İnsan Kaynakları Uygulaması

Anasayfa/Güncel Çözümler/İnsan Kaynakları Uygulaması

Project Description

Modüller

Sicil ve Özlük İşlemleri

Bu modül ile kurum çalışanlarının işe giriş ve çıkış işlemlerinin yanı sıra çalışanlara ait çok detaylı bilgi takibi yapılır. Personele sicil numarası verilmesi ve genel özlük bilgilerinin sisteme girilmesinin yanı sıra personele ilişkin nüfus cüzdanı bilgileri, adres, öğrenim, eğitim, personel yakınları, askerlik, ödül ve ceza, özel beceri, sendika/dernek üyelik bilgileri, sağlık, yabancı dil, hizmet, yurtdışı görevleri ve borç bilgileri sistemde ayrıntılı biçimde izlenebilir.

• Personelinizin sicil bilgilerini en detaylı şekilde (resim dahil) sisteme aktarabilirsiniz.
• Görev kodlarını, bünyenizdeki organizasyon şemasına göre hiyerarşik olarak  tanımlayabilirsiniz.
• Personellerinizi işyeri, bölüm, alt bölüm ve ait olduğu bordro grubuna göre ayırabilir ve tüm listelerinizi bu bilgilere göre alabilirsiniz.
• Personel kartında, personelin özlük bilgileri dışında, eğitim gördüğü tüm okullardan tuttuğu futbol takımına kadar pek çok bilgiyi tutabilirsiniz.
• İçerdiği eski personel takibi ile işe tekrar alınan personelin işlemlerini aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip edilmesini sağlayabilirsiniz.
• Personelin geriye dönük ücret, görev, bölüm, alt bölüm ve işyeri bilgi değişikliliklerinin tarihçesini görebilirsiniz.
• Personel aile bilgilerinin takibini detaylı bir şekilde yapabilirsiniz.
• Personel sendika bilgilerinin girişini yapıp, her türlü yasal işlemde dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz.
• Personele verilen zimmetli ve zimmetsiz tüm teçhizatın takibini yapabilir, ayrıca verilen ayni yardım periyot ve detaylarını takip edebilirsiniz.
• İşe giriş ve çıkışlardaki her türlü yasal raporun yanı sıra değişik bildirgeleri elektronik ortamda hazırlama ve gönderme işlemlerini yapabilirsiniz.
• Personelinizin kurum içerisindeki her türlü hareketlerini (maaş, görev, işyeri, bölüm, alt bölüm v.b.) takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.
• Personel zam çalışmalarını değişik formüllere göre hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
• Personel kartında yapılan her türlü değişikli için neden kodları tanımlayabilirsiniz.
• Ücret ödeme bilgileri parametreleri tanımlayıp, ödeme yapılacak banka ve para cinsini tanımlayabilirsiniz.

Bordro (Tahakkuk) İşlemleri

Parametrik ve kapsamlı özellikleri ile kurumları mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık prosedürlerle uğraşmaktan ve rutin işlemlerden kurtarır. Sigortalı personelin yasal işlemlerinin yanı sıra standart uygulamadan farklılık gösteren 657 sayılı kanuna tabi çalışanların, maden, deniz v.b. iş kollarının da ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.

Tahakkukları brütten nete veya netten brüte yapabilir, fark bordrosu ile yurt içi ve dışı seyahat, avans, kıdem/ihbar, özel sağlık v.b. bordroları oluşturabilirsiniz. Bordro modülü kurumlara, çalışanlarına sağlıklı ödeme yapma olanağının yanı sıra işgücü ve zaman tasarrufu da sağlar.

