Marina Yönetim Sistemi

Anasayfa/Güncel Çözümler/Marina Yönetim Sistemi

Project Description

Modüller

BSOFTmarin’de Rezervasyon 

 • Rezervasyon giriş işleminin yapılması için tekne ve tekne sahibi ile ilgili ön bilgileri kaydedebilmek, (Tekne Bilgileri; Tekne adı, Tekne tipi, Bayrağı, Eni, Boyu, Derinliği, Giriş-Çıkış Tarihi, Marinaya geliş nedeni, Bağlı olduğu liman, Tekne durumu, Acenta / Cari kodu, Kimlik Bilgileri; Tekne sahibi, Yetkili kişi, Kontak Kurulan Kişi / Acenta, Fatura Bilgileri; Fatura Adı, Fatura Adresi, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, TC. Kimlik Numarası),
 • Teknenin marinaya girişinde alacağı hizmetleri önceden rezervasyon kartında belirleyebilmek,
 • Kişiye özel kur belirleyebilmek,
 • Rezervasyon ile ilgili Doküman, ek bilgileri sistem üzerinde saklayabilmek. Daha sonra bu bilgileri inceleyebilmek,
 • Rezervasyon sırasında verilen bilgilere göre tekneyi istenilen ya da ilgili tarihler arasında müsait olan Ponton ve Tonoz ile ilişkilendirebilmek,
 • Teknenin sigorta bilgilerini rezervasyon kartı üzerinde takip edebilmek,
 • Teknenin sigorta evraklarını takibi sistem üzerinde saklayıp, görüntüleyebilmek,
 • Rezervasyon kaydı alınan teknenin kara listede olup olmadığını sistemde görebilmek.

BSOFTmarin’de Sözleşme: 

 • İstenildiği kadar sözleşme tipi ile çalışabilmek. (Bağlama Sözleşmesi, Lift (Çekme – Atma) Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Depo Sözleşmesi, Park (Karada Bağlama Sözleşmesi).
 • Sözleşme tipleri bazında yüksek veya düşük sezonlar bazında farklı para cinslerinde fiyat Listeleri tanımlayabilmek.
 • Fiyat listelerinde m2’ye, tonaja ve kalacağı gün sayısına ve sezonlara göre birim fiyat belirleyebilmek.
 • Belirlenen fiyat listeleri bazında Müşteriler ile iletişime geçilerek istenilen tarihlerde verilen tekne bilgilerine göre sözleşme teklifleri hazırlayabilmek.
 • Hazırlanan teklifleri farklı formatlarda saklayıp basabilmek ve müşteriye mail olarak gönderebilmek.
 • Sözleşmede kullanılmak üzere Tekne, müşteri bilgileri, cari hesap tanımlamalarını yapabilmek.
 • Sözleşme ile ilgili istenilen formatta kapak basımı ve sözleşme formu basımı yapabilmek.
 • Oluşturulan sözleşmenin .pdf,.xls,.doc ..v.s farklı formatlarda sistem üzerinde ilgili sözleşme kaydına bağlı olarak saklayabilmek.
 • Sözleşmelerin onay sürecinden geçebilmesi için gerekli tekne evraklarının sisteme girilmesini sağlamak,eksik evrak durumunda kullanıcının uyarılarak sözleşmenin onayını vermemek.
 • Sözleşme Bağlama ise verilen denizde veya karada olma durumunu sistemde tanımlayabilmek.
 • Deniz ya da Karada Bağlama durumuna göre Sözleşme üzerine Kara Farkı Tutarı hesaplayabilmek.
 • Yetki bazında Sözleşme üzerinde iskonto ve indirim oranı/Tutarı hesaplayabilmek.
 • Yetki bazında elle fiyat verebilmek.
 • Çekme – Atma ile ilgili çekek ekibine verilecek belgeleri oluşturup, basımı yapabilmek.
 • Çekme – Atma yapılan teknenin Gümrük için gerekli evraklarını oluşturup, basımını yapabilmek.
 • Kara Park alanının planlaması için özel renk paletleri ve periyodlarını belirleyebilmek.
 • Ponton ve Tonoz müsaitlik durumlarını teknenin en, boy ve derinlik bilgilerine göre rezervasyon ve sözleşme bilgilerini alabilmek.

