Tarım Satış Kooperatif ve Birlik Yönetimi

Anasayfa/Dikey Çözümler/Tarım Satış Kooperatif ve Birlik Yönetimi

Project Description

Modüller

Müstahsillere ait tüm bilgilerin (vekilleri, kefilleri, ortaklık bilgileri v.b.) tutulduğu, her türlü kesintinin (müstahsil, bağkur, borsa v.b.) takibinin yapıldığı ve raporlanabildiği bir uygulamadır.

Müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödediklerinde iki nüsha olarak düzenledikleri, birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak alma­ya mecbur oldukları belgedir.

Genel Özellikler

 • Müstahsile ait tüm detay bilgilerin girişi ve yönetilmesi mümkündür.
 • Müstahsilin vekilleri, kefilleri, arazileri, kooperatif ortağı ise ortaklık bilgileri, sermaye bilgileri takip edilebilmektedir.
 • İstenilen sayıda ve isimde kesinti tanımlaması yapılabilmektedir.
 • Müstahsillerden kesilen bağkur ve borsa tescil kesintilerinin listesi alınabilmektedir.
 • Dönemsel olarak cari hesap ekstresi alınabilmektedir.
 • Müstahsile ait fotoğraf eklenebilmektedir.
 • İllere, ilçelere, köylere göre istenilen formatta alım listeleri alınabilmektedir.
 • Kooperatifler de kullanılan sermaye artırım kontrol işlemleri yapılabilmektedir.
 • Seçme ve seçilebilme listeleri alınabilmektedir.
 • Ürün taahhüt miktarları kontrolü ürün ve ürün grubu bazında yapılabilmektedir.
Birliklerden kooperatiflere ve kooperatif ortaklarına verilen nakdi kredilerin detaylı takibinin yapılabildiği, anlık ekstrelerin ve yaşlandırma raporlarının alınabildiği bir uygulamadır. POROSkkoop’un diğer modülleri ile tam entegre bir yapıya sahiptir.

Genel Özellikler,

 • İstenilen sayıda ve aralıkta Nakdi kredi dönemi tanımlanabilmektedir.
 • Nakdi kredi limitlerini belirleyerek istenilen oranlarda kısıtlama yapılabilmektedir.
 • Verilen nakdi kredi dönem ve bu dönemlere ilişkin faiz oranları ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.
 • Ödemesi gelmiş nakdi kredilerin takibi için kontrol raporları alınabilmektedir.
 • Nakdi kredi ödemeleri krediler ile eşleştirilerek hesaplanan vade farkı tutarları otomatik olarak cari hesaba yansıtılabilmektedir.
Kooperatif ortaklarının, kooperatif ile olan ticari faaliyetlerinin genel olarak takip edildiği uygulamadır. Ortak cari hesaplarının detaylı tanımlarını yapabilir, anlık ekstreleri, yaşlandırma raporlarını alabilirsiniz. Entegrasyondan gelen borç ve alacak kayıtları ortak cari hesaplara otomatik yansıtılır.

Genel Özellikler

 • Ortağın kooperatif ortaklık bilgileri detayı bir şekilde girilebilmektedir.
 • Ortağın kimlik bilgilerinin yanı sıra bağkur ve muafiyet bilgileri takip edilebilmektedir.
 • Ortaklıktan çıkan yada çıkarılan ortakların hangi sebepten çıktığı takip edilebilmektedir.
 • Kesilen tasiriye faturaları ortak cari hesap kartında görüntülenebilmektedir.
 • Ortağın vekilleri, kefilleri, arazileri, kooperatif ortağı ise ortaklık bilgileri, sermaye bilgileri takip edilebilmektedir.
 • Ortağa ait fotoğraf eklenebilmektedir.
 • İllere, ilçelere, köylere göre istenilen formatta alım listeleri alınabilmektedir.
 • Ortaklara ait sermaye artırım kontrol işlemleri yapılabilmektedir.
 • Seçme ve seçilebilme listeleri alınabilmektedir.
 • Ürün taahhüt tahakkuk listeleri istenilen formatta alınabilmektedir.
Kooperatiflerin bünyesinde bulunan üretim işletmelerindeki tüm faaliyetlerin takip edildiği windows tabanlı bir uygulamadır. El terminalleri ile mal kabullerini yapabilir, işletme içerisinde ürünlerin tüm operasyonlarını takip edebilirsiniz.

