Tivoli

Tivoli

IBM Hizmet Yönetimi (IBM Service Management), kaliteli hizmetlerin sağlanması, risk ve uyumluluk standartlarının yönetilmesi, yatırım getirilerinin en üst düzeye çıkarılması ve iş büyümesinin hızlandırılması açılarından gerekli olan görünürlük, denetim ve otomasyon olanaklarını sağlayan bir yazılımdır. BT altyapınızın yönetilmesi, bir BT stratejisi geliştirmenin temelidir. Orta ölçekli işletmeler için, ekonomik kapasite de dahil olmak üzere pek çok etken çoğunlukla kuruluşun sistemlerini, verilerini ve güvenliğini destekleyen başarılı yönetim araçlarına sahip güçlü bir altyapıya bağlıdır. Depolama Yönetimi

Depolama yazılımı, depolanan bilgilerin erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlar ve ve bu bilgilerin performansını yönetir. · Tivoli Continuous Data Protection

o

Veriler için güvenilir kurtarma noktalarının kesintisiz ve otomatikleştirilmiş bir şekilde oluşturulması, izlenmesi ve depolanması aracılığıyla kurtarılabilirliği sağlar.

· Tivoli Storage Manager

o

Verilerin yedekleme ve arşiv kopyalarını çevrimdışı ortamda depolayarak, kuruluşunuzun verilerini donanım arızalarına ve diğer hatalara karşı korur. Dizüstü bilgisayarlardan ana bilgisayarlara kadar onlarca farklı işletim sistemini çalıştıran ve İnternet, WAN veya LAN üzerinden birbirine bağlı olan yüzlerce bilgisayarı koruyabilecek ölçeklendirilebilirliğe sahip Storage Manager, merkezileştirilmiş web tabanlı yönetim, akıllı veri taşıma ve depolama yöntemleri ve kapsamlı ilke tabanlı otomasyon özellikleri sayesinde veri koruma yönetimi maliyetlerini ve hem bilgisayarlar hem de ağlar üzerindeki etkiyi en aza indirir. İsteğe bağlı modüller, iş açısından kritik önem taşıyan ve 365 gün 24 saat çalışması gereken uygulamaların, Storage Manager yazılımının merkezileştirilmiş veri koruması özelliğini, hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmaksızın kullanılabilmesine olanak sağlar. o

Kritik Windows uygulamaları için kesintisiz veri koruması ve kurtarma sağlar

IBM Tivoli Storage Manager FastBack, kuruluşunuzun herhangi bir yerinden, herhangi bir ana ilişkin Microsoft Windows sunucu verilerini hızlı bir şekilde kurtarabilmenizi sağlar. · Tivoli Storage Productivity Center

o

Disk, Veri ve Yöneltme Yapısı İçin Merkezi Araçlar Sağlayarak Kuruluşların Depolama Altyapısı Yönetimini Basitleştirir ve Otomatikleştirir. Farklı türlerden öğeler içeren depolama altyapınızı, uygulamadan arka uç depolama sistemi diskine kadar her yönüyle daha iyi yönetmek için tüm yönetim yeteneklerini tek bir paket fiyatıyla sağlar. Productivity Center Standard Edition ile depolama altyapınızın yönetimini, role dayalı yönetim ve tekli oturum açma özelliklerini kullanarak tek bir arabirimden merkezileştirebilirsiniz. Bu, kuruluşu, yapılandırması ve işletimi kolay modüler tümleşik bileşenlerle tek bir yönetim uygulaması da sağlar. o

Eşler Arası Uzaktan Kopyalama ve FlashCopy gibi gelişmiş depolama eşlemesi hizmetlerini yönetir. Güvenlik

Güvenlik yazılımı, bilgi sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için kullanılır. · Tivoli Access Manager

o

Tüm uygulamalarınız için tek adımda kimlik doğrulaması sağlamanıza yardımcı olur. Kuruluşun uç noktaları arasında çalışan uygulamalar için güçlü kimlik doğrulaması, erişim otomasyonu ve uygunluk raporlaması sağlar.

Windows masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, paylaşılan kiosklar, Citrix sunucuları, Microsoft Terminal Sunucuları ve Web portalları da içinde olmak üzere tüm ana ağ erişim noktaları arasında çalışan Microsoft Windows, Web, Java, ana bilgisayar ve bağlantı tipi uygulamalarına erişimi basitleştirir, güçlendirir ve izler. o

Web üzerinden tek oturum açma, dağıtılmış Web tabanlı yönetim, ilkeye dayalı güvenlik de dahil olmak üzere uçtan uca güvenlik olanakları sağlar. E-iş uygulamalarınızın bütünleştirilmesini kolaylaştırır. IBM Tivoli Access Manager for e-business, kimlik doğrulama ve yetkilendirme sorunlarına yönelik çok yönlü bir çözümdür. Büyümeyi ve karmaşıklığı yönetir, yönetim maliyetlerini denetler ve çok çeşitli Web ve uygulama kaynakları üzerinde güvenlik ilkelerini uygulamanın getirdiği zorlukları aşmanıza yardımcı olur. · Tivoli Compliance Insight Manager

o

Yüksek düzeyli gösterge panosu ve uygunluk raporlama aracılığıyla etkili, otomatikleştirilmiş kullanıcı etkinliğini izleme olanağı sağlar. Yüksek düzeyli gösterge panosu ve uygunluk raporlama aracılığıyla etkili, otomatikleştirilmiş kullanıcı etkinliğini izleme olanağı sağlar

