Project Description

Biltaş Bakım ve Onarım Çözümleri

BSOFTbakım, işletmenizin makine, bina, teçhizat v.b. ekipmanlarının
bakım operasyonlarını yapan modern bir Bakım ve Onarım yazılımıdır.

ÜCRETSİZ DEMO TALEP ET!

  Ücretsiz Demo Talep Et

  Teklif ya da bilgi almak için
  0232 462 59 59 ya da formu doldurun!

  Biltaş Bakım ve Onarım Çözümleri

  ERP sistemleri ile tam entegre.

  Şirketinizin Bakım masraflarını BSOFTbakım ile %80 oranında azaltın!

  • Tesis ömrünü artırır.
  • Üretim sürekliliğini sağlar.
  • Kolay kurulum ve kısa sürede devreye alınır.
  • Periyodik Bakım
  • Kestirimci Bakım
  • Arızi Bakım
  • İş emirleri

  BSOFTbakım, işletmenizin makine, bina, teçhizat v.b. ekipmanlarının bakım operasyonlarını yapan modern bir Bakım ve Onarım yazılımıdır.

  Modüller

  Gelişen teknoloji ile beraber makinelerin üretimdeki fonksiyonları her geçen gün artmaktadır. Bu artış, sağladığı faydaların yanı sıra makinelerin bakım ve yönetim sistemlerinin en iyi şekilde kurulması ve yönetilmesi zorunluluğunu da getirmiştir. Makinelerinin bakım yönetim sistemlerini iyi kuramayan işletmeler maalesef, üretimlerinin aksaması, maliyetlerinin artması gibi bir dizi sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar.

  Bu anlamda, yukarıda bahsedilen sorunlara çözüm üretmek için geliştirilen BSOFTbakım Bakım ve Onarım Yönetim Sistemi Yazılımı, işletmelerin bu alanda karşılaştığı tüm ihtiyaçlar ve sorunlar düşünülerek hazırlanmıştır.

  Oldukça kapsamlı olarak geliştirdiğimiz BSOFTbakım Bakım ve Onarım Yönetimi Sistemi Modülü, işletmenize ait tesislerin, makinelerin, diğer araç ve gereçlerin belirli zamanlardaki bakımlarının ve beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan arızalarının giderilmesi için yürütülen aktivitelerin, düzenli bir şekilde planlanmasını, gerçekleştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

  BSOFTbakım Bakım ve Onarım Modülü’nün ana hedefi, sürekli üretimde ve özellikle proses imalatında tesis, makine ve diğer araç ve gereçlerde oluşabilecek arızaları planlı bakımlarla minimize ederek, üretim sürecinin verimliliğini yükseltmektir.

  Ana Başlıklar Olarak İçeriği

  • İşletmenizde kullandığınız makineleri tanımlayabilecek ve bu makineleri seri numarasından hangi bölümde kullanıldığına elektrik güç tüketiminden montaj tarihine kadar çok detaylı bir şekilde takip edebileceksiniz,
  • Kullanıcı yetkilendirme modülü ile kullanıcılarınıza ayrıntılı yetkiler verebileceksiniz,
  • MARS kendi modülleri ile entegre kullanılması durumunda, çoklu depo çalışma özeliği sayesinde malzeme ve yedek parçalarınızın kontrolü için sınırsız sayıda depo açabileceksiniz,
  • Malzeme ve yedek parçalarınıza asgari ve azami stok seviyeleri tanımlayıp bu seviyelere göre stok takibi yapabileceksiniz,
  • Depo ve bakım bölümlerinde çalışan personellerinizi tanımlayıp hangi arızaya kimin müdahale ettiğini takip edebileceksiniz,
  • Depo ve bölüm bazında siparişlerinizi girebilecek, bunların tamamlanma durumlarını takip edebileceksiniz,
  • Arızalanan makinelerin arıza ve tamirat kayıtlarını tutabilecek, bunlarla ilgili çok detaylı raporlar alabileceksiniz,
  • Dışarıya bakıma gönderilen makine ve parçaların takibini yapabilecek ve raporlarını alabileceksiniz,
  • Makinelerinize bakım süreleri tanımlayabilecek ve bu bakımlar için sistemin otomatik uyarıda bulunmasını sağlayabileceksiniz,
  • Planladığınız bakımlar için bölümlere ve personele iş emri atayabilecek bunların sonuçlarını izleyebileceksiniz,
  • Kendi isteğinize göre rapor tasarımı yapabilecek, bunları farklı isimlerle kaydederek dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz,