Genel Özellikler

 • Windows tabanlı ve esnek yapısının yanı sıra, standart PC’ler ve el bilgisayarlarını desteklemektedir.
 • Ürünlerin fabrikaya teslimi sırasında tartım ve teslimat bilgileri girişi mobil olarak yapılabilmektedir.
 • Teslim edilen ürün detayları ve carinin yer aldı makbuz formunun çıktısı alınabilmektedir.
 • Teslim alınan ürüne ait ‘Hasat şekli, Teslim şekli, Son ilaçlama tarihi’ gibi detay bilgi girişleri yapılabilmektedir.
 • Teslim edilen ürünlerin fabrika içerisindeki tüm operasyonları mobil olarak yapılabilmektedir.
 • Üretim sonucunda çıkan ürüne ait üretim detayları izlenebilmektedir.
 • Günlük üretim raporları istenilen detayda alınabilmektedir.
 • Üretimi sonucunda çıkan ürünlerin depolanması istenilen detayda takip edilebilmektedir.
 • Ürünlerin teslimat işlemleri cari kart bazında istenilen sayıda yapılabilmektedir.
Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabileceğiniz, muhasebe hareketlerinizi orijinal, yerel ve standart para cinslerinden takip edebileceğiniz, miktarlı muhasebenin yanısıra, yardımcı hesaplar ve gider yeri/gider çeşidi, gelir yeri/gelir çeşidi yapısını destekleyen bir uygulamadır.

Genel Özellikleri

 • Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabilir, muhasebe hareketlerinizi orijinal, yerel ve standart para cinslerinden takip edebilirsiniz.
 • Hesap planı kod yapısını istenilen seviye sayısına göre tanımlayabilir, tanımladığınız her seviye bazında tüm raporları alabilirsiniz.
 • Miktarlı muhasebenin yanısıra, hesap planı dışında yardımcı hesaplar ve gider yeri/gider çeşidi, gelir yeri/gelir çeşidi yapısını tanımlayabilir ve bu yapıya uygun raporları alabilirsiniz.
 • Fiş girişlerinde (mahsup, tahsil, tediye v.b.) kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Hesaplarda belirteceğiniz miktar birimlerine göre hesapların miktarsal takibini yapabilirsiniz. Mizan, muavin ve hesap bazında var olan ayrıntılı raporlarda, miktar izlemesi yapabilir ve oluşturulan tüm mali tablo verilerinden otomatik olarak grafiksel görüntü alabilirsiniz.
 • Farklı modüllerden (stok, sabit kıymet, personel v.b.) gelen entegrasyon fişlerini isteğe bağlı olarak otomatik veya veri havuzunda toplayarak kontrollü bir şekilde kesinleştirebilirsiniz.
 • Muhasebe fişlerini hızlı bir şekilde kopyalayabilir ya da fiş genel özelliklerini değiştirebilirsiniz. Yansıtma hesapları tanımlayarak, istenilen tarihler arasında yansıtma fişi oluşturabilirsiniz.
 • Dönem sonunda otomatik kapanış ve açılış fişlerini yaratabilirsiniz.
 • Kanunen geçerli olan tüm defter ve raporları (Yevmiye defteri, Kebir defteri, Muavin defteri, bilanço tablosu, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, e-bildirgeler v.b.) farklı döviz cinslerine göre alabilirsiniz.

Hesap Planı

 • Hesap planı kod yapısını istenilen seviye sayısına göre düzenleyebilir, hesapta tanımlanan her seviye bazında tüm raporları alabilirsiniz.
 • Tanımlanmış bir hesabı gider yeri ve çeşitleri ile ilişkilendirebilirsiniz.
 • Hesaba tanımlanmış gider yeri ve çeşidi ile ilgili raporlar alabilirsiniz.
 • Hesap planında takip edilmesini istemediğiniz hesap detaylarını, yardımcı hesaplar tanımlayarak takip edebilirsiniz. Tanımlanan yardımcı hesaplar bazında mizan, muavin raporlarını alabilirsiniz.
 • Hesap tanımlamada belirtilecek miktar birimleri ile mizan, muavin ve hesap bazında var olan ayrıntılı raporlarda miktar izlemesi yapabilirsiniz.
 • Fiş girişlerinde kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.

Muhasebe fiş işlemleri

 • Fiş girişlerinde kullanım kolaylığı ve seri girişi sağlamak amacı ile satır kopyalama, fiş bakiyesi kapatma, kolon kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Hesap ile ilişkilendirilen gider yeri ve gider çeşidi yardımı ile hesap fiş hareketlerini takip edebilirsiniz.
 • Farklı modüllerden gelen entegrasyon fişlerini kontrol etmek amacı ile veri havuzunda toplayabilir ve kontrollü bir şekilde kesinleştirebilirsiniz.
 • Muhasebe fişlerini şirket içinde veya grup şirketleri arasında hızlı bir şekilde kopyalayabilir ya da fiş genel özelliklerini değiştirebilirsiniz.
 • Farklı fiş numaralama seçeneklerini kullanarak, Bölge, Yıl ,Ay, Gün, fiş tiplerine göre fiş numaralarınızı takip edebilirsiniz.
 • Muhasebe hareketlerini aynı anda üç farklı para cinsinden (Yerel, Orijinal, Standart) takip edebilir, bu para cinslerine göre raporlar alabilirsiniz.