• Ay için istediğiniz sayıda ve tipte bordro oluşturabilirsiniz.
• Sosyal Güvenlik Kurumu (4-a) ve 657 sayılı kanuna tabi çalışanlar için  mevzuata tam uyumlu bordroları yapabilirsiniz.
• Aylık tahakkukları brütten nete ve netten brüte olarak yapabilirsiniz.
• Personele ay içinde verilen avans ödemelerine ilişkin avans bordrosu düzenleyebilirsiniz.
• Yurt içi ve yurt dışı seyahat, kıdem, ihbar, özel sağlık, fark v.b. bordroları yapabilirsiniz.
• Personel için yapılmış tüm bordroların fark işlemlerini yapabilir, yapılan bu fark bordrolarının ssk bildirgelerinin ek bildirge olarak alınmasını sağlayabilirsiniz.
• Personelin maaşını birden fazla şirketten alması durumunda, şirketlere göre dağılım oranlarını girerek dağıtımını yapabilir ve ödeme listeleri, bildirgeler vb. şirket bazlı alınmasını sağlayabilirsiniz.
• Personelin ücret ve diğer tüm kazançlarını aylık, günlük, saat bazında net veya brüt olarak istenilen döviz cinsine göre yapabilirsiniz.
• Bordroda kullanılan tüm gelir, kesinti ve indirimler üzerinde formül tanımları yapabilir, bu gelir, kesinti ve indirimlerin kullanılacağı takvimleri belirleyerek istenilen ayda otomatik olarak aktif olmasını sağlayabilirsiniz.
• Özel gider indirimi bilgileri personel bazında takip edilerek, ay içinde yapılan bordrolara bu tutarların yansıtılması sağlanabilir.
• İşyeri bölüm, alt bölüm, personel grubu, personel sicil limitleri arasında toplu olarak puantaj, bordro oluşturabilirsiniz.
• Personel borç takibini yapabilir, taksitlendirilmiş geri ödemeleri maaş bordrosuna otomatik olarak yansıtabilirsiniz.
• Personel ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması durumunda, personelin maaşını aldığı banka ve şubeye göre ödeme bilgilerini hazırlayıp, elektronik ortamda iletebilirsiniz.
• Personel eksik günlerinin girişini yapabilir, bildirgelerde dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz.
• Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, e-bildirgeleri hazırlayabilirsiniz.
• Değişik personel devam kontrol sistemleri (PDKS) ile tam entegre olarak çalıştırabilir ve otomatik puantaj oluşturma yapısını kurabilirsiniz.
• Yaptığınız tüm bordroların otomatik mahsubunu oluşturabilirsiniz.
• Personellerinizi işyeri, bölüm, alt bölüm ve ait olduğu bordro grubuna göre raporlayabilirsiniz.
• Personel genel bilgilerin raporlamanın yanısıra imza, adres bilgileri raporları alabilirsiniz.
• Yapılmış olan tüm personel bordrolarının icmal ve detay raporlarını alabilirsiniz.
• Personel kartında yapılmış ücret ve görev değişikliklerinin raporlarını alabilirsiniz.
• Yatay ve dikey bordro raporlarını istediğiniz kırılımda alabilirsiniz.
• Personel sağlık belgesini, yakınları ile birlikte alabilirsiniz.
• Personel izin planlarını ve izin defterlerini istediğiniz zaman raporlayabilirsiniz.
• Personel ödemeleri için banka listesi oluşturabilirsiniz.

İzin (Zaman Planlama) İşlemleri

Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri, otomasyon süreç verimliliğini artırırken gerçekleştirme sürelerini de önemli bir şekilde azaltmış ve zaman planlamasındaki hassasiyeti kritik bir şekilde artırmıştır. Bu anlamda çalışanın zamanının iyi planlanması insan kaynakları yönetiminin toplam verime katkısı olan kritik süreçlerden biridir. Bu ihtiyaçlara karşılık vermek üzere tasarlanmış olan İzin (Zaman Planlama) İşlemleri modülü esnek yapısı ve pratik kullanımı ile kurumların, çalışanların zamanını en iyi şekilde planlamasını ve kontrol etmesini sağlar.

Bu modül ile yasal izin parametrelerini tanımlayarak personele ilişkin hak edilen yıllık izinlerin sistem tarafından otomatik biçimde hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, sistemde personelin izin isteklerinin sisteme girişi ve kesinleşen izinlerin izlenmesi için kullanımı kolay işlevler sağlar.

