel amortisman hesaplamalarını yapabilir ve mahsuplaştırabilirsiniz.
 • Amortisman ve yeniden değerleme defterlerini, cins, gider yeri ve bölümler bazında giriş tarihine göre alabilirsiniz.
 • Alış ve satış hareketlerinin muhasebe entegrasyonunu yapabilirsiniz.
 • Hazır raporların yanısıra, esnek raporlama aracı sayesinde hızlı bir şekilde değişik raporlar hazırlayabilirsiniz.
 • Muhasebe entegrasyonu sayesinde otomatik olarak alış, satış ve dönemsel amortisman tutarlarına mahsup yaratabilirsiniz.
Gerek işçi statüsünde gerekse de 657 devlet memurları kanununa göre çalışan personelinizin özlük ve tahakkuk işlemlerini (brütten nete, netten brüte) yapabildiğiniz uygulamadır. Fark bordrosu ile yurt içi ve dışı seyahat, avans, kıdem/ihbar, özel sağlık v.b. bordroları oluşturabilirsiniz.

Genel Özellikleri

 • Personelinizin sicil bilgilerini en detaylı şekilde (resim dahil) sisteme aktarabilirsiniz.
 • Personelinizin kurum içerisindeki her türlü hareketlerini (maaş, görev, işyeri, bölüm, alt bölüm v.b.) takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Yurt içi ve dışı seyahat, avans, kıdem/ihbar, özel sağlık, fark v.b. bordroları oluşturabilirsiniz.
 • Aylık tahakkukları brütten nete ve netten brüte olarak yapabilirsiniz.
 • İşe giriş ve çıkışlardaki her türlü yasal raporun yanısıra değişik bildirgeleri elektronik ortamda hazırlama ve gönderme işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Değişik personel devam kontrol sistemleri ile tam entegre olarak çalıştırabilir ve otomatik puantaj oluşturma yapısını kurabilirsiniz.
 • Personel zam çalışmalarını değişik formüllere göre hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Bordroda kullanılan tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimleri belirleyerek istenilen ayda otomatik olarak aktif olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Yapılan tüm bordroların otomatik olarak mahsubunu oluşturabilirsiniz.

Personel genel işlemleri

 • Görev kodlarını, bünyenizdeki organizasyon şemasına göre hiyerarşik olarak tanımlayabilirsiniz.
 • Bordroda kullanacağınız tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimi belirleyerek istediğiniz ay otomatik olarak çıkmasını saylayabilirsiniz.
 • Peronel kartında yapılan her türlü değişikli için neden kodları tanımlayabilirsiniz.
 • Her türlü yasal mevzuat ve bilgi değişikliklerini parametrik olarak yapabilirsiniz.
 • Ücret ödeme bilgileri parametreleri tanımlayıp, ödeme yapılacak banka ve para cinsini tanımlayabilirsiniz.

Personel bilgileri

 • Personelin ücret ve diğer tüm kazançlarını aylık, günlük, saat bazında net veya brüt olarak istenilen döviz cinsine göre yapabilirsiniz.
 • Personellerinizi işyeri, bölüm, alt bölüm ve ait olduğu bordro grubuna göre ayırabilir ve tüm listelerinizi bu bilgilere göre alabilirsiniz.
 • Personel kartında, personelin özlük bilgileri dışında, eğitim gördüğü tüm okullardan tuttuğu futbol takımına kadar pek çok bilgiyi tutabilirsiniz.
 • Personelin geriye dönük ücret, görev, bölüm, alt bölüm ve işyeri bilgi değişikliliklerinin tarihçesini görebilirsiniz.
 • Ücret artışlarını vereceğiniz formüle göre hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Personel devam kontrol sisteminden (PDKS) gelen bilgilerin otomatik olarak sisteme alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personel ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması durumunda, personelin maaşını aldığı banka ve şubeye göre ödeme bilgilerini hazırlayıp, elektronik ortamda iletebilirsiniz.
 • Pesonel aile bilgilerinin takibini detaylı bir şekilda yapabilirsiniz.
 • Personel sendik bilgilerinin girişini yapıp, her türlü yasal işlemde dkkate alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personele verilen zimmetli ve zimmetsiz tüm teçhizatın takibini yapabilir, ayrıca verilen ayni yardım periyot ve detaylarını takip edebilirsiniz.
 • Firmanız için formal ve informal izin planları yapıp, personel izin bilgilerinin yer aldığı izin defterinin raporlamasını yapabilirsiniz.

Personel bordro bilgileri

 • Ay için istediğiniz sayıda ve tipte bordro oluşturabilirsiniz.
 • Bordroda kullanacağınız tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimi belirleyerek istediğiniz ay otomatik olarak çıkmasını saylayabilirsiniz.
 • Personel için yapılmış tüm bordroların fark işlemlerini yapabilir, yapılan bu fark bordrolarının ssk bildirgelerinin ek bildirge olarak alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Özel gider indirimi bilgileri personel bazında takip edilerek, ay içinde yapılan bordrolara bu tutarların yansıtılması sağlanabilir.
 • İşyeri bölüm, alt bölüm, personel grubu, personel sicil limitleri arasında toplu olarak puantaj, bordro oluşturabilirsiniz.
 • Personel borç takibini yapabilir, taksitlendirilmiş geri ödemeleri maaş bordrosuna otomatik olarak yansıtabilirsiniz.
 • Personel ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması durumunda, personelin maaşını aldığı banka ve şubeye göre ödeme bilgilerini hazırlayıp, elektronik ortamda iletebilirsiniz.
 • Personele ay içinde verilen avans ödemelerine ilişkin avans bordrosu düzenleyebilirsiniz.
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat, kıdem, ihbar, özel sağlık bordroları yapabilirsiniz.
 • Yaptığınız tüm bordroların otomatik mahsubunu oluşturabilirsiniz.
 • Personelin maaşını birden fazla şirketten alması durumunda, şirketlere göre dağılım oranlarını girerek dağıtımını yapabilir ve ödeme listeleri, bildirgeler vb. şirket bazlı alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personel eksik günlerinin girişini yapabilir, bildirgelerde dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz.

Personel raporları

 • Personellerinizi işyeri, bölüm, alt bölüm ve ait olduğu bordro grubuna göre raporlayabilirsiniz.
 • Personel genel bilgilerin raporlamaını yanısıra İmza, adres bilgileri raporları alabilirsiniz.
 • Yapılmış olan tüm personel bordrolarının icmal ve detay raporlarını alabilirsiniz.
 • Personel kartında yapılmış ücret ve görev değişikliklerinin raporlarını alabilirsiniz.
 • Yatay ve dikey bordro raporlarını istediğiniz kırılımda alabilirsiniz.
 • Personel sağlık belgesini, yakınları ile bilrilkte alabilirsiniz.
 • Personel izin planlarını ve İzin defterlerini istediğiniz zaman raporlayabilirsiniz.
 • Personel ödemeleri için banka listesi oluşturabilirsiniz.