Sahadan Veri Toplama

Anasayfa/Özel Çözümler/Sahadan Veri Toplama

Project Description

blank

Modüller

Üretim sahalarındaki tezgahlardan (iş makinalarından), VERİ TOPLAMA CİHAZLARI ile toplanacak verilerin ihtiyaca göre online veya olarak alınıp bilgisayar ortamına aktarılması, iş makinaların, personelin izlenmesi ve verimliliğe yönelik raporlar üretilmesi oldukça önemlidir. Çünkü, günümüz dünyasında birçok işletme verimliliklerini iyileştirme çabası içerisindedirler ve doğal olarak üretimden veri toplama ve bu verileri analiz etme ihtiyacı ile karşı karşıyadır.

BSOFTvt Üretimden Veri Toplama Sistemi’nin ana modülü olan Veri Toplama İşlemleri yazılımı ile sahadan, üretim bantlarından, makinelerden anlık olarak veri toplanması, toplanan bu verinin işlenmesi ve anlamlı hale dönüştürülmesi ve veri tabanına işlenmesi işlemlerini yapabilirsiniz. BSOFTvt Veri Toplama İşlemleri modülü, üretim parametrelerini gerçek zamanlı takip edebileceğiniz %100 web tabanlı bir yazılımdır.

BSOFTvt Veri Toplama İşlemleri modülü ile üretim hatlarının üretim cinsi, üretim miktarı, çeşidi, sıklığı, birim süresi, duruş nedenleri, duruş süreleri, müdahale beklemeleri, müdahale süreleri, iş değişimleri, iş değişim süreleri, işçi, teknisyen, usta kimlikleri, müdahaleleri v.s. her türlü bilgi detaylı, yalın ve ergonomik biçimde; otomatik olarak toplanır.

Üretimden toplanmış olan ham veriler, farklı algoritmalar kullanılarak anlamlı veri haline getirilir. Veri toplama aşamasında beklenmeyen değerler ile karşılaşıldığında sistemin bünyesinde bulunun bilgilendirme motoru devreye girerek gerekli uyarılar yapılır. Böylece, beklenmeyen sonuçlardan anlık olarak haberdar olunması ve bu sonuçların önlenmesi sağlanır.

Veri toplama için kullanılacak donanımların/cihazların yapısı işletmelerde yapılan üretim sahası incelemesinden sonra karar verilmektedir. BSOFTvt, veri toplama süreçlerinde aşağıdaki yöntemleri desteklemektedir.

 • Sensör, Encoder ve PLC cihazlarından veri toplama
 • RFID cihazlarından otomatik olarak veri toplama
 • El terminalleri ve mobil cihazlar ile operatör yardımıyla veri toplama
 • Operatör panelleri (kiosk) aracılığı ile operatör yardımıyla veri toplama
 • Bir hatta 32 cihaza kadar destek imkanı
 • 0.25 nyaf kablosuyla alt yapı

Sistem Yapısı:

 • İşyeri içerisindeki vardiya, bölüm, sabit değerler gibi parametreler tanımlanır.
 • Yapılan işlere karşılık gelen puan tanımları buradan yapılır.
 • Adım atlama için sorular tanımlanır.
 • OEE üretin raporları için parametreler tanımlanır.
 • Personel ile lokasyon eşleştirmeleri yapılır, böylece her personelin kayıt girebileceği lokasyonlar sınırlanır.
 • Üretim makinelerine bağlı data terminalleri, otomatik olarak üretimi izler, barkod okuyucu veya tuş takımı ile veri girişi yapılabilir.
 • Operatörler vardiya başında, sicil numaralarını sisteme girerek iş başı yapar. Molalarda yerlerine bakan diğer operatörler takip edilir, mesai süresi, mola süresi, v.s. takip edilir.
 • Planlama biriminde üretilmiş olan iş emri üretimi işletmede başlatılırken, ilgili makinede iş emri no terminale girilir. Devam eden üretim hareketi, otomatik olarak bu iş emrine sayılır.
 • Tezgahtan üretim sinyali alınmayınca duruş oluştuğu otomatik olarak tespit edilebilir, alarm üretilir.
 • Arızaya müdahaleye gelen teknisyen kendi sicil nosunu ve hata kodunu terminalden girer, müdahale zamanı böylelikle takip edilir. Müdahale (tezgah başına geliş) ve işlem süreleri izlenebilir.
 • Şartlara göre iş emirleri kısmen veya tamamen bitirilebilir. Ve, tamamlanan iş emirleri ERP’ye kaydedilir.
 • BSOSTvt’ye dahil edilmiş iş merkezlerindeki verimlilik bilgileri, monitörler vasıtasıyla online olarak operatörlere ve yöneticilere anında aktarılır.
 • Arızalar, duruşlar ve verimsiz çalışma gibi olaylar, bilgilendirme motoru vasıtası ile (sms, e-mail v.b.) anında istenen kişilere uyarı olarak yollanabilir.
 • Online izleme sayesinde, üretimdeki aksaklıklara anında müdahale edilebilir ve problemler giderilebilir.