• Birden fazla izni aynı süre içinde birleştirerek kullanabilirsiniz.
• Saatlik izinleri yıllık izinden düşebilir, 1 gün için belirtilen (8–9 saat gibi) saat kadar değerlendirebilirsiniz.
• Devamsızlık türü bazında kümülatif süreleri raporlayabilirsiniz.
• İzin tarihleri verildiğinde planlanan iş gününü otomatik hesaplayabilirsiniz.
• Çalışanların hak ettikleri ve kullandıkları izinleri sadece yıl bazında değil, geçmişe doğru da tutabilirsiniz.
• İzin taleplerini onay mekanizmasına bağlayabilirsiniz.
• İzin işlemlerini ve onay sürecini internet üzerinden on-line gerçekleştirebilirsiniz.
• Hak edilecek izin sürelerini kıdeme ve gruplara göre hesaplayabilirsiniz.
• Çalışanın tabi olduğu kanuna göre kaç gün izin hak ettiğini ve hangi tarihte izin hakkının artacağını sistemde görebilirsiniz.
• Hak edilen, kullanılan, bakiye izin sürelerini görüntü ve raporlar olarak takip edebilirsiniz.

Eğitim İşlemleri

Bu modül ile çalışanların görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için gereken bilgi ve beceri gereksinimlerini sağlayabilirsiniz.  İnsan gücünün tüm kurum ve firmalarda rekabet avantajı olarak öne çıktığı günümüzde kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman çalışanlar verimli insan gücünün temelidir.

• Yıllık eğitim planlarını ihtiyaçlara göre tespit edebilirsiniz.
• Personel iç eğitim ve oryantasyon eğitim formlarını düzenleyebilirsiniz.
• İşe alınan personelin daha önce çalıştığı işyerlerindeki aldığı eğitimlerin girişlerini yapabilirsiniz.
• Verilecek olan eğitimlerin detay bilgilerinin girişlerini yapabilirsiniz.
• Her departman ihtiyaç duyduğu eğitim taleplerini girebilir.
• Verilecek eğitimler ile talep edilen eğitimleri ilişkilendirebilirsiniz.
• Personele verilen eğitimlerin detay ve özet bilgilerini raporlayabilirsiniz.
• Eğitim değerlendirme anket formlarının sonuçlarını sisteme girebilir ve bu bilgileri değişik şekilde raporlayabilirsiniz.
• Eğitim performans değerlendirme formu sonuçlarını sisteme  girebilirsiniz.
• Yıllık personel performans formu sonuçlarını sisteme girebilirsiniz.
• Personel kişisel değerlendirme form sonuçlarını sisteme girebilirsiniz.

Sağlık İşlemleri

Sağlık İşlemleri modülü ile çalışanların tüm sağlık işlemlerini yönetimini yapabilirsiniz. Sağlık servisi protokol defterini tutabilir ve kurumda yapılan periyodik muayeneleri takip edebilirsiniz. İş kazalarını,  sigorta sağlık sebebi ile çalışılmayan günleri detaylı şekilde sisteme girebilir ve bu bilgileri değişik şekillerde raporlayabilirsiniz.

• Sağlık servisi protokol defterini tutabilir, periyodik muayeneleri takip edebilirsiniz.
• Tedavi sonucu verilen istirahat belgelerini düzenleyebilir, sigorta sağlık sebebi ile çalışılmayan günleri sisteme aktarabilirsiniz
• İş Yeri Sağlık Birimi Yıllık Değerlendirme ve Çalışma Raporlarını düzenleyebilirsiniz.
• İş sağlığı ve güvenliği durumu yıllık raporunu sistemden alabilirsiniz.
• İş kazaları ve meslek hastalıkları inceleme raporlarını alabilir ve düzeltici faaliyet planını yapabilirsiniz.
• Meslek hastalıkları ve iş kazası bildirim formlarını düzenleyebilirsiniz.
• İş kazası formlarını düzenleyebilirsiniz.
• İş yeri sağlık birimi yıllık çalışma planını yapabilir ve raporlayabilirsiniz.
• İşyeri sağlık birimi malzeme listesini çekebilirsiniz.
• İş yeri hekimi kontrol raporlarını periyodik olarak alabilirsiniz.

Sözleşme ve Tutanak İşlemleri

Bu modül ile personelin işe giriş/çıkış işlemlerinde gerekli sözleşmelerin, belgelerin, tutanakların otomatik olarak hazırlanmasını, sistem üzerinde takip ve saklanması işlemlerini yapabilirsiniz.