BSOFTmarin’de Hizmetler: 

 • Hizmetler parametrik olarak ücretli ve ücretsiz olarak ihtiyaca göre tanımlanabilir.
 • Marina içinde verilen (Elektrik,su..v.s) ve marina dışından alınan hizmetler (Usta Girişi, Teknik servis hizmeti ..v.s) sistem üzerinde takip edilebilir.
 • Sistem üzerinde sözleşme tipleri de birer hizmet olarak sistemde tanımlanmış olup sözleşmelerin onayında sistem otomatik olarak müşteri extresini borçlu hale getirir.
 • Harcama kalemleri birer hizmet olarak tanımlandığı gibi ödeme işlemleri de birer hizmet olarak sisteme tanımlanır. (Nakit,Kredi Kartı,Havale..v.s)
 • Hizmet tanımlarında ilgili hizmetin hangi fatura grubunda takip edileceği tanımlanabilir.
 • Hizmetlerin KDV tanımları, dahil/hariç bilgileri ön değer olarak sistem üzerinde takip edilebilir.
 • Ücretli hizmetler sözleşme bitiş tarihlerinde hesaplanarak müşteriden tahsil edilmesi sağlanır.
 • Kişilerin ve kurumların sözleşme bitiş tarihine kadar sisteme kendi kullanıcısı ile girip borç ve alacağını takip edebilmesi sağlanır.
 • Borç ve sözleşme mektuplarının üretilmesini yapabilirsiniz.
 • Haberleşme, temizlik, bakım, teknik servis, telefon, dalgıç, vb. ek hizmet girişleri ve maliyetlendirilmesini yapabiliriniz.
 • Farklı dillerde ve para birimlerinde faturalama yapılabilir.
 • Değişik oranlarda KDV tanımları yapılabilir.
 • Alacakların takibi, ödemeler, müşteri veya tekneye yönelik finansal işlemler yapılabilir.
 • Sistem üzerinde yapılmış hiçbir extre bilgisini silememek sadece iptal işlemini yapabilmek.

BSOFTmarin’de  Günlük Tekne İşlemleri:

BSOFTmarin, ile işletmenizdeki Günlük Tekne İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

 • Müşteri Teklifi oluşturabilmek ve mail olarak müşteriye gönderbilmek,
 • Rezervasyon alabilmek,
 • Sözleşme girişi yapabilmek,
 • Tekne giriş, çıkış, yer değiştirme, sefere çıkış işlemlerini yapabilmek,
 • İstek üzerine teklif hazırlayabilmek,
 • Ponton ve Tonoz durum kontrolü yapabilmek,
 • Müşteri extresi üzerinde farklı para cinslerinde ve kur bilgilerinde hizmet girişi işlemi yapabilmek,
 • Müşteri extresi üzerinde farklı para cinlerinde ve kur bilgilerinde ödeme işlemi yapabilmek,
 • Müşteri extresi üzerinde açık ve kapalı fatura işlemi yapabilmek,
 • Liman vaziyet planı üzerinde tekne tonoz yerlerinin dizaynını yapabilmek,
 • Rezervasyon sırasında tonoz ile ilgili tekneyi ilişkilendirebilmek,
 • Onaylı teknelerin vaziyet planı üzerinde ilgili tonozda otomatik görüntülenmesini sağlamak,
 • Vaziyet Planı üzerinden sağ click işlemi ile tonoz ve tekne durumunu, tonoz üzerindeki sözleşme ve rezervasyon bilgilerine ulaşabilmek,
 • Günlük tonoz ve ponton durumlarını dolu/boş olarak görüntüleyebilmek,
 • Günlük, haftalık, aylık raporlama yapabilmek,
 • Verilen tarihler arasında Kümülatif Rapor basımı yapabilmek,
 • Sözleşmesi veya sigortası biten tekneleri sistem üzerinde takip edebilmek ,
 • Teknelerin yerlerini değiştirebilmek,
 • Marinaya gelen günlük, kısa süreli, uzun süreli teknelerin istenen kriterlerde yer bulma (yerleştirme optimizasyonu), rezervasyon ve kontrat işlemleri,
 • Geçici olarak teknelerin yerlerine günübirlik tekneler bağlayabilmek,
 • Teknelerin çıkış işlemlerini yapabilmek,
 • Liman veya kara alanındaki teknelerin durumu,
 • Kara park alanı planlaması,
 • Sistem üzerinde yapılan her işlemin tarih, saat ve kullanıcı bilgisi sistem üzerinde loglanmaktadır.
BSOFTmarin, işletmenizde var olan deniz kısmındaki  tonoz bağlama alanlarınızı ve kara kısmındaki karapark alanlarınızı max. verim alacak şekilde planlamanıza yardımcı olur.