Finansal raporlar

 • Muhasebe sisteminde kullanıcı tanımlı finansal raporlar hazırlayabilirsiniz.
 • Oluşturulan tüm mali tablo verilerinden otomatik olarak grafiksel görüntü alabilirsiniz.
 • Finansal raporları farklı para cinslerine göre oluşturabilirsiniz.
 • Dönem bazında ve istenilen tarihler arasında bilanço tablosu, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu gibi finansal tabloları otomatik olarak hızlı bir şekilde hazırlayabilir, istenilen döviz cinsine göre raporlayabilirsiniz.
 • İstediğiniz Hesap kırılımlarına göre mizan ve muavin alabilirsiniz.

Dönem sonu işlemleri

 • Dönem sonunda otomatik kapanış/açılış fişi oluşturabilirsiniz.
 • Özel hesap dönemlerine göre muhasebe sisteminizi kurabilir, yasal her türlü rapor alabilirsiniz.
 • Otomatik oluşturulan açılış fişini istediğiniz başka bir şirkete otomatik olarak kopyalayabilirsiniz.
 • Resmi defter dökümlerini almadan kontrol amaçlı resmi defter çekim işlemi yapabilirsiniz.

Kasa işlemleri

 • Muhasebe Sistemi içerisinde değişik para cinslerine göre kasa tanımlayabilir.
 • Tanımlanan kasalar için günlük kasa defteri raporlarını otomatik alabilirsiniz.
Satış, Üretim, Personel, Genel v.b. bütçe yapısını entegre olarak sağlayan, gerçekleşen raporları (günlük, aylık ve yıllık) detayda ve istenilen para cinsinde alabileceğiniz parametrik bir uygulamadır.

Bütçe Modülü, işletmelerin mali bütçelerinin kolayca hazırlanması ve ayrıntılı raporlamaların alınabilmesi için ideal bir çözümdür. Sınırsız sayıda bütçe taslağı yaratabilir, bunlardan herhangi birisini aktif bütçe, bir diğerini de tahmin (forecast) bütçesi olarak izleyebilirsiniz. Yıl içinde bütçelerinizi revize edebilirsiniz. Bütçelerinizi dövizli olarak hazırlayabilir ve enflasyonun etkisini dikkate alabilirsiniz. Fiilli hareketleri muhasebeden, stoktan, faturadan, cari’den direkt aktarabileceğiniz gibi, ihtiyaca göre bir bölümünü veya tamamını elle girilebilirsiniz.

Genel özellikleri;

 • Arzu ettiğiniz sayıda ve dönemsel olarak taslak bütçeler hazırlayabilirsiniz.
 • Sistemde bütçe tahmini için tahmini kur tanımlamaları yapabilirsiniz.
 • Bütçeleri değişik döviz cinsleri ve departman (satış, üretim, finans, personel, genel bütçe v.b.) bazında hazırlayabilirsiniz.
 • Taslak bütçelerin içerisinden herhangi birini gerçek bütçe olarak onaylayabilirsiniz.
 • Gelir ve Gider bütçelerinin takibini günlük, aylık ve yıllık olarak yapabilirsiniz.
 • Bütçe içerisinde gelir/gider departmanlarını (departman gruplarını) ve bu departmanların altında yer alacak gelir/gider çeşitlerini (çeşit gruplarını) tanımlayabilirsiniz.
 • Genel Muhasebe içerisinde gelir/gider departmanları ve bu departman altında yer alan gelir/gider çeşitleri tanımlanmış ise, bunları bütçe modülüne otomatik olarak aktarabilirsiniz.
 • Genel Muhasebe ve Personel modüllerinde gerçekleşen verileri otomatik olarak bütçeye aktarabilir ve karşılaştırma raporlarını (+/- sapmaları) anlık olarak alabilirsiniz.
 • Planlanan fiili bütçe karşılaştırmaları yapabilirsiniz.

Personel Bütçesi

İstenilen sayıda ve para biriminde taslak personel bütçesi hazırlayabilir, bunun bir tanesini onaylanan bütçe olarak atayabilirsiniz. Ve yıl içinde gerçekleşen personel bütçesi ile (onaylanan personel bütçesi dışında) herhangi bir taslak bütçeyi de karşılaştırmak mümkündür.

Bütçe yılına ait aylarda çalıştırılacak personel çeşitlerini ve adetlerini tanımlayabilir ve değişik ücretler üzerinden simülasyonlar yapabilirsiniz.

Ön Büro Bütçesi

İstenilen sayıda ve para biriminde taslak ön büro bütçesi hazırlayabilir, bunun bir tanesini onaylanan bütçe olarak atayabilirsiniz. Ve yıl içinde gerçekleşen(günlük, aylık ve yıllık) ön büro bütçesi ile (onaylanan ön büro bütçesi dışında) herhangi bir taslak bütçeyi de karşılaştırmak mümkündür.