Çalışma hayatında gerekli olan personel grup değişiklik bildirim yazısı, iş güvenliği talimat ve tutanağı, personel vardiya takip formu, fazla mesai talep ve takip formu, personel servis bilgileri, personel durum değişiklik formları v.b. düzenleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Giriş

• Personel ile işe ilk girişte yapılan süreli ve süresiz sözleşmelerin takibi
• Aylıklı personel sözleşme imza tutanağı
• Sözleşme bitiş takip formu
• Deneme süresi takip formu
• Personel grup değişiklik bildirim yazısı
• İş güvenliği talimatı ve tutanağı>
• Personel vardiya takip formu
• Fazla mesai talep ve takip formu
• Personel servis bilgileri
• Personel durum değişiklik formları.

Çıkış

• Toplu iş sözleşmesine bağlı işçilerin hizmet akitleri feshi halinde,
• Belirli süreli hizmet akdinin kendiliğinden sona ermesi halinde,
• İstifa halinde,
• Emeklilik, ( yaşlılık ) aylığı almak üzere hizmet akdinin feshi halinde,
• Hizmet akdinin iş veren tarafından iş kanununu 25 /2 maddesine göre feshi halinde,
• Hizmet akdinin iş veren tarafından iş kanununu 25 /1 ,25/111 25 IV, maddesine göre feshi halinde,
• Hizmet akdinin iş veren tarafından iş kanununu 24 .  Maddesine göre feshi halinde,
• Hizmet akdinin iş veren tarafından iş kanununu 18 .  Maddesine göre feshi halinde,

Fazla Mesai, Vardiya ve Servis İşlemleri

Bu modülde personel vardiya ve fazla mesai işlemlerini detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. İstenilen sayıda vardiya tanımlayıp personel listesinden bölüm ve alt bölüm belirterek seçim yapılabilir. Hazırlanan vardiya planları kopyalama yöntemi ile çoğaltılarak personel vardiya değişimleri hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Fazla mesai işlemleri için ek vardiya tanımlayıp personel eşleştirmeleri yapılabilmektedir. Ayrıca fazla mesai planına dahil edilen personellerin fazla mesaiye katılamaması durumunda nedenleri tanımlanarak istenilen detayda raporlar alınabilmektedir.

Hazırlana vardiya planlarına göre servis ve güzergahlarına göre personel listeleri oluşturulabilmektedir. Hangi servisin hangi duraktan hangi personelleri alacağı ve personel yemek listeleri detaylı bir şekilde alınabilmektedir.

• Personel Varidiya Planı hazırlama
• Personel Fazla mesai bilgileri girişi
• Vardiya Kodları
• Servis güzergahları
• Personel servis kartı
• Personel acil kurtarma görev kodları
• Perosonel görev kodları
• Fazla mesai gerekçe bilgileri
• Fazla measi yapılamama nedenleri
• Personel servis ve durakları raporu
• Vardiya bilgileri raporu
• Fazla mesai talep bilgileri raporu
• Günlük servis bilgileri  listesi
• Fiili çalışma durumu raporu

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi modülü çalışanların yöneticileri, bölüm ve diğer bölümlerdeki iş arkadaşları tarafından değerlendirilerek edindikleri bilgiler doğrultusunda yetkinliklerinin geliştirmesine yardımcı olur.

Performans değerlendirme çalışanların kontrolü için kullanılabileceği gibi çalışanın hedefleri üzerine odaklanarak, performansını düşürecek problemlerin ortadan kaldırılmasına ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine olanak tanır. Dönem içerisinde gerçekleşen veriler kayıt altına alınır. Ve bu performans verileri somut bir şekilde ortaya konularak gerekli ödüllendirme ve cezalandırma sistemlerine karar verilebilir.

• Performans değerleme kriterlerini, her bir derecesi için gereken eğitim ve performans hedeflerini, standart sapmanın alt ve üst limitlerini parametrik olarak belirleyebilirsiniz.

• Pozisyonların birbirlerini hangi özellik ve ağırlıklarla değerleyeceğine dair kuralları koyabilirsiniz.

• Değerleme işleminden sonra ağırlıklı puanları ve standart sapmaları hesaplayabilirsiniz.

• Çalışanların ödül ve ceza bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz.