  Bakım ve Onarım Yönetim Sistemi içerisinde yer alacak ana fonksiyonların içeriği ise özet olarak aşağıda gibidir;

  GENEL TANIMLAMALAR

  • Genel Parametreler:
   Program içinde kullanılan genel parametreler tanımlanır. Entegrasyon bilgileri, saat ve döviz birimleri
  • Lokasyon Tanımları:
   Bakım Onarımı Yapılacak Makinelerin Lokasyon Tanımlamaları Yapılır.
  • Personel Tanımları:
   Personellerin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, mesai ücretleri
  • Vardiya Notları:
   Vardiya değişiminde bir sonraki vardiyaya notlar
  • Talep Formu:
   Satın Alma Talep Formu
  • Enerji Yönetimi:
   Elektrik, Su, Doğalgaz Giderleri Aylık Fatura Takibi
  • Arıza Tanımları:
   Makine / Araç bağımsız genel Arıza Tanımları
  • Bakım Tanımları:
   Makine / Araç bağımsız genel Bakım Tanımları
  • Talimat Bilgileri:
   Arıza ve bakımlarda kullanılan Arıza / Bakım talimatları ve Güvenlik Talimatları tanımları
  • Kod Tanımları :
   Tüm Bakım Onarım Sistemi içerisinde dinamik olarak eklenip güncellenebilen özellikler
  • Makine / Araç Tanımlamaları :
   Bakım Onarım Sistemi içerisindeki tüm elemanların tanımları. Bu Elemanlara ait alt tanımlar :
  • Ekipman Bilgileri : Makine / Aracın ekipmanları
  • Lokasyon Bilgileri : Makine / Aracın şu anki ve daha önceden bulunduğu tüm lokasyonların listesi
  • Yedek Parça Bilgileri : Makine / Aracın yedek Parça Listesi
  • Güvenlik Donanımları :
  • Sarf Bilgileri : Makine / Aracın periyodik olarak sarf ettiği malzemelerin listesi
  • Sigorta Bilgileri :
  • Vergi ve Muayene bilgileri :
  • İş Kazası Bilgileri : Tarih, kaza geçiren Personel ve Eklenen Dökümanlar
  • Sayaç Bilgileri : Varsa Makine / Aracın Tarihlerde okunan sayaç değerleri
  • Sürücü Bilgileri : Makine / Aracı kullanabilen Personel listesi
  • Aksesuar Bilgileri :
  • Kestirimci Bakım Makine Ölçüm Bilgileri : Makine / Araca ve ekipmanlarına uygulanabilecek Kestirimci Bakım Tanımaları
  • Kestirimci Bakım Analizleri : Makine / Araca ve Ekipmanlarına kestirimci bakım için yapılmış Analizler
  • Makine – Tesisin Teknik Özellikleri
   • Alım Tarihi, Maliyeti, Alınan Firma Bilgileri, Durumu(2.El, Yeni)
   • Amortisman Takibi
   • Alımda kimler görev aldı, karşılaştırma formları, diğer firmaların bilgileri
   • Makinanın Nakliye bilgileri (Boyutları, Ağırlığı), Yerleştirme yaparken hangi yöntem ve araç kullanıldı (kaç tonluk vinç veya forklift)
   • Makina/Tesisin lokasyon bilgileri (Şu an nerede, geçmişte neredeydi)
   • Ürün (Makine) ağacı ve her kalemin teknik özellikleri (Gücü , Devri , Malzemesi , Akım/Voltajı , Frekası , Hassasiyeti vs)
   • Önemli Yedek parçalarının listesi (kodları , Termin süreleri , temin edilecek firmaların bilgileri , fiyatları)
   • Garanti Süresi Takibi
    • Yeni cihaz Garanti Süresi Takibi
    • Tamir – Revizyon Garanti Süresi Takibi
     • Tüm makine
     • Makinanın tamir veya servis gören veya değişen parçasının garanti süresi takibi
    • Garanti Süresi Bitiş alarmı
   • Makine /Tesisin Geçirdiği Revizyonlar
    • Değişen parçalar
    • Eklemeler
   • Makine/Tesise Ait Dosyalar Klasörü
    • Çizimler
    • PLC Programları
    • Resimler Vs
   • Makine/Tesiste Meydana Gelen İş Kazaları (Personel Programındaki İSG raporuna direkt geçiş özelliği)
   • Makine/Tesise ait güvenlik donanımları listesi
   • Makine/Tesisin periyodik kontrol Planı
   • Makine/Tesisin Yağlama Planı
   • Makine/Tesise Ait Talimatlar
    • Çalıştırma Talimatı
    • Güvenlik Talimatı
     • Tehlikeli Kimyasallar
     • Lock Out – Tag Out Gereklilikleri ve LOTTO planı
     • Makine / Testte Çalışırken Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlar listesi
   • Makine/Tesisin Çevre Yönleri
    • Atıkları
     • Emisyonları (Emisyon Değerleri)
     • Yağlar (cinsi , miktarı vs) , Fatura değerleri
     • Kimyasallar (cinsi , Miktarı[kg/yıl])
     • Atık Su
      • Teknik analiz Değerleri
      • Fatura Kayıtları
     • Katı Atıkları
      • Kağıt–Karton Atık miktarları ve Fatura Değeri
      • Naylon Atık Miktarı ve Fatura Değerleri
      • Elektronik atık miktarları ve Fatura Değerleri
      • Diğer katı atıklar
     • Kontamine Atıklar
      • Kontamine Atık miktarları ve Fatura değerleri
      • Kontamine Bez Atık Miktarları ve Fatura Değerleri
     • Doğal kaynak kullanımı
      • Hava (m^3/dk, bar, Kalite)
      • Su
       • (m^3/dk, bar, C, Sertlik, Kalite)
       • Aylık Fatura Kayıtları
      • Kurulu Elektrik Gücü Tüketimi (Yükte kW, Boşta kW)
      • Kimyasal (listesi)
      • Doğal Gaz (Nm^3/h, mbar)
      • Gürültü (dBA)
     • Makine Çalışma Performansı
      • Taahhüt edilen OEE değerleri
      • Gerçekleşen OEE değerleri (günlük)