Bütçe yılına ait hedeflenen pazarları (ülkeleri) ve bu ülkeleri değişik gruplar altında (Baltık ülkeleri, Orta Doğu v.b.) tanımlayabilir, buralara ait satış rakamları koyabilirsiniz.

Satış fiyatları tahmini girilebileceği gibi, yaşanan sezonda gelecek sezon için girilen kontratlardan elde edilen oda fiyatları otomatik olarak ön büro bütçesine işlenmekte ve o pazarlara ilişkin ortalama oda fiyatları oluşmaktadır.

Her gece night (gün sonu) işlemleri sırasında gelir değerleri ön büro bütçesine aktarılmakta ve ertesi sabah günlük karşılaştırmalı raporlar hazır olarak sunulmaktadır.

Genel Bütçe

İstenilen sayıda ve para biriminde taslak genel bütçe hazırlayabilir, bunun bir tanesini onaylanan bütçe olarak atayabilirsiniz. Ve yıl içinde gerçekleşen (günlük, aylık ve yıllık) genel bütçe ile (onaylanan genel bütçe dışında) herhangi bir genel bütçeyi de karşılaştırmak mümkündür.

Genel Bütçe içerisinde her türlü gelir/gider departmanlarını (departman gruplarını) ve bu departmanların altında yer alacak gelir/gider çeşitlerini (çeşit gruplarını) tanımlayabilir, Personel Bütçesi, Ön Büro Bütçe ve Genel Muhasebe ile entegrasyon şartlarını belirleyebilirsiniz.

BÜTÇE modülünde günlük, aylık ve yıllık takipler yapılabilmektedir. Bütçe modülü Genel Muhasebe ile full entegre çalışmaktadır. Genel Muhasebe içerisinde yapılan Genel Gider Yeri/Genel Gider Çeşidi, Genel Gelir Yeri/Genel Gelir Çeşidi tanımları ve bu tanımların muhasebe hesap planı ilişkisi bütçe modülüne otomatik aktarılmaktadır.

Cari hesaplarınızın (Satıcı, Müşteri, Banka v.b.) detaylı tanımlarını yapabildiğiniz, anlık ekstreleri, yaşlandırma raporlarını alabildiğiniz ve sonuç olarak tüm finansmanı rahatlıkla yönetebildiğiniz bir uygulamadır. Entegrasyondan gelen borç ve alacak kayıtları cari hesaplara otomatik yansıtılır. Bu uygulama ile;

Cari kart işlemleri

 • Cari hesap kartlarını alfanümerik ve nümerik olarak tanımlayabilir, detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz.
 • Cari kartları istediğiniz şekilde farklı gruplara dahil edebilir ve bu gruplar bazında raporlar alabilirsiniz.
 • Tek bir cari kart üzerinde üzerinde istenilen sayıda detay hesap tanımlayabilir, bu hesaplar bazında tüm raporları alabilirsiniz.
 • Bir cari karta aynı anda farklı döviz cinslerine göre hareket girişi yapabilir ve istenilen tüm raporları alabilirsiniz.
 • Cari kartlara detaylı olarak nüfus bilgileri girişini yapabilir, banka hesaplarını ve karta ait özel bilgileri takip edebilirsiniz.
 • Cari kartlara plasiyer kodu tanımlayabilir, plasiyer bazında risk ve müşteri işlem takibini yapabilirsiniz.
 • Cari kart detaylarında hesaba özel takvim kodları tanımlayıp, ödeme gün ve para cinslerini takip edebilirsiniz.
 • Cari hesabın banka, şube, hesap detaylarının takibini yapabilirsiniz.

Cari hareket işlemleri

 • Farklı para cinslerine göre cari hareket girişi yapabilirsiniz.
 • Farklı özellikte ve isimde hareket kodları tanımlayarak.işlem detaylarını hareket tipi bazında da takip edebilirsiniz.
 • Cari hareketlerin borç ve alacaklarını istediğiniz kriterlere göre eşleştirip vade farkı, borç/alacak analiz raporlarını alabilirsiniz.
 • Kapama işlemleri programları ile isteğe göre borç kapama, alacak kapama seçenekleri kullanılabilir.
 • Kapama bilgileri kontrol raporları ile açık borçların takibi yapılabilir.

Cari hareket raporlama işlemleri

 • Cari kart hareketlerini, işlem kodlarına göre farklı para cinslerinde raporlayabilirsiniz.
 • Genel borç / alacak mizanı alarak firmanızın son durumunu tek rapordan takip edebilirsiniz.
 • İcmal raporları yardımı ile istediğiniz özet bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
 • Cari yaşlandırma raporları sayesinde müşteri tahsilat ve risk takibini yapabilirsiniz.