· Tivoli Directory Integrator

o

Genel ve kimlik verilerinin türdeş olmayan sistemler arasında eşitlenmesine, dönüştürülmesine ve geçişinin yapılmasına olanak sağlayarak işletmelerin çok sayıda kaynak üzerinde tutarlı ve güvenilir veri saklamasına yardımcı olur. · Tivoli Federated Identity Manager

o

FIM, işletmelerin güvenli bir şekilde işbirliği kurmalarına yardımcı olur. İşletmelerin güvenli bir şekilde işbirliği kurmalarına yardımcı olur. IBM Tivoli Federated Identity Manager, kimlik yönetimi ve kaynak erişimi sağlamak amacıyla basit bir model sağlar. Kimlik ve güvenlik yönetiminin her iki şirkette de eşlenmesine gerek kalmaksızın, kimliklerin şirketler veya güvenlik etki alanları arasında bilgilere ve hizmetlere erişmesine olanak sağlar. · Tivoli Identity Manager

o

Kullanıcı hesaplarının oluşturulmasını ve onay süreci iş akışlarını düzenler. · Tivoli Identity and Access Manager

o

İç ve dış kullanıcılar için kullanıcı yaşam çevrimi yönetimi ve erişim denetimi sağlar. IBM Tivoli Identity Manager, güvenli, otomatikleştirilmiş ve ilke tabanlı bir kullanıcı yönetimi çözümü sunar. IBM Tivoli Access Manager for e-business, Web ve diğer uygulamalar için bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme merkezidir; güvenlik yönetimini merkezileştirir ve güvenli uygulamaların yerleştirilmesini kolaylaştırır ve maliyeti düşürür. · Tivoli Security Information and Event Manager

o

Kurumun güvenlik durumunu görselleştiren, merkezileştirilmiş güvenlik ve uygunluk yönetimi çözümü. IBM Tivoli Security Information and Event Manager, özellikleri ile BT güvenliği işletmelerinin şirketinize yol gösterecek değeri güvenlik bilgileri elde etmesine yardımcı olur. · Tivoli Security Operations Manager

o

Güvenlik operasyonlarının ve bilgi riski yönetiminin geliştirilmesi için tasarlanmış bir platformudur. IBM Tivoli Security Operations Manager (TSOM), size güvenlik faaliyetlerinizdeki zorlukları aşmanızda yardımcı olabilecek bir güvenlik bilgileri ve olay yönetimi platformudur. Güvenlik operasyonlarının ve bilgi riski yönetiminin etkinliğini, verimliliğini ve görselliğini geliştirmek üzere tasarlanan TSOM, tüm teknoloji altyapısındaki güvenlik verilerini merkezileştirip depolamanızı sağlar. · Tivoli Unified Single Sign-On

o

IBM Tivoli Unified Single Sign-On, kurumlar içinde, dışında ve arasında tek oturum açma gereksinimlerini karşılar. Dazu brauchte es erst wieder innovation von lehrkräften, die die silbe wieder dazu genommen haben und als wichtig erachtet haben. BT, iki sektör lideri tek oturum açma ürünü olan, IBM Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-On Suite ve IBM Tivoli Federated Identity Manager yazılımlarının avantajlarından, düşük toplam sahip olma maliyeti ve IBM’in dünya çapındaki kaynaklarının ve desteğinin gücü ile yararlanmanızı sağlar. Sistem ve Varlık Yönetimi

Sistem ve varlık yönetimi, karmaşık fiziksel varlıkların ve bilgi işlem kaynaklarının yönetimini izler, denetler ve iyileştirir. ·

Ağ olaylarını, uyarıları, yanıt sürelerini ve kullanım bilgilerini toplayan ve analiz eden ağ kullanılabilirliği yönetim yazılımları da dahil olmak üzere, ağ trafiği akışını toplar, analiz eder ve tahminler sağlar. Ayrıca, ağı ve öğelerini oluşturan ve ayarlayan ağ yapılandırma yönetimi yazılımlarını da içerir. Ağ tasarımı, IP adresi yönetimi, ağ bileşeni yönetimi ve dönüştürme araçlarını da içerir. ·

Hizmet Seviyesi Sözleşmeleri (SLA’lar) açısından ağın ya da sistemin gerçek zamanlı, geçmişe yönelik ve tahmine dayalı yönetimini sağlayan ürünler. SLA’lar, son kullanıcı düzeyinde ağ ya da sistem performansına ilişkin sabit kurallar ya da garantilerin yanı sıra, oluşturulan ilkelerin sonuçları olan genel hata sıklığı eşiklerini içerir. ·

Kurumsal Varlık Yönetimi, üretim ekipmanı, tesisler, aktarma ekipmanı ve BT varlıkları gibi kritik öneme sahip tüm varlıkları tek bir platform ile, tüm varlık türleri için tutarlı varlık ve hizmet yönetimi en iyi uygulamaları sağlayarak yönetir. Bir varlık yönetimi kuruluşunu, tipik bir maliyet merkezinden işin stratejik bir çözüm ortağına dönüştürür. Kritik öneme sahip varlıkları daha fazla denetimle yönetir ve performansı, iş gereksinimlerine bağlı açık beklentilerle karşılaştırarak ölçer. Örnekler: IBM Maximo Asset Management, IBM Maximo Configuration Manager, IBM Maximo Contract ve Procurement Manager. ·

Kurumsal müşterilerin Web, istemci-sunucu ve anasistem ortamlarını kapsayan e-iş operasyonlarını merkezi olarak yönetmelerini sağlayan yazılımlar. Kuruluşlar, merkezi denetim noktalarından, karmaşık, farklı ürünlerden oluşan ortamlarda özel olarak ayrılmış hizmet düzeyleri tanımlayabilir, ölçebilir ve bunları yönetebilirler.