Turizm

Anasayfa/Turizm

Bir hizmet sektörü olan turizmin, tüm dünya genelinde çok büyük bir hızla gelişme gösterdiği görülmektedir. Bugün, tüm dünya hizmet ticaretinin yaklaşık %30’unu turizm sektörü tek başına oluşturmaktadır. Turizm bir sektörler kesiti olduğu için, diğer bir deyişle bünyesinde irili ufaklı birçok hizmet sektörünü barındırdığı için, ülke ekonomilerine katkısı tam olarak hesaplanamamaktadır. Bununla birlikte, ulusal ve uluslararası literatürde konuya ilişkin olarak yapılan çalışmalardan, turizmin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da anlaşılmaktadır.

Dünya turizm pazarında ortaya çıkan değişimlere ve yeni beklentilere her yönüyle cevap verebilecek bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizde, 1980’li yıllardan itibaren alınan tedbirler, sağlanan teşvikler ve uygulanan politikalar ile çok sayıda turistik tesis inşa edilmiş, değişen tüketici taleplerine cevap verecek bir turizm alt yapısının oluşturulması için yoğun çabalar harcanmıştır.

Küreselleşme olgusuna bağlı olarak da dünyada birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörü de bir takım değişimlere sahne olmuştur. Dünyadaki yeni turizm trendleri talebe bağlı olarak tarih, sağlık, doğa yürüyüşü, kültür ve kırsal turizm yönünde gelişmektedir.

Birbiri ile ilişkili bir çok sektörün entegre çalışmasını zorunlu kılan, tamamen müşteri memnuniyeti ve tekrar eden müşteri politikasının ön planda olduğu bu sektörde Bilişim Yazılımlarının önemi ortay çıkmış ve kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

BİLTAŞ Otel Çözümü, konuk ağırlama sektörünün otomasyonunu sağlamak için geliştirilmiş, birbirleriyle entegre çalışan birçok modül ve alt modülden oluşan bir OTEL YÖNETİM SİSTEMİ çözümüdür. Özellikle bu sektörün hızlı temposunu karşılayacak şekilde tasarlanmış ve Windows ortamının getirdiği kullanım kolaylığını içerir.

Rezervasyondan faturalamaya ve sonuçta en detaylı maliyete kadar tüm konuk ağırlama sürecinin takip edildiği, her türlü konaklama tesisinin çalışma tarzına uyum sağlayan bir çözümdür. Özellikle ön ve arka büroda POS sistemleri ile entegre çalışabilen program, ön büroda rezervasyon, resepsiyon, house keeping, satış noktası(POS), Telefon Santrali(PBX), Emniyet Kimlik Bildirim Sistemi (EKBS), rapor üretici, arka büroda ise Genel Muhasebe, Cari hesaplar, Stok kontrol, Üretim/Reçete, Maliyet, Sabit Kıymet ve Personel olmak üzere 20 ana modül ve bu modülllerin altında çalışan birçok alt modülü otel sektörünün hizmetine entegre olarak sunmaktadır.

Hatırlatma ve düşünceler yapısı sayesinde kullanıcılar arası iletişim sağlamakta ve böylece hataları en aza indirmektedir. Yüksek performansı, görsel zenginliği ve kullanım kolaylığı ile turizme özellikle otelciliğe büyük katkılar sağlamaktadır.

Genel Yapısı

BİLTAŞ Otel Çözümü, entegre bir paket olması, parametrik yapısı, olağanüstü teknolojisi ve benzersiz üstünlükleri ile her çeşit (şehir, kıyı, tatil köyü v.b.) ve büyüklükteki (küçük, büyük) otel işletmeleri için ideal ve güvenli bir çözümdür.

 • Kullanıcıya veya rolüne özel menü tasarımı yapılabilir.
 • Ofis programları ile entegrasyonu vardır.
 • Veriler kolon bazında sıralanabilir, gruplanır, filtrelenir ve saklanabilir.
 • Kullanıcıya özel ekran görünümü yapılabilir ve saklanabilir.
 • Kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme yapılabilir.
 • Veri yönetiminde MS SQL server kullanır
 • Hiçbir şekilde veri kaybı veya bozulması olmaz.
 • Client/Server veya terminal server yapıda kurulup kullanılabilinir.
 • Otomatik yedekleme sistemine sahiptir.
 • Log sistemine sahiptir. Entegre yapı içerisinde yapılan tüm ilavelerin, değişikliklerin ve silmelerin logu tutulur. Kolayca  raporlanır.
 • Sınırsız raporlama imkanı sunar. İçerdiği yüzlerce rapora ek olarak BSOFTotel, bünyesinde bulundurduğu raporlama programı sayesinde kullanıcıya istediği raporu hazırlayıp yapıya ilave etmeyi sağlar.
 • Raporlardaki filtreleme yapısı sayesinde kullanıcı arzu ettiği değişik analize ve grafiğe ulaşır.
 • Raporlar arzu edilmesi durumunda exel’e, XML veya text olarak arşive alınabilir.
 • Kısayol tuşları ile istenilen bilgiye hızlı erişim sağlanabilir.

 

Entegre Yapı

Verinin tek yerden ve bir defa girilmesi, işletme içerisinde tüm karar süreçlerinde kullanılması önemlidir. Ön büroda oluşan bir verinin hiç bir değişikliğe uğramadan sistem tarafından muhasebeye, cariye, bütçe v.b. modüllere yansıtılmalıdır.

Program Yapısı

Windows ortamında geliştirilmeye başlanmış ve bu ortamda tamamlanmış otel yazılımıdır. BSOFTotel’i oluşturan tüm modüllerin tamamı multi currency (çoklu dövizli) ve multi language (çoklu dil) özelliklerini taşımaktadır.

Esneklik ve Modülerlik

Esnek yapısı sayesinde her tür (kıyı, şehir, tatil köyü v.b.) ve büyüklükteki konaklama tesisi için ideal bir çözümdür. Yapılandırılması ve uyarlanması tamamen parametriktir.

İşletmelerin yapısına göre yetersiz kalınan noktalarda yeni modül ve yardımcı programların yapılması veya işletmelerin kendi bünyesinde mevcut yapıya ilaveler yapması çok kolaydır.

Dinamik Sektöre Uyumlu Yazılım

Turizm sektörünün hızla değişen ihtiyaçlarına aynı hızla cevap verebilen bir otel yazılımıdır. Müşterilerimizden gelen talepler, yazılım departmanımızda hızla değerlendirilir, ilaveler ve değişiklikler yapılarak dağıtımı sağlanır.

Uzman Kadrolar 

38 yıllık bilişim geçmişine sahip şirketimiz, ortalama çalışma süresi 15 yılın üzerinde sistem analist ve programcı kadrosuna sahiptir. Özellikle BİLTAŞ Otel Çözümü’nü geliştiren ekip içerisinde, turizm eğitimi almış birçok personel bulunmaktadır.

Hızlı Raporlama

Yapı içerisinde raporlama tool’u vardır. Hazır yüzlerce rapor bu raporlama sihirbazı ile geliştirilmiştir. Müşterilerimizin mevcut raporları değiştirerek yeni raporlar üretmesi veya ihtiyaçlarına göre yeni raporlar geliştirmesi çok kolaydır.

BİLTAŞ Otel Çözümü, çoklu dil ve çoklu para birimi yapısı, yaklaşık 20 uygulama modülüyle full entegre çalışıyor olması ile rakiplerinden oldukça farklı bir otel çözümüdür.

 

Bu Sektör İçin Geliştirdiğimiz Uygulama Çözümü