  YÖNETİM TANIMLAMALARI

  • Veritabanı Bağlantı Ayarları
  • Kullanıcı Lokasyon Hakları:
   Kullanıcının Makine / Araç Parkını, İş Taleplerini ve İş Emirlerini Görmesini sağlayan hakların yönetimi
  • Personel Bilgilendirme Lokasyon Hakları:
   Bilgilendirme Servisinin kullandığı Personel haklarının Yönetimi. (İş talebi girildiğinde, İş emri oluşturulduğunda, Planlı Bakımların Hatırlatmalarında …)
  • Pozisyonlara göre Bilgilendirme Lokasyon Hakları:
   Bilgilendirme Servisinin Kullandığı Personel bazlı değil, Personelin İş Pozisyonu bazlı haklarının yönetimi.
  • Log Yönetimi:
   MARS uygulaması içerinde yapılan tüm işlemlerin, event ve exceptionların yönetimi

  ARİZİ BAKIM

  • Arıza Bildirimi (İş Emri)
   • Atölye ve bölümlerin bilgisayar ortamında arızayı bildirmeleri
   • Bakım Bölümünde yazıcıdan çıktıların alınması
   • Aciliyet sırası verebilme
   • Ana ve alt iş emirlerinin oluşturulması
   • Çok küçük işler için İş emirsiz işlem yapabilme
  • İş Emri Onayı, Görevlendirme
  • Arızanın Giderilmesi
   • Yapılan çalışmaların kayıtları
   • Çalışan personel ve süreleri
   • Kök neden araştırması
   • Kullanılan malzemeler ve maliyetleri
   • Toplam arıza maliyeti
   • Güvenlik uyarıları
   • Teknik uyarılar
   • Yapılan değişikliklerin kayıt edilmesi
  • Arıza İş Emrinin Kapatılması
   • Usta-Ustabaşı Onayı
   • İlgili Atölye Şefi Onayı
   • Bakım Şefi Onayı
  • Arızanın Beklemesi
   • Satın Alma Kaynaklı Bekleme
   • Sipariş Formu Bilgileri ve Termin
   • Fiyat
  • Dış Servis – Tedarikçi Kaynaklı
   • Sipariş Formu Bilgileri ve Termin
   • Firma Bilgileri
   • Fiyat
  • Bakım Kaynaklı
   • Revizyon
   • Makine Çalışıyor, Arıza Takip Edilecek