• Disiplin cezası, olayın meydana gelişi, şikayet kaydı, sözlü, yazılı uyarı, işten çıkrama, eksik ödeme, fazla çalıştırma gibi cezaların takibini yapabilirsiniz.
• Dönem içerisinde meydana gelen olayların detayını ve olayların sonuçlanmasının takibini yapabilirsiniz.
• Ödülleri ve cezaları ayrıntılı olarak görüntüleyebilir, taranmış belgeleri sistemde saklayabilirsiniz.
• Sicil Yönetimi ile entegrasyon sayesinde sicil kartlarındaki ödül/ceza ve performans bilgilerinin saklanması ile her zaman güncel bilgiye ulaşabilirsiniz.
• Eğitim Yönetimi ile entegrasyon sayesinde çalışanların gelişim planlarını ve eğitim taleplerini oluşturmasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz.
• Geçmiş performans kayıtlarına kolaylıkla ulaşarak çalışanların gelişimlerini izleyebilirsiniz.
• Performans değerleme sonuçlarını form ve grafik olarak alabilirsiniz.

Organizasyon ve Kariyer Planlama

Bu modül ile kurum, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve yetenekleri sunduğu gelişme ile yönlendirerek insan gücünü en uygun pozisyonlarda değerlendirir. Çalışanın güncel bilgi, beceri ve yetenekleri belirlenerek bir kariyer stratejisi doğrultusunda ne yapmak istediğine, nerede ve nasıl yapmak istediğine yardımcı olması hedeflenir. Ve, personelle ilgili girilen diğer bilgilerin bir değerlendirmesi, analizi ve sonucu olarak çalışır.

İş, rol ve pozisyon tanımlamaları personeller ile ilişkilendirilerek organizasyon şeması oluşturulabilmekte ve her hangi bir değişiklikte eski organizasyon bilgileri de sistem üzerinde takip edilebilmektedir. Geçici görevlendirmeler uygulama üzerinden takip edilebilmektedir.

Yapılan organizasyon şeması hiyerarşik personel yapısı görsel olarak ta izlenebilmektedir.

 • Görevlerin tanımı, gerekli yetkinlik/özellikler ve alınması gereken eğitimleri detaylı bir şekilde belirleyebilirsiniz.
 • Şirket görev organizasyonu yapabilir ve kariyer yollarını belirleyebilirsiniz.
 • Kariyer hedefleri doğrultusunda çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi için performans hedeflerinin oluşturulması ve eğitim planlarının yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Geleceğe yönelik çalışan ihtiyaçlarını iç kaynaklardan sağlayarak motivasyonunu artırabilirsiniz.
 • Çalışanların sahip olduğu tahsil, beceri, eğitim ve sertifikasyona dayalı kariyer planı oluşturabilirsiniz.
 • Organizasyonu hem şema, hem de ağaç olarak istenilen detayda alabilirsiniz.
 • Çalışanların organizasyon şeması üzerinde yerlerini görebilirsiniz.
 • Organizasyon hiyerarşisini ve buna bağlı onay mekanizmasını basit yöntemlerle yürütebilirsiniz.
 • Kadro yedekleme ile kritik pozisyonlarda oluşabilecek boş kadrolara kısa sürede atamalar ile işlerin kesintisiz devamını sağlayabilirsiniz.
 • Kariyer görüşmelerinin takibini yapabilirsiniz.
 • Yöneticilerin kariyer önerilerini takip edebilirsiniz.

Web (Çalışan Portalı) İşlemleri

Bu modül ile tüm çalışanlar hem kendi bilgilerine hem de İnsan Kaynakları fonksiyonlarına firma dışında olsalar dahi erişebilir, bilgi girişlerini ve güncellemeleri gerçekleştirebilirler. Çalışanlar düzenlenecek eğitimleri uzaktan takip edebilir, yöneticiler çalışanlarının performanslarını izleyip online olarak eğitim talebinde bulunabilirler.

 • Çalışanların personel ve kimlik bilgilerini değiştirme ve inceleme imkanı sağlayabilirsiniz.
 • Çalışanlar yetkinlik, izin ve puantaj bilgilerini izleyebilirler.
 • Bordro zarfını görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.
 • Düzenlenen ve planlanan eğitimleri izleyebilirsiniz.
 • Çalışanların izin planı ve talebi girmesini sağlayabilirsiniz.
 • Yetkililer talep edilen izinlere onay verebilir, verilen bu onayları görüntüleyebilir ve kullanılan izin bilgilerini girebilirsiniz.
 • Eğitim taleplerini yapabilir, taleplerin izlenmesini ve onaylanmasını sağlayabilirsiniz.
 • Çalışanların doğum günlerini, evlilik yıldönümlerini, işe giriş tarihi gibi önemli günlerin paylaşımlarını sağlayabilirsiniz.

