Hizmetler

Anasayfa/Hizmetler
[rev_slider Avada_Page_Slider]

Hizmetlerimiz Hakkında

BİLTAŞ, ölçeklenebilir, modüler ve standartlar ile uyumlu yazılım çözümleri geliştirir. Konusunda uzman ekibi, çalıştığı projelerde tecrübelerini sizlerle paylaşarak, size sunduğu ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti altına alır.

BİLTAŞ İle Tanışın – Şirketinizin dünyanın en büyük kuruluşlarıyla aynı performans yönetimi avantajlarına, aynı maliyetler veya sürekli BT giderleri olmadan nasıl sahip olabileceğini görün.

Değişik sektörlere yönelik geliştirdiğimiz anahtar teslimi yazılım çözümlerinin yanısıra BİLTAŞ, firmaların özel ihtiyaçlarına göre değişik platformlarda yazılımlar geliştirmektedir. Özel yazılım geliştirme ortamı olarak o anki ihtiyaçlara göre müşteri yeri veya BİLTAŞ ofisi kullanılmaktadır.
Bilişim yatırımlarının etkinliğinin artırılması iş hedeflerine yönelik uygun yazılım çözümleri ile mümkündür. BİLTAŞ olarak müşterilerimize katma değer sağlayan yazılım çözümlerimizi yazılım teknolojilerindeki gelişmeleri çok iyi izlemek suretiyle üretiyoruz. Yazılım çözümlerimizi özellikle sektörel ve dikey pazarları hedefleyerek turizm, yiyecek/içecek, mağaza, endüstri, genel sektör, ticaret ve sanayi odaları ve hizmet sektörlerine yönelik sektörel iş uygulamaları, yazılım uyarlama ve entegrasyonu, yazılım projeleri yönetimi ve denetimi, danışmanlık ve destek hizmetleri şeklinde sunuyoruz.
Günümüz rekabet ortamında ihtisaslaşmanın önemini iyi bilen BİLTAŞ, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları uzmanlık hizmetlerini, ilgili müşteri adreslerinde geçici veya sürekli eleman istihdam etme yöntemi ile karşılamaktadır. Bu elemanlar BİLTAŞ personeli olup, konularında özel olarak eğitilmiş ve deneyimli personellerdir.

Kendi ana faaliyet konusu dışındaki hizmetleri dışarıdan kiralama yöntemi ile sağlamak dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yöntemle firmalar, teknolojiyi güncel olarak takip etme imkanlarına ulaşmanın yanısıra, profesyonel destek ve eleman sürekliliğine kavuşmuş olmaktadırlar.

Birçok firmaya elaman kiralama hizmeti sunan BİLTAŞ, bu hizmetlerini aşağıdaki kurallar çerçevesinde vermektedir;

  • Personel Seçimi

MÜŞTERİ’de görev alacak BİLTAŞ personeli konusuna hakim ve tecrübeli kişilerden seçilir.

  • Güvenlik

BİLTAŞ, MÜŞTERİ bilgilerinin güvenliğini ön planda tutar ve bilgi bankası kuralları ile yaklaşır.

  • Personel Değişimi

MÜŞTERİ’de görevlendirilen BİLTAŞ personeli gerektiğinde, MÜŞTERİ’nin yazılı isteği ile görevinden alınarak yerine yenisi atanabilir.

  • Personel Yedekleme

BİLTAŞ, MÜŞTERİ’de üstlendiği görevlerini aksaksız yürütebilmesi için personelini yedekler.

  • Koordinasyon

MÜŞTERİ’nin isteği doğrultusunda proje koordinasyon sorumluluğunu da BİLTAŞ üstlenebilir.

Müşterilerimizin, doğru bilgiye ve iş hedeflerine ulaşmak için bilgi teknolojilerini en etkin ve verimli şekilde kullanabilmelerini sağlayacak IT/Bilişim danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz.

IT/Bilişim danışmanlığı en yeni teknolojilere ilişkin bilgilerden yararlanarak müşterinin iş plan ve problemlerine en iyi şekilde yanıt veren IT çözümünün geliştirilmesine yönelik verilen hizmetlerdir. IT Uygulama danışmanlığı, büyük IT projeleri için uygulama danışmanlığı, proje planlama hizmetleri ve uygulama aşaması için proje yönetimi hizmetlerini içerir. IT İşletme danışmanlığı, mevcut IT altyapısının  işlevsel etkinliğini sağlamaya yönelik verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizdir.
Teknoloji ve süreç uzmanlığına sahip deneyimli danışmanlık kadrosu ile sunulan dinamik ve çözüm odaklı danışmanlık hizmetleri, kurum ve işletmelerin bilgi teknolojisi yatırımlarından maksimum faydayı sağlamalarını hedeflemektedir. Kurumların bilgi teknolojisi vizyonlarının belirlenmesinden analiz, planlama, uygulama ve destek süreçlerine kadar her aşamada sunulan danışmanlık hizmetleri ile müşterilerimize stratejik avantaj sağlıyoruz.

Birden çok hizmet bileşenini içerisinde barındıran bilişim projelerinin karakteristik yapısı, çok sayıda farklı birimin, disiplinlerin ve teknolojinin biraraya getirilerek entegre çözüm üretilmesini gerektirmektedir. Bu tür ve aynı zamanda dış kaynak kullanımı da gerektiren projeler, profesyonel disiplin anlayışı içerisinde şekillendirilmiş bir proje yönetimi gerektirir.
Karmaşık projeleri başarıla sonuçlandırmak, projelerin ancak etkin metodolojilerle yönetilmesine bağlıdır. BİLTAŞ, her ölçekteki projelerin iş süreçlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolünde özel metodolojiler ve organizasyon yapılarını geliştirir ve uygular.

Uzun yıllara dayanan proje yönetimi deneyimi ile özellikle günümüzün, kaynakların daha etkin kullanılması, projelerin daha kapsamlı yapıları, artan rekabet ortamı ve müşteri beklentilerine cevap verilmektedir.

Projelere özel teknik ve organizasyonel dokümantasyon oluşturulur. Proje yöneticileri işin belirlenen çerçeve içerisinde ve daha önce analiz edilen maliyetler dahilinde hatasız olarak gerçekleşmesini sağlarlar.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.

İletişim Sayfası
İletişim Sayfası