  PERİYODİK BAKIM

  • Koruyucu Periyodik Bakım
   • Otomatik İş Emri Açma
   • Günlük, Aylık, Üçaylık, Altıaylık, Yıllık Makine Bakım Listeleri
   • İSO 9000 Doküman Sistemindeki Kontrol Form Listeleri
   • Kullanılan Yedek parça, Malzeme, Personel ve süre bilgileri
   • Güvenlik Uyarıları
   • Uyarı/Alarm modülü
  • Yasal Periyodik Kontroller
   • Otomatik İş Emri Açma
   • İSO 9000 Doküman Sistemindeki Kontrol Form Listeleri
   • Uyarı/Alarm Modülü

  KESTİRİMCİ BAKIM

  • Otomatik İş Emri Açma
  • Kestirimci Bakım Yapılan Makine ve cihazların listesi, kestirimci bakım parametrelerinin değerleri
  • Kestirimci Bakım Araçlarının Sicil Kartları
  • Kestirimci Bakım Talimatları
  • Güvenlik Uyarıları
  • Kestirimci Bakım Sonuçları

  OPERATÖR BAKIMLARI

  • Operatör Bakım Formları ile İSO 9000 Dökümantasyon Sistemindeki formlar uyumu
  • Güvenlik Uyarıları
  • Operatör Bakım Onayları

  TEZGAH YAĞLAMA KARTLARI

  • İSO 9000 Dökümantasyon Sistemi Yapısı

  OPERASYONLAR

  • İş Talepleri – İş Emri: Herhangi bir bakım, arıza ya da revizyon / yenileme nedeni ile İş Talebi oluşturulur.
   • Departmanda usta talebi uygunsuz görüp iptal edebilir (Talep Kapanır). Ya da talebi onaylar ve talep Bakım Onarım Şefinin ekranına düşer.
   • Bakım Onarım Şefi talebi uygunsuz görüp iptal edebilir (Talep Kapanır). Ya da talebi iş emrine çevirir.
   • İş Emri Oluştuktan sonra ;
    • Bu iş emri içinde yapılan Bakımlar, Arızalar, İmalat ve Revizeler,
    • Bakım, Arıza, İmalat ve Revize için çalışan Personeller, çalışma süreleri, kullanılan Malzemeler, Makine Duruş Süreleri, İş Tanımları ve Dış Servis Bilgileri tanımlanarak takip edilebilir.
    • Bu Süreç içerisinde iş emri durumu değiştirilerek takibi kolaylaştırılabilir. (Dış Servis Bekliyor, Malzeme Bekliyor, Onay Bekliyor, Personel Bekliyor.)
   • İş Emri tamamlandıktan sonra iş emri kapatılır ve yetkili kişiler bilgilendirme servisi üzerinden bilgilendirilir (Mail, Sms, Fax)
   • Gerektiğinde İş Emri yeniden açılabilir ve iş tanımları yapılabilir.
  • İş Emri : İş Talebi oluşturulmaya gerek duyulmayan operasyonlar için direk İş Emri oluşturularak takibi yapılabilir.
  • Periyodik Bakım Planları : Makine / Araçlara Sayaç ya da Tarih bazlı yapılması gereken bakımlar periyodik olarak Planlanabilir. Makine / Araç, sabit tarihlerde (01.01.09; 01.07.2009), periyodik tarihlerde (Her 3 ayda bir) ya da sayaç bazlı takip ediliyorsa sabit sayaçlarda (10bin, 50 bin) veya periyodik sayaçlarda (Her 10 bin de) Bakım yapılmak üzere planlanabilir.
   • Tarih veya Sayaç Bazlı planlanmış bakımlar tek tek ya da toplu olarak İş Emrine dönüştürülebilir.
   • Periyodik bakımlardan oluşturulmuş İş Emirleri, kapatıldıklarında Periyodik bakımlarını yeniden Planlarlar
  • Sayaç Güncelleme : Üzerinde sayaç takibi yapılan Makine / Araçların sayaçları tahmini ya da gerçek değerlerle güncellenir.