Cari hesaplar teminat işlemleri

 • Cari karta bağlı alınan teminat bilgilerinin gerişini yapabilirsiniz.
 • Farklı teminat tipleri tanımlayarak, teminat tiplerine icmal raporlar alabilirsiniz.
 • Teminat uyarı listeleri sayesinde, bitiş tarihi yaklaşan teminatların raporunu alabilirsiniz.
 • Teminat çeşitleri takibi (Nakit, Çek, Senet, Banka teminat) yapabilirsiniz.
 • Bankalara göre teminat raporları alabilirsiniz.
Sınırsız sayıda ambar, birim ve esnek seviyelerde stok kartı tanımlayabileceğiniz, ay sonlarında ise istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabileceğiniz ve raporlayabileceğiniz Windows tabanlı bir uygulamadır. Mamule ait reçete tanımlarını, sayım işlemlerini ve ambarlar arası transferleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Stok kartlarını istediğiniz sayıda seviye vererek tanımlayabilir ve bunları değişik gruplar altında toplayabilirsiniz. Sınırsız sayıda ambar ve birim tanımlayabilir, stoklarınızı bu tanımlara göre (ambar, birimler v.b.) raporlayabilirsiniz. Sayım işlemlerini, sayım fark fişlerini, ambarlar arası transferleri, mamule ait reçete tanımlarını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ay sonlarına istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabilir ve raporlarını alabilirsiniz.

Genel Özellikleri

 • Stok kartlarını istediğiniz sayıda seviye vererek tanımlayabilir ve bunları değişik gruplar altında toplayabilirsiniz.
 • Stok kartlarında minimum/maksimum stok seviyeleri, en az sipariş miktarı, ekonomik sipariş miktarı, ortalama temin süreleri, en, boy, yükseklik, ambalaj bilgileri, raf ömrü v.b. detayların yanısıra barkod tanımlarını (firma içinde, satışta, satınalmada kullanılan v.b.) yapabilirsiniz.
 • Sınırsız sayıda ambar, lokasyon ve birim tanımlayabilir, stoklarınızı bu tanımlara göre (ambar, lokasyon, birimler v.b.) raporlayabilirsiniz.
 • Sayım işlemlerini, sayım fark fişlerini, ambarlar arası transferleri, mamule ait reçete tanımlarını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Ay sonlarına istenilen fiyat takip yöntemine göre otomatik olarak maliyetlendirme yapabilir ve raporlarını alabilirsiniz.
 • Muhasebe entegrasyon tanımlarını stok kartı, ana grup, alt grup ve genel olarak istenilen seviyede tanımlayabilir, stok ve muhasebe entegrasyonunu parametrik şekilde yapabilirsiniz.

Stok kart işlemleri

 • Stok kartlarında ana birimin yanı sıra sınırsız sayıda yardımcı birim tanımlayabilir, tanımlanan birimler bazında tüm raporlarınızı alabilirsiniz.
 • Stok kart gruplarını istediğiniz sayıda ve kırılımda tanımlayabilirsiniz.
 • Stok kartlarına tanımlanan gruplar sayesinde detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz.
 • Stok kartlarının en, boy, yükseklik, ambalaj bilgileri gibi detaylarını takip edebilirsiniz.
 • Stok kartları için satışta ve satın almada belirlenmiş barkodları ayrı ayrı tanımlayarak takip edebilirsiniz
 • Mamule ait farklı özellikteki reçeteleri tanımlayabilirsiniz.
 • Stok kartları için tanımlanan minimum, maksimum stok miktarlarının yanında sipariş miktarı, ekonomik sipariş miktarı, raf ömrü ve ortalama temin süresini takip edebilirsiniz.

Stok Fişi İşlemleri

 • Stok hareket kodlarını isediğimiz sayıda ve tipte çoğaltabilirsiniz.
 • Oluşturulan hareket tiplerine göre-Giriş-Çıkış-Transfer işlemlerinin öndeğer özelliklerini belirtebilir. Fiş işlemleri sırasında hızlı giriş yapabilirsiniz.
 • Stok durumlarını ambar bazında ve genel bazda takip edebilir, tüm ambardaki stok durumlarını tek bir rapor üzerinde alabilirsiniz.
 • Fiş girişi programındaki renk kodları sayesin girilmiş olan fişlerin genel özelliklerian ekrandan tespit edilebilir.
 • Fişin girişini ve değişikliğin yapana kullanıcı bilgilerini takip edebilirsiniz.
 • Stok muhasebe hesaplarını stok kartı, ana grup, alt grup ve genel olarak istediğiniz seviyede tanımlayabilir, muhasebe entegrasyonunu parametrik şekilde yapabilirsiniz.

Stok raporlama

 • Parametrik olarak hazırlanmış envanter raporları sayesinde istediğiniz detay da raporlar alabilirsiniz.
 • Tüm raporları stok kartında tanımlanmış farklı birilmlerde oluşturabilirsiniz.
 • Tek bir raporda tüm ambarlardaki stok miktarınızı alabilirceğiniz gibi tek bir ambardaki detay tüm hareket raporlarını alabilirsiniz.
 • Farklı hareket tiplerine göre gruplandırmalar yaparak stok icmal raporları alabilirsiniz.
 • Stok raprolarının tutarlı ve miktarlı olarak ana gruplar basında alabilirsiniz.