BSOFTvt Veri Toplama İşlemleri modülü aracılığıyla üretim performans takibi yaptığınızda elde edeceğiniz kazançlardan bazıları;

 • Üretim Süresi, miktarı ve anlık olarak takibi
 • Duruş ve firelerin anlık olarak takibi
 • Kapasite ve performans takibi
 • OEE Takibi
 • Personel çalışma süresi ve verimlilik takibi
 • Dashboard aracılığı ile anlık üretim performans takibi
 • Kullanılan ticari paket ile üretim operasyon ve ürün ağaç işlemlerinin entegrasyonunun sağlanması.
BSOFTvt yapısına dahil edilmiş işletmedeki üretim makinelerinin, iş merkezlerinin, üretim hatlarının v.b. anlık durumu, büyük monitörlerden veya kullanıcıların ekranlarından online olarak yayınlanır. Online olarak izlenebilecek bilgiler;

 • Üretim İle İlgili Bilgiler (yeri, çeşidi, miktarı, iş emri, birim süresi v.b.)
 • Arızalar, (Nedenleri, Süreleri v.b.),
 • Duruşlar (Nedenleri, Süreleri v.b.),
 • İş Değişimleri ve İş Değişim Süreleri,
 • Verimsiz Çalışmalar,
 • Operatörler,
 • Vardiya Bilgileri,
 • Üretim miktarları (planlanan, üretilen, kalan, hatalı üretim adetleri),
 • Verimlilik parametreleri (OEE, Kullanılabilirlik, Performans, Kalite),
 • Makine üretim hızı v.b.

Online İzleme Modülü ile fabrikadaki tüm makinaların gerçek zamanlı durumlarını izlemek mümkündür. İlgili iş merkezleri üzerine gelip tıklandığında, ilgili iş emrine ait tüm bilgiler görüntülenebilir.

BSOFTvt yapısına dahil edilmiş makinelerin durumlarını farklı renklerde (yeşil, sarı ve kırmızı) online olarak izlemek mümkündür.

BSOFTvt Veri Analiz Modülü, üretim sahasından toplanan anlamlı verileri kolay, anlaşılır, detaylandırılabilir, kullanıcı dostu raporlar ve görsel grafikler halinde sunar. Tüm raporlar kullanıcı rolüne göre, yetkiler dahilinde ve sadece ilgili kişiler tarafından görülebilir şekilde oluşturulur.

Yapısında bulunan hazır birçok raporun yanı sıra farklı ve isteğe bağlı  üretim adetleri, duruşlar, hatalı üretim adetleri değerlendirilerek OEE (Overall Equipment Effectiveness) ve TEEP (Total Effective Equipment Productivity) raporları gibi raporlar kolayca üretilebilir.  Rapor Sihirbazı ile ihtiyaca göre göre tasarlanabilen raporlar üretilebilir.

OEE’ler makine, operatör, üretim bandı, vardiya bazında detaylı olarak raporlanabilir. Makine bazında alınabilen detaylı ve değişik formatlı raporlarda iş emri, vardiya, işçi bazında v.s. OEE hesaplarına dek pek çok değişik çeşitli filtreler ile farklı içeriklere ulaşılabilir.

Geçmişe yönelik karşılaştırmalı verimlilik raporları ve değişim grafikleri hazırlanabilir. Verimlilik raporları, hali hazırda kullanılan sistemler, sensörler, plc’ler ile entegre edilebilir, oluşan çıktılar ihtiyaca göre entegre sistemler ile uyumlu çalışacak şekilde düzenlenebilir.

Rapor Sihirbazı kullanılarak, işletmenin üretim, duruşlar, hurda üretimler, kalite ile ilgili toplanan bilgileri kullanıcı tarafından şekillendirilerek farklı raporlar hazırlanabilir.

BSOFTvt Veri Analiz Modülü içerinde aşağıdaki rapor tipleri hazır olarak bulunmaktadır.

  • Verimlilik (OEE-EE) raporları,
  • Fire raporları,
  • Duruş raporları,
  • Bakım raporları,
  • Makine, Üretim Hattı bazlı raporlar,
 • Vardiya, Operatör bazlı karşılaştırmalı raporlar.
BSOFTvt Üretimden Veri Toplama Sistemi işletmelerin kullanmakta oldukları ERP sistemleri ile de entegre ve bütünleşik bir yapıda çalışır.

Değişik modüller (Finans, stok, cari v.b.) için hazırlanmış web servisler ile BSOFTvt, işletmelerin ERP’leri ile ihtiyaca göre 2 yönlü veri alış verişi yapabilir. Yine ihtiyaca göre bu sistemler arasında veri alışverişleri online veya offline olabilir.

Bu entegrasyon sayesinde ERP sistemindeki veriler (Üretim iş emirleri v.b.) üretim sahasına iletilmekte, üretim sahasından otomatik ya da manuel yöntemlerle toplanan veriler (üretim, hurda miktarları, operasyon zamanları, kalite değerleri v.b.) ise ERP sistemine gerçek zamanlı olarak taşımaktadır. İşletmelerin gereksinimleri ve ERP kurgusuna bağlı olarak haberleşme yapısı ve aktarılan bilgilerin içeriği değişebilir.