Tarım – Gıda

Anasayfa/Tarım – Gıda

Günümüz de Tarım ve Gıda Sektörleri özellikle gelişmekte olan ülkeler için stratejik bir öneme sahiptir. Bu sektörlerdeki gelişmişlik ve ilerleme direkt olarak ülke ekonomisine ve sosyal yaşamına yansımaktadır.

Tarım sektöründeki altyapı ve yatırım eksikliği, yüksek maliyet-düşük verimle üretim yapan bir tarımsal yapının kurulmasına ve rekabet gücünün azalmasına neden olmaktadır. Daha yüksek verimle, daha fazla ve kaliteli üretim yapabilmek için gerekli olan tarımsal verimlilik ve rekabet düzeyini artırabilmek için, yatırım eksikliğinin giderilmesi, bilgi ve teknolojinin daha fazla kullanılması ve iç üretim potansiyelinin geliştirilmesi gerekmektedir.

BİLTAŞ Tarım ve Gıda Sektörü Çözümü, Özellikle Gıda üretimi, tedarik ve satış süreçlerini ile birlikte depo, lojistik operasyonları da yönetebilmek için geliştirilmiş entegre bir yapıyı içermektedir. Bu uygulamaların tamamı ayrıca BİLTAŞ ERP uygulamalarının temel modülleri ile entegrasyon sağlamaktadır.

BİLTAŞ Tarım ve Gıda Sektörü Çözümü‘nün en önemli uygulaması tüm Kooperatifçilik Faaliyetlerinin Yönetilmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür. 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a göre faaliyetlerini sürdüren kurumlar için geliştirilmiş bir yazılımdır. Kooperatiflerin, ortakların ve birliklerin tüm süreçlerini takip edebileceğiniz entegre bir iş yönetim uygulamasıdır. Bu uygulama çiftçiden ürün alımından başlayan süreç ile birlikte kalite kontrolden geçirilen ürünün depolanması, üretim işletmelerinde işlenmesi, mamul haline getirilmesi, satışı ve sevkiyatının yer aldığı modüllerden oluşmaktadır.

BİLTAŞ Tarım ve Gıda Sektörü Çözümü, dağınık bir yapıya ve binlerce ortağa sahip büyük kooperatif birliklerine olduğu kadar, küçük kurumlar için de ideal ve güvenli bir çözümdür. Ürün alımından nakdi kredi işlemlerine, kasa/vezne işlemlerinden bütçeye, kooperatif işletme işlemlerinden muhasebeye kadar birçok yazılım modülünden oluşur. Tüm bu uygulama modülleri ve bu modüllerin altında çalışan birçok alt modülü, kooperatif ve birliklerin hizmetine entegre olarak sunmaktadır.

Bu Sektör İçin Geliştirdiğimiz Uygulama Çözümü