Sayım işlemleri

 • İstediğiniz tarihlerde tekrar tekrar sayım işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Sayım raporlarını farklı kriterlere göre oluşturabilir. Sayım öncesi ve sayım sonrası raporlarını alabilirsiniz.
 • Yaptığınız sayım sonuçlarının girişini yaparak otomatik olarak sayım fazlası ve eksiği fişlerinin oluşmasını sağlayabilirsiniz.
Esnek hareket kodları sayesinde stok, cari, muhasebe, bütçe v.b. entegrasyonlarının basit şekilde yapılabildiği, ihtiyaçlara göre parametrik iskonto ve indirimlerinin tanımlanabildiği, İrsaliye ve fatura (alış/satış) işlemlerinin en detaylı şekilde takip edildiği bir uygulamadır.

Fatura genel işlemleri

 • Esnek hareket kodları tanımı yardımı ile istenilen sayıda ve tipte hareket kodunu belirleyebilirsiniz.
 • Hareket kodlarının detaylarında yer alan parametrelere göre stok, cari ve muhasebe entegrasyonlarının yapılıp yapılmayacağına karar verebilirsiniz.
 • Tanımı yapılan iskonto ve ek maliyetleri hareket kodları ile ilişkilendirerek, satırda mı veya toplamda mı yapılacağını belirtebilirsiniz.
 • Stok modülünde tanımlanan ürün gruplarına ve cari modülde tanımlanan cari tip gruplarına göre iskonto ve ek maliyet tanımlayabilirsiniz.

Fatura / irsaliye hareket işlemleri

 • Hareket kodları bazında farklı özellikteki irsaliye ve faturaların girişi yapabilirsiniz.
 • Tanımlanmış olan sabit iskonto tutar ve oranları irsaliye ve fatura girişinde kullanıcı isteği doğrultusunda değiştirilebilir.
 • İrsaliye ve Fatura işlemleri sırasında , seçilmiş olan cari kart bakiyesi otomatik olarak kullanıcının karşına getirilir.
 • Detay girişinde seçilmiş olan stok kartı miktar bilgisi kullanıcnın karşısına otomatik olarak getirilir.
 • Stok kartında tanımlanmış farklı birimlerden alış ve satış işlemi gerçekleştirilebilir.
 • Tanımlanmış fiyat listelerinden otomatik olarak fiyatın gelmesini sağlayabilirsiniz.
 • Fatura / irsaliye bilgileri girişinde entegrasyon bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
 • Faturalaşmamış irsaliye bilgilerini otomatik olarak takip edebilirsiniz.
 • Fatura ve irsaliye girişlerinde cari kartta tanımlanmış sevk adresi bilgilerinin otomatik olarak gelmesini sağlayabilir, isteğe bağlı olarak irsaliye bazında sevk bilgilerinin güncellemesini yapabilirsiniz.
 • Alış ve Satış işlemlerinde kullanılacak KDV yapısını parametrelerde tanımlayabilir, bu parametreler yardımı ile hızlı girişler yapabilirsiniz.
 • Hareket kodlarının detaylarında yer alan parametrelere göre stok, cari ve muhasebe entegrasyonlarının yapılıp yapılmayacağına karar verebilirsiniz.
 • İrsaliye işlemlerinden otomatik olarak faturalaştırma yapabilir, birden fazla irsaliyeyi tek bir fatura ile eşleştirebilirsiniz.

Fatura / irsaliye alış/satış rapor işlemleri

 • Girdiğiniz faturalara göre KDV icmal raporları alabilirsiniz.
 • Mal detaylı karlılık raporu alabilirsiniz.
 • Girilmiş olan fatura/irsaliye detaylarından icmal ve özel raporlar alabilirsiniz.
 • Satıcı firmalara göre toplam ve ürün grubu bazında icmal raporlar alabilirsiniz.
Mal kabulü ve Üretim işlemleri sırasında kalite kontrol işlemlerinin yapıldığı uygulamadır. Laboratuarda yapılan analiz sonuçlarının girişleri yapılarak, sonuçlara göre kabul ve red işlemleri değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Genel Özellikler,