 • Tonoz bilgilerinizin doluluk durumunu takip edebilirsiniz.
 • Tonozlara bağlı tekne ve müşteri rezervasyon, sözleşme , sefer bilgilerini takip edebilirsiniz.
 • Tonozların bloke ve rezerv durumlarını takip edebilirsiniz.
 • Marinanızın görsel olarak doluluğunu kuş bakışı marina krokisi üzerinde görebilirsiniz.
 • Kroki üzerinde tekne yerleşimi ile ilgili işlemler yapabilirsiniz.
 • Kara planlamanızı teknelerin gerçek en * boy bilgilerine göre yapabilirsiniz.
 • Kara alanındaki dolu ve kalan boş alan bilginizi m2 olarak alabilirsiniz.
 • Kara alanındaki teknelerin sözleşme bitiş tarihlerine göre teknelerin renklendirmesini yapabilir ve kara alan görselinde teknelerin sistem tarihine göre denize inişlerini takip edebilirsiniz.
 • Kara Park alan görseli üzerinde teknelerin sürükle bırak ve 360 derece döndürme özelliği ile gerçek vaziyet planına göre ekran üzerine konumlandırılması sağlanır.
 • Kara Park alan yüzölçümü ve gerçek tekne boyutlarına göre karapark alanı planlaması yapılır.
 • Karadaki konum bilgisinin sistem üzerinden takibi sağlanır.
 • Görsel deniz krokisi üzerinde teknelerin tonoz bağlama, yer değiştirme, sefere gönderim ve seferden geri dönme işlemleri yapılır.
 • Denizdeki teknenin konum bilgisinin ve hangi tonoza bağlı olduğu bilgisinin, sistem üzerinden takibi sağlanır.
BSOFTmarin Marina Yönetim Sistemi, işletmenizdeki palamar ve çekek ekibinin yapmakta oldukları işlemlerin mobil cihazlar kullanılarak daha hızlı veri girişi ve akışını sağlamaktadır. Ayrıca Yönetim ekibinin her an ulaşabileceği marina yönetim raporlarının mobil cihazlar üzerinden alınabilmesi sağlayan güncel bir marinacılık yazılımıdır.

 • Palamar ekibinin marinaya yeni gelen teknenin bilgilerini girişini Bluetooth cihaz alt yapısı kullanılarak yapması sağlanır.
 • Palamar ekibinin tekneyi müsait tonoza yönlendirmesi sistem üzerinden sağlanır.
 • Palamar ekibine tekne bağlama konumunun iletilmesini sağlanır.
 • Teknenin sefere gönderimi ve seferden geri gelme bilgisinin sisteme girişi sağlanır.
 • Çekek ekibinin çekeceği teknenin konum bilgisi ve teknenin teknik bilgilerinin tekne çekek operatörüne iletilmesi sağlanır.
 • Denize atılacak teknenin konum bilgisinin çekek operatörüne iletilmesi sağlanır.
 • Çekek operatörünün denize atım veya denizden çekim işlemlerinin takibi sağlanır.
 • Yönetim ekibinin mobil cihazlar üzerinde raporlama yapması sağlanır.
BSOFTmarin marina programı, işletmenize bakım yapılmak üzere gelen ve karaya çekim işlemi ile başlayan hizmet sürecini en detay şekilde takip etmenize yardımcı olur.

 • Taşeron firma, malzeme temel bilgileri takibini sağlayabilirsiniz ,
 • Servis hizmetlerinin tanımlarını ve tutarlarını belirleyebilirsiniz,
 • Tekneler için İş emirleri oluşturabilirsiniz,
 • Detaylı iş takibi yapabilirsiniz,
 • Kullanılan malzemelerin miktar ve tutarlarının takip edebilirsiniz,
 • Taşeron hakedişlerinin belirleyebilirsiniz,
 • Görsel bilgi destekli servis takibi yapabilirsiniz,
 • Teknelerin Periyodik Bakımlarını sistem üzerinden takip edebilirsiniz,
 • Periyodik bakımlar için otomatik iş emri açabilirsiniz,
 • Periyodik bakımların aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık tekne/motor bakım listelerini alabilirsiniz,
 • Kullanılan Yedek parça, Malzeme, Personel ve süre bilgilerini takip edebilirsiniz,
 • Güvenlik Uyarılarını takip edebilirsiniz,
 • Uyarı/Alarm bilgilendirme sistemini kullanabilirsiniz.
BSOFTmarin Marina Yönetim Sistemi, işletmenizde kullanmakta olduğunuz Pedestal uygulaması ile entegrasyon sağlayabilecek alt yapıya sahiptir.

 • Pedestal alt yapısı Online ise pedestal üzerindeki verilere erişilerek istenilen bilgiye ulaşılır ve Müşteri extresi ile entegrasyon sağlanır.
 • Pedestal alt yapısı Offline kart okutma şeklinde kendi içinde çalışan bir sistem ise pedestallara okutulan kart sistemi ile entegrasyon işlemi sağlanır. Kartlara yapılan yükleme işlemleri BSOFTmarin marina yazılımı ile gerçekleşir ve Müşteri extresi ile entegrasyon sağlanır.