İşe Alma ve Yerleştirme

Günümüzde eleman seçme ve yerleştirme işlemleri, insan kaynağının verimli kullanılması sürecinin ilk basamağıdır. Klasik yöntemlerle başvuruların incelenmesi, puanlanması ve ihtiyaca göre doğru elemanın seçilmesi oldukça zordur.

Bu modül ile işletmeler, başvuru bilgilerinden işe alma aşamasına kadar tüm süreci yönetebilir. Böylece, insan kaynakları ile ilgili yöneticilerin işe alma sürecinde doğru karar almalarını ve doğru işe doğru eleman almasını kolaylaştırır. Bunun doğal sonucu olarak da çalışanların kendilerine en uygun pozisyonlarda çalışmaları sağlanarak hem motivasyonlarının artması hem de işyerinin başarı grafiğinin yükseltilmesi sağlanmış olur.

 • İşletmenize özel başvuru formları tanımlayabilirsiniz.
 • Esnek filtreler ile istenilen özelliklere sahip adaylara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
 • İlana başvuru uygunluk analiz raporları ile yöneticilere doğru elemanı seçmede kolaylık sağlayabilirsiniz.
 • Doküman takip özelliği ile adaylara ait tüm bilgileri saklayabilirsiniz.
 • Adaylar ile görüşme notlarını, ek bilgileri ve görüşmeyi yapan kişinin değerlendirmelerini sistem üzerinde tutabilirsiniz.
 • Uygun olan veya olmayan adayları işaretleyebilir ve elektronik posta ile yanıt mektupları gönderebilirsiniz.
 • Esnek raporlama ile değişik raporlar üretebilirsiniz

Personel Bütçesi

Personel Bütçe çalışmaları işletmelerin geleceği açısından özellikle de kriz dönemlerinde büyük önem taşır. Sezonlara göre değişken iş gücü gereksinimi olan veya büyüme eğilimi içinde olan işletmeler, personel hareketlerinin simülasyonları üzerinden bir takım senaryoları oluşturabilirler.

POROS ik Bütçe Modülü ile istenilen sayıda ve para biriminde taslak personel bütçesi hazırlayabilir, bunun bir tanesini onaylanan bütçe olarak atayabilirsiniz. Ve yıl içinde gerçekleşen personel bütçesi ile (onaylanan personel bütçesi dışında) herhangi bir taslak bütçeyi de karşılaştırmak mümkündür. Fiilli hareketleri muhasebeden alabileceğiniz gibi personel modülünden direkt aktarabilirsiniz veya ihtiyaca göre bir bölümünü veya tamamını elle girebilirsiniz.

 • Arzu ettiğiniz sayıda ve dönemsel olarak taslak bütçeler hazırlayabilirsiniz.
 • Sistemde bütçe tahmini için tahmini kur tanımlamaları yapabilirsiniz.
 • Bütçe yılına ait aylarda çalıştırılacak personel çeşitlerini ve adetlerini tanımlayabilirsiniz.
 • Bütçeleri değişik döviz cinsleri bazında hazırlayabilirsiniz.
 • Taslak bütçelerin içerisinden herhangi birini gerçek bütçe olarak onaylayabilirsiniz.
 • Değişik ücretler üzerinden simülasyonlar yapabilirsiniz.
 • Uygulanacak sosyal yardımları ve diğer yan hakları yıllık olarak tanımlayabilirsiniz.
 • Gelir ve Gider bütçelerinin takibini günlük, aylık ve yıllık olarak yapabilirsiniz.
 • Personel Bordro İşlemleri modülünde gerçekleşen verileri otomatik olarak bütçeye aktarabilir ve karşılaştırma raporlarını (+/- sapmaları) anlık olarak alabilirsiniz.
 • Planlanan fiili bütçe karşılaştırmaları yapabilirsiniz.
 • Sistemde oluşturulmuş senaryo sonuçlarını detaylı şekilde raporlayabilirsiniz.