 • İşletme içinde birden fazla kontrol noktasında ve laboratuar da aynı anda değerlendirme yapılabilmektedir.
 • Uluslar arası standartlarda veri ve bilgi güvenliği dikkate alınarak ekran tasarımları yapılmıştır.
 • İstenilen sayıda ve özellikte analiz tanımı yapılabilmektedir.
 • Analiz sonuçları limitleri değerlendirmeleri yapılarak hatalı girişler engellenebilmektedir.
 • Analiz için alınan numunelere barkot ve etiket basılabilmektedir.
 • Analiz talep formu girişi ve form basımı ayrıca yapılabilmektedir.
 • Analiz için alınıp saklanan ve saklama süresi sonun da imha edilen Şahit numunelerin takibi yapılabilmektedir.
 • Yapılan analizlerin istenilen seviyede onay kontrolleri koyulabilmektedir.
 • Girilen bilgilerin raporlaması yapılarak laboratuar kayıt defterleri yazıcıdan alınabilmektedir.
 • Analiz sonuçları istenilen matbu formlarda tasarlanabilmektedir.
İşletme içerisinde kayıtlı sabit kıymetlerin detay ve toplu olarak takip işlemlerinin yanı sıra, finansal kiralama yolu ile alınan demirbaşların tüm detay bilgilerini sistemde tutabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme hesaplamalarını, sabit kıymet alış/satış detaylarını ve zimmet işlemlerini de yapabilirsiniz. Bu uygulama ile;

 • Demirbaşlar için kart açarak cins, bölüm, departman kodu, alış ve satış bilgilerinin takibini yapabilirsiniz.
 • Demirbaş girişlerini toplu ve birim bazında yaparak hızlı giriş sağlayabilirsiniz.
 • Demirbaş alış ve satış detaylarını, garanti bitimlerini detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.
 • Personele zimmet işlemlerini yapabilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Finansal kiralama yolu ile alınan demirbaşların tüm detay bilgilerini sistemde tutabilirsiniz.
 • Dönemsel amortisman hesaplamalarını yapabilir ve mahsuplaştırabilirsiniz.
 • Amortisman ve yeniden değerleme defterlerini, cins, gider yeri ve bölümler bazında giriş tarihine göre alabilirsiniz.
 • Alış ve satış hareketlerinin muhasebe entegrasyonunu yapabilirsiniz.
 • Hazır raporların yanısıra, esnek raporlama aracı sayesinde hızlı bir şekilde değişik raporlar hazırlayabilirsiniz.
 • Muhasebe entegrasyonu sayesinde otomatik olarak alış, satış ve dönemsel amortisman tutarlarına mahsup yaratabilirsiniz.
Gerek işçi statüsünde gerekse de 657 devlet memurları kanununa göre çalışan personelinizin özlük ve tahakkuk işlemlerini (brütten nete, netten brüte) yapabildiğiniz uygulamadır. Fark bordrosu ile yurt içi ve dışı seyahat, avans, kıdem/ihbar, özel sağlık v.b. bordroları oluşturabilirsiniz.

Genel Özellikleri

 • Personelinizin sicil bilgilerini en detaylı şekilde (resim dahil) sisteme aktarabilirsiniz.
 • Personelinizin kurum içerisindeki her türlü hareketlerini (maaş, görev, işyeri, bölüm, alt bölüm v.b.) takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Yurt içi ve dışı seyahat, avans, kıdem/ihbar, özel sağlık, fark v.b. bordroları oluşturabilirsiniz.
 • Aylık tahakkukları brütten nete ve netten brüte olarak yapabilirsiniz.
 • İşe giriş ve çıkışlardaki her türlü yasal raporun yanısıra değişik bildirgeleri elektronik ortamda hazırlama ve gönderme işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Değişik personel devam kontrol sistemleri ile tam entegre olarak çalıştırabilir ve otomatik puantaj oluşturma yapısını kurabilirsiniz.
 • Personel zam çalışmalarını değişik formüllere göre hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Bordroda kullanılan tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimleri belirleyerek istenilen ayda otomatik olarak aktif olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Yapılan tüm bordroların otomatik olarak mahsubunu oluşturabilirsiniz.

Personel genel işlemleri

 • Görev kodlarını, bünyenizdeki organizasyon şemasına göre hiyerarşik olarak tanımlayabilirsiniz.
 • Bordroda kullanacağınız tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimi belirleyerek istediğiniz ay otomatik olarak çıkmasını saylayabilirsiniz.
 • Peronel kartında yapılan her türlü değişikli için neden kodları tanımlayabilirsiniz.
 • Her türlü yasal mevzuat ve bilgi değişikliklerini parametrik olarak yapabilirsiniz.
 • Ücret ödeme bilgileri parametreleri tanımlayıp, ödeme yapılacak banka ve para cinsini tanımlayabilirsiniz.

