Web Sitesi – Portal

Anasayfa/Web Sitesi – Portal

Değişik sektörlerde yer alan müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda birçok başarılı web sitesi, portal uygulaması geliştirilmiş ve müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ve şirketimiz bu birikimleri kullanarak, BİLTAŞ İYS (İçerik Yönetim Sistemi) geliştirmiştir.
BİLTAŞ, portal konusunda çözüm geliştirebilen deneyimli yazılım kadrosu sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri, mevcut alt yapılarıyla entegre çalışacak şekilde geliştirmektedir. Bunun için de, Web tabanlı uygulamalarda ön plana çıkan Portal ve kurulum sonrası müşterilerimizin kendi içeriklerini dinamik olarak yönetebilme imkanı sağlayan İYS (İçerik Yönetim Sistemi) ve çevre birimleri için projeler ve ürünler geliştirmek amacıyla yoğun olarak çalışmalarda bulunmuştur.

İlave olarak, İlk portal uygulamasından bugüne genişleyen ve çeşitlenen müşteri istekleri doğrultusunda kendi İYS sisteminin alt yapısı ve ara yüzleri yenilenmiş, proje ve ürün yelpazesi genişletilmiştir.