  STOK ve CARİ İŞLEMLER

  • Ana Gruplar
  • Malzeme Bilgileri
  • Ambar Kodları
  • Stok Giriş Çıkış İşlemleri
  • Stok Muavin Görüntüleme
  • Cari Kart Bilgileri

  SATIN ALMA SİPARİŞ FORMU VE SİPARİŞ KAYITLARI

  • Sipariş açma (Satın Alma Formunun doldurulması ve İmzaya Verilmesi)
  • Doldurulan formun kayıt altına alınması, ilgili iş emrine bağlanması
  • Servis, firma tedarikçi vb. iletişim bilgilerinin olduğu kartvizitlik

  ENERJİ YÖNETİMİ

  • Fatura kayıtları
   • Aylık Elektrik Faturaları
   • Aylık Doğalgaz Faturaları
   • Aylık Yakıt Faturaları
  • Elektirik Enerjisi
   • Günlük tüketim bilgileri
   • Günlük CosW bilgileri
   • Tüketim Dağılımı
    • Atölye bazlı dağılım
    • Cihaz bazlı dağılım
     • Rezistanslar
     • Aydınlatma
     • Motorlar
     • Kompresörler
  • Doğalgaz
   • Tüketim Dağılımları

  ALARM MODÜLÜ

  • Periyodik Kontroller
  • Garanti Süreleri
  • Düşük Stok seviyeleri
  • Yağlama /Filtre Değişim Zamanları
  • Yönetim Programları Terminleri
  • Personelce oluşturulmuş özel alarmlar

  GÜVENLİK MODÜLÜ

  • Lock Out – Tag Out Prosedürü oluşturma,
  • Tehlikeli Makine ve Tesis Tanımlama ve takip edebilme
  • Tehlikeli malzemelerin MSDS leri
  • İş Emirleri ve Güvenlik Planlarının ilişkilendirimesi
  • Kişisel koruyucu donanım Kullanım Listesi

  PERFORMANS GÖSTERGELERİ

  • Makine/Tesis Duruş Raporu
  • Arizi Bakım Zamanları
  • Periyodik Bakım Zamanları ve gerçekleştirme oranları
  • Personel Performansları
  • Aylık Ciro /Aylık Bakım Masrafı

  RAPORLAR
  MARS bünyesinde raporlama sihirbazı mevcuttur ve raporlar görsel grafik (çubuk, pasta, eğri vs) ve liste halinde seçmeli olarak alınabilmektedir.

  • Makine/Tesis listesi
  • Bileşen listeleri (Ürün ağacı)
  • Malzeme Kullanım Raporu
  • Bakımların iş tiplerine Göre dağılım raporu
  • Makine Bazında Bakım maliyet Raporu
  • En çoklar analizi
  • Aylık bazda arıza durum grafiği
  • Aylık Bakım maliyetleri Raporu
  • Duruş Raporları
  • Amortisman Raporu
  • Enerji tüketimi Raporu
  • Enerji Maliyeti Analiz Raporu (Toplam enerji Tüketimi / Ciro)
  • İstenilen parametrelerin seçimi ile istenilen rapor

  EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

  • Müdür Ekranları
   • Duran Makine ve Tesisler, Duruş nedenleri, Arıza Giderme Terminleri
   • Standart Rapor İkonları
   • Kritik tezgahların izlenmesi
  • Bakım Bölümü Ekranları
   • Arıza takip ekranı
   • Alarm Ekranı
   • Bekleyen arızalar ekranı
   • Raporlama
   • Yasal periyodik Bakımlar
   • Stok
   • Sipariş Formu
   • Yönetim Programlarını izleme
   • Enerji yönetimi
  • Atölye ve Bölüm Sorumluları ekranları
   • Arıza bildirme
   • Kendi arızalarını izleme
   • Standart rapor ikonları
   • Tezgah sicil kayıtları
  BSOFTbakım Bakım ve Onarım Programı içerisindeki her türlü uyarıyı (iş talebi, iş emri oluşum değişikliklerini, planlı bakım zamanlarını, kestirimci bakım uyarılarını v.b.) dilediğiniz kişi ve kişilere SMS, Mail, Pop Up ile yapan modüldür.
  BSOFTbakım’ın içerisinde yer alan birçok operasyonel işlemi, mobil cihazlar üzerinde yapılmasını sağlayan ve BSOFTbakım Bilgilendirme ile de haberleşebilen bir yazılım modülüdür.