Personel bilgileri

 • Personelin ücret ve diğer tüm kazançlarını aylık, günlük, saat bazında net veya brüt olarak istenilen döviz cinsine göre yapabilirsiniz.
 • Personellerinizi işyeri, bölüm, alt bölüm ve ait olduğu bordro grubuna göre ayırabilir ve tüm listelerinizi bu bilgilere göre alabilirsiniz.
 • Personel kartında, personelin özlük bilgileri dışında, eğitim gördüğü tüm okullardan tuttuğu futbol takımına kadar pek çok bilgiyi tutabilirsiniz.
 • Personelin geriye dönük ücret, görev, bölüm, alt bölüm ve işyeri bilgi değişikliliklerinin tarihçesini görebilirsiniz.
 • Ücret artışlarını vereceğiniz formüle göre hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Personel devam kontrol sisteminden (PDKS) gelen bilgilerin otomatik olarak sisteme alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personel ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması durumunda, personelin maaşını aldığı banka ve şubeye göre ödeme bilgilerini hazırlayıp, elektronik ortamda iletebilirsiniz.
 • Pesonel aile bilgilerinin takibini detaylı bir şekilda yapabilirsiniz.
 • Personel sendik bilgilerinin girişini yapıp, her türlü yasal işlemde dkkate alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personele verilen zimmetli ve zimmetsiz tüm teçhizatın takibini yapabilir, ayrıca verilen ayni yardım periyot ve detaylarını takip edebilirsiniz.
 • Firmanız için formal ve informal izin planları yapıp, personel izin bilgilerinin yer aldığı izin defterinin raporlamasını yapabilirsiniz.

Personel bordro bilgileri

 • Ay için istediğiniz sayıda ve tipte bordro oluşturabilirsiniz.
 • Bordroda kullanacağınız tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimi belirleyerek istediğiniz ay otomatik olarak çıkmasını saylayabilirsiniz.
 • Personel için yapılmış tüm bordroların fark işlemlerini yapabilir, yapılan bu fark bordrolarının ssk bildirgelerinin ek bildirge olarak alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Özel gider indirimi bilgileri personel bazında takip edilerek, ay içinde yapılan bordrolara bu tutarların yansıtılması sağlanabilir.
 • İşyeri bölüm, alt bölüm, personel grubu, personel sicil limitleri arasında toplu olarak puantaj, bordro oluşturabilirsiniz.
 • Personel borç takibini yapabilir, taksitlendirilmiş geri ödemeleri maaş bordrosuna otomatik olarak yansıtabilirsiniz.
 • Personel ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması durumunda, personelin maaşını aldığı banka ve şubeye göre ödeme bilgilerini hazırlayıp, elektronik ortamda iletebilirsiniz.
 • Personele ay içinde verilen avans ödemelerine ilişkin avans bordrosu düzenleyebilirsiniz.
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat, kıdem, ihbar, özel sağlık bordroları yapabilirsiniz.
 • Yaptığınız tüm bordroların otomatik mahsubunu oluşturabilirsiniz.
 • Personelin maaşını birden fazla şirketten alması durumunda, şirketlere göre dağılım oranlarını girerek dağıtımını yapabilir ve ödeme listeleri, bildirgeler vb. şirket bazlı alınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personel eksik günlerinin girişini yapabilir, bildirgelerde dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz.

Personel raporları

 • Personellerinizi işyeri, bölüm, alt bölüm ve ait olduğu bordro grubuna göre raporlayabilirsiniz.
 • Personel genel bilgilerin raporlamaını yanısıra İmza, adres bilgileri raporları alabilirsiniz.
 • Yapılmış olan tüm personel bordrolarının icmal ve detay raporlarını alabilirsiniz.
 • Personel kartında yapılmış ücret ve görev değişikliklerinin raporlarını alabilirsiniz.
 • Yatay ve dikey bordro raporlarını istediğiniz kırılımda alabilirsiniz.
 • Personel sağlık belgesini, yakınları ile bilrilkte alabilirsiniz.
 • Personel izin planlarını ve İzin defterlerini istediğiniz zaman raporlayabilirsiniz.
 • Personel ödemeleri için banka listesi oluşturabilirsiniz.
Üretim işletmelerinde mamullerin güncel üretim maliyetinin isteğe bağlı olarak safhalara göre hesaplama işlemini yapan uygulamadır. Uygulama 1. Dağıtım, 2. Dağıtım ve Üretim maliyetinin hesaplanması ana adımlarından oluşmaktadır.

Genel Özellikler

 • İstenilen sayıda safha tanımlana bilmektedir.
 • Genel giderler 1. dağıtımdan önce otomatik olarak gider yeri bazında muhasebe sisteminden alınabilmektedir.
 • Yardımcı hizmet yerlerinde oluşan maliyetler gider çeşidi basında ana üretim gider yerlerine verilen anahtarlar yardımı ile 2. Dağıtım yapılabilmektedir.
 • Üretimde kullanılan bileşenler otomatik olarak mamul ilk madde maliyetlerine atanmaktadır.
 • Safhalar sonunda oluşan maliyetler otomatik olarak stok sistemine güncellenerek üretim maliyeti oluşturulmaktadır.
 • Dağıtım anahtarları bölüm başında istenilen sayıda tanımlana bilmektedir.
 • Ürünlere tanımlanmış farklı birimlerde maliyet hesaplanabilmektedir.
 • Oluşan maliyet fişleri otomatik olarak muhasebe sistemine entegre edilmektedir.
 • Üretim maliyetleri raporu, birim maliyet raporu, Katkı payı raporları istenilen formatta alınabilmektedir.